Header Ads

 • Breaking News

  Nguyễn Việt Nhân - Đánh mất nguyên lý Mẹ: Nguyên nhân gây ra bất công xã hội.

  Trước đây, nhà văn Hà Văn Thùy và nay, Nghiệp đoàn Sinh viên Việt Nam đều có nhắc đến vấn đề “Tự do và Bình sản “, nhận thấy Vấn đề này là trọng điểm của nền Văn Hóa Vịệt , nên chúng tôi xin được đóng góp một số ý kiến, đây là cách giải quyết nan đề Công bằng Xã hội.
  Đánh mất nguyên lý Mẹ: Nguyên nhân gây ra bất công xã hội.

  Công bằng xã hội là nan đề lớn nhất của Nhân loại xưa nay, lịch sử của nhân loại là lịch sử của những cuộc chiến tranh đầy máu và nước mắt cùng với những đổ vỡ cả hai mặt về Vật chất lẫn Tinh thần. Đó là những Bất công được gây ra từ trong gia đình tới ngoài Xã hội. Sự bất công đều do mỗi con người bất nhân hay một tập thể độc tài làm ra, một bên là Cá nhân, bên kia là Tập thể, cả hai đều có liên quan đến văn hóa ( nếp sống) cá nhân hay tập thể.

  Xét ra từ trong gia đình tới ngoài xã hội, mọi nan đề đều do nạn con người lấy mạnh hiếp yếu, hay nạn cá lớn nuốt cá bé, hay nạn dĩ cường lăng nhược, mà gây ra nạn bất công.

  Nguồn gốc của nan đề: Đánh mất nguyên lý mẹ.

  Mọi sự rắc rối trong xã hội đều do con người làm ra, vậy con người là ai, bản tính con người ra sao ? Các nền văn hóa cũng như tôn giáo đều có những định nghĩa khác nhau về con người, vậy thử hỏi những con người trong nhân loại có bản tính đồng nhiên nơi Tiềm thức cộng thông nhân loại hay không ( collective unconsciousness ? )

  Khi đi vào tâm lý miền sâu thì con người bắt gặp được Sơ nguyên tượng ( Archetype ) về mối tình bao la của người mẹ đã khắc sâu vào tâm khảm của người con, chính nguồn tình bao la đó giúp nhân loại tìm đến với nhau , tìm cách ăn ở công bằng mà hòa với nhau, khi đó mới chấm dứt được bất công, chứ con người cứ đem bạo lực từ nguồn hận thù ra cư xử với nhau thì chỉ gây ra bất công gây khổ đau cho nhau mà thôi!

  Điều này cho chúng ta thấy sự quan trọng của mối tình bao la, vô vị lợi của người mẹ, khi người con nên người thì mẹ thương đã đành, nhưng khi ngưòi con hư, mẹ lại càng thương hơn, nhờ tính chất bao dung của tình yêu mới cảm hóa được lòng người con sai quấy.

  Qua hàng ngàn năm lịch sử, nhờ được ấp ủ trong tình nghĩa đồng bào mà nhân dân quốc gia Việt Nam đã có đủ nội lực để chống trả thành công nhiều cuộc chiến tranh và âm mưu tàm thực thâm hiểm của kẻ thù khổng lồ Bắc phương.

  Ngày nay là thời đại phát triển của khoa học, của lý trí, nên con người bị lâm vào đại nạn lạm phát lý trí và đói khát tình yêu, , nhất là tinh thần duy lý – nguồn của sự chia ly. Nguyên do là con người đã đánh mất nguồn tình kéo theo sự mất dần mối Liên hệ gần gũi với nhau. Khi con người có tình thì họ mới biết lưu tâm và chia sẻ với người khác, để thắt chặt mối tình thân với nhau.

  Khi đói khát tình yêu, đáng lý phải trau dồi tình yêu cho đời sống trở lại cân bằng, thì con người lại chỉ mê mải theo cơn lốc kỹ thuật số cao tốc, khiến cho nạn đói khát tình Yêu ngày càng trầm trọng thêm, làm cho con người cô đơn thêm, xa rời nhau thêm, những mối liên hệ gia đình, thân tộc, ban bè, quốc gia ngày một lỏng lẻo thêm!

  Những computer, laptop, iPad, iPhone đã giúp cho lý trí con người phát triển theo cao tốc bao nhiêu, thì đồng thời cũng làm cho tình cảm con người teo tóp đi bấy nhiêu, khoa học kỹ thuật tuy đã giúp con người nâng cao đời sống vật chất to lớn, đồng thời cũng tách con ngưòi ra từng xứ cô đơn, khiến con người trở nên duy lý, mất quân bình, duy lý cực đoan đưa con người tới tình trạng tham tàn và cường bạo.

