Header Ads

 • Breaking News

  Ông Dương Trung Quốc: ‘Vụ Đồng Tâm Chính phủ không đưa ra được bản đồ’

  “Nếu Chính phủ đưa ra một bản đồ về đất mà Thủ tướng Đỗ Mười trao cho Quốc phòng từ năm 1981 thì khỏi có chuyện gì xảy ra. Người dân hỏi tại sao không có bản đồ? Điều này gợi lại cho chúng ta câu chuyện Thủ Thiêm vì nhập nhèng trong bản đồ mà nhân dân bức xúc." Ông Dương Trung Quốc cho biết

  ĐBQH Dương Trung Quốc: ‘Vụ Đồng Tâm chính phủ không đưa ra được bản đồ’
  “Tại sao chúng ta không bắt đàng hoàng như vẫn thấy trên truyền hình: tại gia, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, người dân và cả gia đình nữa, Người ta tâm phục, khẩu phục và tuân thủ”, ông Quốc đặt vấn đề.
  Về kết luận của chính quyền, ông Quốc nhấn mạnh: “Chúng tôi hết sức tôn trọng nhưng chính người dân Đồng Tâm kiến nghị, tại sao thanh tra không hỏi dân mà chỉ hỏi lãnh đạo Hà Nội.

  “Tất cả những đương sự có liên quan, người tố cáo đúng hay sai chưa biết, đều không được tiếp cận. Như vậy có khoa học, khách quan hay không? Riêng tôi, với tư cách là một nhà sử học, tôi thành thực nói rằng ‘gót chân Asin’ lớn nhất của Chính phủ trong vụ này là không đưa ra được bằng chứng lịch sử”.

  Theo ông Quốc, từ thời thượng cổ khi nói về đất đai bao giờ cũng đi kèm với bản đồ. Kho địa bạ nhà Nguyễn làm trong 31 năm đã lập tất cả bản đồ của tất cả thửa đất dù nhỏ nhất trên toàn bộ lãnh thổ của 18.000 làng xã.

  Mặc dù rơi vãi rất nhiều trong lịch sử nhưng tới bây giờ kho địa bạ vẫn có hàng triệu trang. Từng thửa đất được đo đạc đến từng tấc, vẽ một cách đầy đủ trên cơ sở pháp lý là tất cả chứng nhận của những người liền kề, được sao ra ba bản, lưu giữ ở kinh đô một bản và ở địa phương và dân một bản.

  “Nếu Chính phủ đưa ra một bản đồ về đất mà Thủ tướng Đỗ Mười trao cho Quốc phòng từ năm 1981 thì khỏi có chuyện gì xảy ra. Người dân hỏi tại sao không có bản đồ? Điều này gợi lại cho chúng ta câu chuyện Thủ Thiêm vì nhập nhèng trong bản đồ mà nhân dân bức xúc.

  Đồng Tâm - 1 Thủ Thiêm mới?

  “Bản đồ là tối thiểu. Năm 1980, chúng ta ở trình độ cao. Bây giờ chúng ta không có bản đồ đưa ra, các bản đồ đều dựng lại từ năm 2013, 2014 thì làm sao người dân tin được. Những cán bộ địa phương khi đó chỉ là con cháu của thế hệ như ông Kình. Cho nên như vậy phải tin người dân, phải kiểm tra thẩm định, không nên đứng về một phía”, ông Quốc nhấn mạnh.

  Vị đại biểu Quốc hội của đoàn Đồng Nai tha thiết: “Từ việc Đồng Tâm, tôi muốn nói một vấn đề mà tôi cho là quan trọng hơn: một Chính phủ liêm khiết, một Chính phủ kiến tạo thì hãy trở lại nguyên lý truyền thống là tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.

  “Nhà nước ngày xưa có trách nhiệm rất lớn là giáo hóa cho dân, mỗi cái sai của người dân có lỗi của nhà nước. Vì thế tôi rất muốn là Chính phủ nên nhìn nhận một cách hết sức khách quan thì sẽ lấy được lòng tin của người dân”, ông Quốc bình luận.

  Lê Nguyễn

  (Thời Báo Today)

  Không có nhận xét nào