Header Ads

 • Breaking News

  Nguyễn Đắc Kiên - Chính người dân VN phải là người thúc đẩy và lèo lái quá trình thay đổi

  Nghị viện châu Âu thông qua EVFTA, hẳn nhiên là tin vui. Cũng giống như CPTPP, EVFTA được thông qua, chẳng khác nào thế giới văn minh dang rộng vòng tay mời gọi Việt Nam đi tới vậy.


  Nhưng họ mời gọi rồi đấy, mình có vào thực hay không, hay bước vào với tư thế như thế nào thì lại là chuyện khác.

  Khác thế nào?

  Viết đến đây tôi chợt nhớ đến lời Hứa Chương Nhuận, vừa đọc được sáng nay. Ông Hứa viết cho nước Trung Quốc của ông, nhưng nó cũng tuyệt đúng cho Việt Nam chúng ta vậy.

  “Việc thì phức tạp nhưng đạo lý thì giản đơn, một chính thể không đối đãi tử tế với chính quốc dân của mình thì làm sao tử tế với thế giới được; Một dân tộc không chấp nhận hệ thống chính trị văn minh của nhân loại thì làm sao để người ta có thể là cộng đồng chung với anh được!”

  Cũng như Trung Quốc, chính thể Việt Nam phải thay đổi. Cũng như Trung Hoa đại lục, dân tộc Việt Nam phải thay đổi.

  Nhưng chính thể Việt Nam sẽ không tự thay đổi. Những hiệp định như EVFTA hay CPTPP v.v… cùng lắm chỉ có thể tạo ra lực kéo, lực tác động bổ trợ bên ngoài, muốn buộc chính thể Việt Nam hiện nay phải thay đổi, không thể dựa vào đâu khác ngoài chính nội lực của quốc dân Việt Nam. Chính người dân Việt Nam phải là người thúc đẩy và lèo lái quá trình thay đổi này.

  Nhưng người dân Việt Nam dựa vào đâu để thúc đẩy, để gây sức ép buộc chính thể hiện nay thay đổi? – Dựa vào sự trưởng thành.

  Khi từng người dân và đại đa số nhân dân đủ trưởng thành để biết chất vấn và đòi hỏi từ nhà nước những quyền lợi cơ bản và chính đáng của mình, thì khi đó chính thể sẽ tự khắc phải thay đổi.

  Khi từng người dân và đại đa số nhân dân đủ khả năng lĩnh hội và hội nhập được với thế giới văn minh, thì khi đó dân tộc sẽ tự khắc hòa mình với cộng đồng chung nhân loại.

  Nhưng làm sao để có sự trưởng thành? Làm sao để hội nhập với thế giới văn minh – Dựa vào tri thức. (Không còn lựa chọn nào khác.)

  Dựa vào tri thức là dựa vào chính mình. Nếu chính mình không biết tự thân vận động, không tự biết trau dồi tri thức cho bản thân, thì mãi mãi sẽ chỉ cam phận nô lệ, theo cách này hay cách khác, dưới chính thể hay chính thể khác, trong lòng dân tộc này hay dân tộc khác mà thôi.

  Nguyễn Đắc Kiên

  (FB Nguyễn Đắc Kiên) 

  Không có nhận xét nào