  Ngoài cái hại đó, Khoa học cũng đem tới cái lợi to lớn là giúp cho nhân loại, tuy cách xa ngàn trùng nhưng lại gần nhau trong gang tấc, nên có cơ hội hiểu nhau, thông cảm nhau hơn, miễn là mọi người duy trì được nếp sống tâm linh và khoa học được lưỡng nhất.

  Khoa học đem lại cho nhân loại cặp bài trùng lợi và hại lớn lao, nên nhân loại cần biết cách sử dụng sao cho khoa học và tâm linh hợp với Dịch lý: “Âm < Tâm linh > / Dương < Khoa học > Hòa” thì cuộc sống con ngưòi trong Vũ trụ mới được ổn định, nghĩa là : tâm linh và khoa học lưỡng nhất. (Dual unit: Nhất nguyên lưỡng cực : Thái cực “âm dương Hòa “

  Con Người phải thực sự sống làm sao cho tình cảm < tâm linh> và lý trí < khoa học > nơi con người được cân bằng, thì mới có thể ăn ở tử tế với nhau được.

  Để cho tình lý tương tham, Nho đã tìm ra tỷ lệ hòa là : Tình / Lý = 3 / 2.

  Nho gọi là “ Tham Thiên (số 3 ) lưỡng Địa ( số 2 ) nhi ỷ số “: Tỷ lệ hoà theo Dịch lý.

  Thiên địa, tình & lý, nhân & nghĩa, EQ & IQ, tâm linh & khoa học đều là nghịch số, là cặp đối cực của Dịch lý cần được lưỡng nhất ( dual unit: 2 → 1 ) để tạo ra thế quân bình động, hầu được tiến bộ luôn ở trong trạng thái ổn định.

  Sở dĩ tình (chiếm 3 phần ) phải nhiều hơn lý ( chiếm 2 phần ), là vì khi hai bên có sự mâu thuẫn hay xích mích nhau, nếu có được nhiều tình hơn thì hai bên có thể tha thứ cho nhau, bao dung nhau mà tìm cách cư xử công bằng mà hòa với nhau. Con số 3, 2 không là con số toán học, mà là con số uyển chuyển có thể thay đổi tùy theo từng người, từng trường hợp , từng hoàn cảnh, miễn sao hai bên dàn xếp với nhau cho ổn thỏa là được, nhưng tình phải nhiều hơn lý để hai bên chấp nhận đối thoại với nhau .

  Tình cảm chính là bản tính của con người, khi có tình cảm với nhau thì hai người mới yêu thương, quý trọng nhau, khi đó không nỡ nặng lời với nhau, chê bai nhau, lấn át nhau, cướp giết nhau, ta có thể bảo rằng khi con người “ vô tình “ hay “bất nhân “ thì không thể sống công bằng với nhau mà chỉ làm chuyện bất công gây khổ đau cho nhau.

  Vậy bất nhân là nguyên nhân gây ra hành động bất công ( bất nghĩa ) làm phương hại đến vật chất và tinh thần của người khác. Đây là nguyên nhân “nhân vi” ( artificial) nên cũng có thể cậy nhờ nơi con người để đảo ngược tình thế.

  Tây phương còn có câu:

  Partout the Delicat ( subtle, delicate: khoan hòa nhu thuận: văn hóa nông nghiệp ) est toujours vaincu par le Grossier ( vulgar, rude: thô lỗ, bỉ tiện: văn hóa du mục ): Hầu hết khắp nơi, những người khoan hòa nhu thuận đều bị đánh bại bởi những kẻ thô lỗ, bỉ tiện.

  Cụ Nguyễn Trãi đã tóm tắt trong Bình Ngô đại cáo:

  Lấy đại nghĩa để thắng tham tàn

  Đem chí nhân mà thay cường bạo

  Đại nghĩa chí nhân thuộc phe khoan hoà nhu thuận. ( Việt Nam)

  Tham tàn cường bạo thuộc phe thô lỗ bỉ tiện. (Đại Hán, hay Hoa tộc)

  Thế mà trên thế giới chỉ có phe “châu chấu” ( khoan hoà nhu thuận Việt Nam) đã nhiều lần suốt trường kỳ lịch sử 5 ngàn năm đã “ đá xe ” ( tham tàn cường bạo Đại Hán) ngả nghiêng !

  “ Nực cười châu chấu đá xe

  Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng!”

  ( Ca dao )

  Chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các bài báo tiếp theo trên Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.

  Liên lạc tác giả:

  Nguyễn Việt Nhân. Email: nvietnhan27@yahoo.com

  Nghiệp Đoàn Sinh Viên Việt Nam

  Không có nhận xét nào