Header Ads

 • Breaking News

  TIN TỨC QUỐC DÂN


  Mời xem và cổ động   
  Tiếng nói Quốc Dân xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. 

  Tiếng nói Quốc Dân ra đời như một trong những nỗ lực cụ thể của sự kết hợp chung của tiếng nói của toan thể Quốc Dân Việt. 

  Tiếng nói Quốc Dân xuất phát từ những tấm lòng yêu thương đất nước chân thành, cùng những ý chí muốn hiến dâng tâm tư, trí tuệ và thân xác cho khát vọng của TOÀN THỂ QUỐC DÂN VIỆT.
  Đứng trên lập trường Dân Tộc, Quốc Dân là phương tiện trình bày những nét sống hào hùng, cao quý của tiền nhân chúng ta trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Chính những nét sống ấy kết tụ thành một truyền thống lịch sử anh dũng cho con dân nước Việt và khai mở ra một nền văn hóa dân tộc đặc thù lấy con người làm gốc. 

  Đứng trên lập trường Nhân Bản, Tiêng nói Quốc Dân là diễn đàn chung cho những trào lưu tư tưởng vinh danh giá trị con người, những công trình thực hiện văn minh nhân đạo và khôi phục dân quyền hay những hy sinh cùng thành quả của công cuộc đấu tranh xây dựng ấm no, tự do và dân chủ cho toàn Dân Việt.

  Không có nhận xét nào