Header Ads

 • Breaking News

  Báo Sạch - Lộ mặt Cục dự trữ (lúa gạo).  17.700/178.000 tấn gạo là số lương thực mà Tổng Cục dự trữ mua được – theo báo cáo ngày 10/4 của Bộ Tài Chính.

  Báo Sạch - Lộ mặt Cục dự trữ (lúa gạo).


  Số gạo này, chỉ bằng 10% lượng gạo bắt buộc phải trữ – và bằng 0,05% lượng gạo do nông dân làm ra trong một năm. Để bạn dễ hình dung, so với tỉnh An Giang, số lương thực mà chúng mua để phòng trường hợp khẩn cấp, chiến tranh thiên tai địch họa bằng 0,5% sản lượng tỉnh này.
  VinafoodMB – Doanh nghiệp con cưng có trách nhiệm làm đầy bồ lúa quốc gia – đến giờ này không làm hết trách nhiệm của mình. Thóc lúa tràn đồng, họ được trúng thầu nhà nước, là đã ăn trên đầu thiên hạ, mà vẫn không thèm giao gạo, thì họ coi chính phủ và nhân dân này là gì? Nếu không muốn nói nhà nước là bầu sữa, còn nhân dân là con tin?

  So với ông Trần Dụ Châu thời chiến, thì đám cán bộ hư đốn thời bình, coi an ninh lương thực chỉ là chỗ làm ăn, đáng tội gấp trăm ngàn lần.

  Bồ lúa của quốc gia, chúng không thèm đếm xỉa, đến khi Thủ tướng chính phủ chỉ đạo kiểm tra thì đám báo bẩn và truyền thông bất lương nhảy vào giải cứu. Và đám bất lương nhân cơ hội này kêu gào dân túy bài Tàu để chứng minh Việt Nam có nguy cơ thiếu gạo, sẽ chết đói như năm 1945. Chúng mị dân bằng cách cứ 3 – 4 bài chửi thì có một bài về phật pháp, mặc áo lam đi chùa… Chúng dùng mọi cách để ách tắc xuất khẩu, để hạ giá lúa gạo cho đám quan thầy kịp mua dự trữ.

  Đằng sau câu chuyện dự trữ, lại có câu chuyện cần lật mặt: Gạo dự trữ trúng thầu chỉ là 178.000 tấn, cực thấp so với năng lực nông dân, vậy nhưng VinafoodMB chỉ mới thực hiện 10%. Cái mà họ đang lo là gần 490.000 tấn thấp cấp họ ký với CuBa, Malaysia giá bèo (khoảng 334 – 340 đô la / tấn – trong khi thị trường VN khoảng 440 đô la) đến nay không có để giao. Đám truyền thông bất lương sẽ làm mọi cách để dân hoang mang, lúa ế, dân bán tháo.

  Nhưng nông dân bây giờ 4.0, họ cũng theo sát nhịp đập thị trường. Họ cũng lên Facebook và đọc hết đấy. Cho nên, giá lúa 504 mà Vinafood MB cần mua, càng lúc càng cao.

  Khi thấy VinafoodMB bị vạch mặt về lương thực, đám truyền thông bất lương tập trung vào sai phạm đất đai của VinafoodMN để đánh bùn sang ao, đánh loãng dư luận.

  Vở kịch sắp hạ màn.

  Để xem đám hậu duệ Trần Dụ Châu sẽ đi nước cờ nào khi mà chốt cũng đã sang sông.
   
  FB Báo Sạch

  Không có nhận xét nào