Header Ads

 • Breaking News

  Bộ Chính trị yêu cầu kiểm tra an ninh đối với các dự án đầu tư nước ngoài

  Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam yêu cầu tiến hành rà soát an ninh đối với toàn bộ dự án, hoạt động đầu tư nước ngoài có hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

  Bộ Chính trị yêu cầu kiểm tra an ninh đối với các dự án đầu tư nước ngoài
  Truyền thông trong nước loan tin hôm 22/8 cho biết như vừa nêu.

  Tin cho biết, Tổng Bí thư Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về việc định hướng thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

  Theo nghị quyết nhận định hoạt động đầu tư nước ngoài ngày càng sôi động và có đóng góp trong việc tăng thu ngân sách, ổn định kinh tế. Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế và phát sinh những vấn đề mới.

  Thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài không theo kịp yêu cầu phát triển xã hội, còn quá nhiều ưu đãi dàn trải, không ổn định, cơ chế và năng lực xử lý hiệu quả không cao. Nhiều dự án quy mô nhỏ phân bố không đồng đều và tỷ trọng đóng góp vào ngân sách Nhà nước có xu hướng giảm mạnh. Đặc biệt là các vấn đề chuyển giá, đầu tư “chui” hoặc núp bóng ngày càng gia tăng, nhiều doanh nghiệp sử dụng đất đai và tài nguyên sai mục đích, vi phạm chính sách dành cho người lao động, tiền lương… dẫn đến nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện cả trong và ngoài nước.

  Ngoài ra, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư nước ngoài còn thiếu chủ động sáng tạo, việc thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm túc.

  Do đó, cần xây dựng tiêu chí về đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, xây dựng cơ chế đánh giá an ninh và tiến hành rà soát an ninh đối với các dự án, hoạt động đầu tư nước ngoài có hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

  Bộ Chính trị yêu cầu quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình đầu tư, các chính sách về quản lý, giám sát đầu tư cần phải đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư. Xây dựng cơ chế đánh giá an ninh và tiến hành rà soát an ninh đối với các dự án, hoạt động đầu tư nước ngoài có hoặc có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

  Đặc biệt không xem xét mở rộng gia hạn hoạt động đối với các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.

  (RFA)

  Không có nhận xét nào