Header Ads

 • Breaking News

  Lê Minh Nguyên - 44 năm chiếm đóng và bóc lột Miền Nam

  Năm 1954 Lê Duẩn, sau khi đưa vợ con lên tàu về Bắc, đã quyết định nhảy tàu ở lại Miền Nam (MN) để xây dựng hang ổ du kích chuẩn bị cho việc xâm lăng MN sau này.


  Tháng 1/1959, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng CSVN triệu tập Hội nghị lần thứ 15 chính thức ra nghị quyết để xâm lăng MN (http://bit.ly/2PDPq0X). Sau đó họ lập Đoàn 559 và Đoàn 759 vào tháng 5/1959 (bộ) và tháng 7/59 (thủy) để xây dựng tuyến chuyển quân vào Nam.

  Năm 1960 CSVN cho thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam dưới sự lãnh đạo của họ để nhân danh người MN chiến đấu, đeo mặt nạ nhân dân MN cho dễ thôn tính. Năm 1977 Mặt Trận này bị CSVN cho vào sọt rác có tên là Mặt Trận Tổ Quốc (http://bit.ly/2PGap3c).

  Trong thời kỳ xâm lăng MN, có lúc họ đưa đến 16 sư đoàn từ Miền Bắc (MB) vào. Từ tháng 3/1967 đến tháng 3/1968, có đến 155,000 quân đã được đưa vào MN (http://bit.ly/2vwSKBY). Họ dùng cả ba phương pháp chính quy, du kích, khủng bố để bằng mọi giá tiêu diệt MN, chiếm đóng lãnh thổ.

  Sau khi cưỡng chiếm được MN, họ cai trị hà khắc hơn so với khi MN là thuộc địa Pháp. Dân MN hoàn toàn không có cơ hội thăng tiến do chủ truơng kỳ thị, thù hằn cùng chính sách lý lịch ba đời của họ. Ngay cả khi đánh Cam Bốt năm 1978, vì chủ truơng này mà họ thiếu quân, nên đã đưa trai MN vào chiến truờng bằng cách cho vào tổ chức ngoại vi là lực lượng Thanh Niên Xung Phong (http://bit.ly/2PDi0Qi).

  Vào Nam sau 1975, họ tịch thu của cải MN mang về MB, từ tủ lạnh, tivi, radio đến những máy móc trong các cơ xưởng.

  Chính trị, họ không bao giờ cho cán bộ MN nắm chức Tổng Bí Thư. Chính ông Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố, phải là “người MB, có lý luận và không có tham vọng quyền lực”.

  Kinh tế, họ vắt cho cạn kiệt tài nguyên MN để đem về MB. MN làm ra được 100 đồng phải gởi về MB 82 đồng, còn tiền đâu để xây dựng hạ tầng cơ sở hay cung ứng các dịch vụ an sinh xã hội!?

  Đốt lò, chống tham nhũng, mặt nạ của tranh chấp quyền lực và quyền lợi giữa các nhóm lợi ích trong Đảng, cũng đa phần là nhắm vào những cán bộ MN, bị cho là không còn tuyệt đối trung thành với Đảng.

  Trong ba quốc gia bị chia đôi: Đức, Đại Hàn và Việt Nam thì rõ ràng VN là bất hạnh nhất!

  Nếu có được chọn lựa thì rõ ràng thượng sách là Đức vì nơi đây thống nhất thật sự, hai miền hội nhập thực sự, công dân Đông Đức được bình đẳng và thăng tiến thực sự như bà thủ tướng Angela Merkel.

  Trung sách là vẫn chia hai như bán đảo Triều Tiên nhưng không tốn xương máu nhiều triệu đồng bào, có Nam Hàn cường quốc kinh tế, có Bắc Hàn cường quốc nguyên tử.

  Hạ sách là VN ngày nay với MN bị chiếm đóng và bị bóc lột trong 44 năm qua. 30/4/1975 không phải là ngày thống nhất hay giải phóng, mà là ngày Miền Nam bị thực dân cộng sản xâm chiếm.

  Lê Minh Nguyên

  (FB Lê Minh Nguyên)

  Không có nhận xét nào