Header Ads

  • Breaking News

    Đại Hội toàn quốc Quân Nhân Hoa kỳ gốc Việt 2021 – VAUSA

    Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Uniformed Services Associa- tion, (VAUSA) vừa long trọng tổ chức đêm Conquering The New Frontiers “Chinh phục Biên Giới Mới” để gây quỹ cấp học bổng cho con em tử sĩ và vinh danh những đồng đội đã hy sinh vì lý tưởng bảo vệ tự do. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng tri ân những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng bảo vệ nền tự do cho tổ quốc. Đây cũng là dịp để cảm ơn các cơ sở bảo trợ, các mạnh thường quân, cũng như những vị ân nhân của hội.

    Không có nhận xét nào