Header Ads

 • Breaking News

  Thăm dò dư luận : Gần 80% dân Việt Nam không tin vào Trung Quốc


  Theo thăm dò dư luận do một học viện có uy tín của Singapore tiến hành, gần 80% dân Việt Nam không tin tưởng là Trung Quốc, với tư cách siêu cường, sẽ « hành động đúng đắn » đóng góp cho hòa bình, an ninh, thịnh vượng và quản trị.
    Thăm dò dư luận : Gần 80% dân Việt Nam không tin vào Trung Quốc

  Ngày 16/01/2020, Trung tâm nghiên cứu ASEAN thuộc Học viện ISEAS-Yusof Ishak, Singapore, đã cho công bố báo cáo khảo sát các quốc gia Đông Nam Á. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 12/11 đến 01/12/2019. Tổng cộng có 1308 người, ở 10 nước thành viên ASEAN đã tham gia trả lời 58 câu hỏi trong bản thăm dò. Những người được hỏi thuộc 5 lĩnh vực : nghiên cứu, kinh doanh và tài chính, lĩnh vực công, xã hội dân sự và truyền thông.

  Trong câu hỏi thứ 41 : « Bạn có tin tưởng là Trung Quốc sẽ « làm đúng » để đóng góp vào hòa bình, an ninh, thịnh vượng và quản trị ? » Hơn 60% số người được hỏi tại 10 quốc gia Đông Nam Á cho biết chỉ « tin tưởng một chút » và 18,7% « không tin tưởng ». Riêng tại Việt Nam, đối với năm 2020, có tới 38,2% « không tin tưởng » và 38,8% « tin tưởng một chút ». Trong năm 2019, tỉ lệ này lần lượt là 37,9% và 35,5%.

  Câu hỏi thứ 43 « Tại sao bạn không tin tưởng vào Trung Quốc ? » nêu ra những lý do, giúp hiểu rõ hơn thái độ « không tin tưởng » vào Trung Quốc : Tại Việt Nam, 56,4% số người được hỏi giải thích : Vì « sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc có thể được sử dụng để đe dọa lợi ích và chủ quyền của nước tôi ». 31,6% khẳng định : « Tôi không coi Trung Quốc là một cường quốc đáng tin cậy ».

  Đối với các tác giả bản khảo sát, cái nhìn bi quan về Trung Quốc bao gồm thái độ « không tin tưởng » và « tin tưởng một chút », theo đó, tại Đông Nam Á, Philippines là nước có tỉ lệ bi quan về Trung Quốc cao nhất, 78,9%, đứng hàng thứ hai là Việt Nam 77%, tiếp theo là Indonesia 70,3%, Thái Lan 62,5% và Singapore 59%.

  Đức Tâm 

  Nguồn : RFI

  Không có nhận xét nào