Header Ads

 • Breaking News

  GS. Hoàng Tụy: Được Đảng trọng thị, tâm huyết canh tân giáo dục

  Giáo sư Hoàng Tụy, gương mặt trí thức hàng đầu của Việt Nam, được Đảng Cộng sản trọng thị nhưng cũng không ngại ký tên nhiều kiến nghị, đã qua đời.

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa giáo sư Hoàng Tụy năm 2017
  Sinh năm 1927, ông qua đời ngày 14/7, hưởng thọ 92 tuổi.

  Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm, chúc Tết ông.

  Năm 2017, ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định GS. Hoàng Tụy là nhà toán học tiêu biểu của Việt Nam, là tấm gương cống hiến lao động sáng tạo.

  Cùng với GS. Lê Văn Thiêm, ông được gọi là một trong hai người tiên phong xây dựng ngành toán học Việt Nam.

  Mặt khác, nhà văn Nguyên Ngọc từng nhấn mạnh ông Hoàng Tụy không chỉ biết có toán học.

  Ông còn lên tiếng về nhiều vấn đề lớn, đặc biệt là canh tân giáo dục Việt Nam.

  Trong một bài công bố năm 2005, ông nói "chúng ta nghèo nhưng tiêu pha cho việc học hết sức hoang phí, trong nhiều việc còn ngông hơn cả các nước giàu".

  Ông cảnh cáo: "Nếu cứ tiếp tục làm giáo dục theo kiểu này thì đến một lúc nào đó, có thể không còn xa, cái giá phải trả vượt quá khả năng chịu đựng của nền kinh tế, dẫn đến sự suy sụp không dễ gì gượng dậy nhanh chóng."

  Năm 2006, giáo sư Hoàng Tụy đau đớn nói giáo dục đã tụt hậu ở mức không bình thường và trong thời gian quá dài.

  "Giáo dục phải được cải cách, xây dựng lại từ gốc, tức là từ nhận thức, quan niệm, tư duy cơ bản về mục tiêu, phương hướng, nội dung, phương pháp, tổ chức, quản lý, để phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời đại mới," ông kêu gọi.
  Quan tâm chính trị

  Năm 2012, ông lại viết: "Sửa đổi hiến pháp đi đôi với chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn bộ máy chính quyền, tái cấu trúc ở tầng sâu chính trị nhằm sửa sai hệ thống là yêu cầu khẩn thiết hiện nay cần thực hiện bằng được mới mong có thể lấy lại niềm tin đang mất dần của dân…"

  Ông nhấn mạnh: "Cần dân chủ hóa chế độ, bài trừ tham nhũng, làm trong sạch bộ máy hành chính. Chỉ trên cơ sở đó thì trí tuệ quốc gia mới có điều kiện phát triển thuận lợi."

  Năm 2015, ông tham gia ký tên vào thư ngỏ kêu gọi đổi tên đảng (không gọi là Đảng Cộng sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa).

  (BBC)

  Không có nhận xét nào