Header Ads

 • Breaking News

  Sao lại hóa rồng mà không hóa người

  Vẽ ma dễ hơn vẽ người. Nói về năm 2045 dễ hơn nói về năm 2020. Hãy nói về năm nay và năm sau. Kẻ bá vương biết giữ ý định trong đầu.
  Sao lại hóa rồng mà không hóa người

  Dẫu có trăm phương ngàn kế mà không cải cách thể chế thì không thể hùng mạnh.

  Trước hết, ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông bộ trưởng bộ 4T Nguyễn Mạnh Hùng cùng các doanh nghiệp Việt Nam định hướng sang sản xuất.

  Muốn hùng cường là phải tự sản xuất chứ không thể là đi gia công, không thể là thương mại, không thể là dịch vụ, càng không thể là buôn bán bất động sản.

  Hai là, không nên theo nhau dùng hai từ “hóa rồng”. Biết rằng là cách ví von, nhưng tối nghĩa. Bởi vì rồng không có thật mà lại mang danh loài vật. Mình là người, đã không hóa thành tiên thì thôi chứ sao lại hóa ra loài vật? Còn nói về ý hùng mạnh, thì Việt Nam hóa rồng vậy Mỹ Đức Nhật hóa thành gì? Chưa nói khả năng hùng mạnh của Việt Nam còn là một ước mơ xa vời vợi.

  Còn nữa, đồng bào ta nhiều nơi đói khổ, những quyền cơ bản của con người nhiều khi không được thực thi, vậy thì cần phải hóa người trước đã, chứ không phải hóa rồng.

  Ba là, nếu có lời tư vấn là tư vấn cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Rằng nghe 1000 người như tại Diễn đàn ngày 9/5/2019 vừa qua chỉ mang tính hình thức. Cùng một lúc nghe cả 1000 người thì thấy ai nói cũng hay mà cuối cùng không đọng được điều gì. Giống như mỗi người ném một hòn sỏi xuống hồ. Sóng lăn tăn một lúc rồi lịm tắt.

  Nếu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực sự muốn nghe lời vàng ngọc thì chỉ chọn lấy một người phong làm “quốc phụ” “cùng ăn cùng ngủ” nghe trong nhiều ngày. Giống như Tề Hoàn Công đối đãi với Quản Trọng. Nghe thì như Tư Mã Huy với Bàng Thống – kẻ dưới đất, người trên cây – nói chuyện cả ngày không chán.

  Bốn là, chìa khóa để Việt Nam hùng cường là thể chế. Dẫu có trăm phương ngàn kế mà không cải cách thể chế thì không thể hùng mạnh. Cho nên cải cách thể chế là điều kiện tiên quyết, là việc đầu tiên cần làm để cho Việt Nam hùng cường.

  Năm là, phải hành động chứ không hô khẩu hiệu, phải làm thật chứ không làm giả. Vậy nên, Thủ tướng phải áp đặt nhiệm vụ sản xuất cho các doanh nghiệp lớn, không cho họ đắm chìm trong buôn bán bất động sản. Vậy nên, Thủ tướng phải kiểm soát họ sản xuất, chứ không cho họ mua hàng Trung Quốc dán mác Việt Nam. Có như thế may ra mới vượt qua mức thu nhập trung bình thế giới.

  Vẽ ma dễ hơn vẽ người. Nói về năm 2045 dễ hơn nói về năm 2020. Hãy nói về năm nay và năm sau. Kẻ bá vương biết giữ ý định trong đầu.
   
  Nguyễn Ngọc Chu

  Không có nhận xét nào