Header Ads

 • Breaking News

  Phan Quang Trọng - Đạo luật chăm sóc CAREs

  Trong tháng 3, 2020, chính phủ Hoa Kỳ đã phê chuẩn ba (3) đạo luật quan trọng để giúp cho các cơ quan của chính quyền liên bang, tiểu bang, thành phố, cũng như các cơ sở y tế và cả công dân HK có phương tiện và ngân khoản để đối phó với đại dịch Coronavirus. Tổng số ngân sách dành riêng cho ba đạo luật này lên đến trên 2400 tỉ Mỹ Kim. Trước sự hoành hành của đại dịch, con số người thất nghiệp tại HK theo báo chí hôm nay đã lên đến 26 triệu! Các ngân sách từ Ba đạo luật nêu trên để giúp hỗ trợ tài chánh khẩn cấp cũng như cho vay với tiền lãi nhẹ cho thương nghiệp giúp duy trì việc làm đã mau chóng cạn kiệt. Đó là lý do quốc hội HK tiếp tục tu chính cũng như tăng ngân sách cho ba đạo luật vừa ban hành trong tháng ba vừa qua.

  Phan Quang Trọng - Đạo luật chăm sóc CAREs
  Vào trung tuần tháng tư, chúng tôi chưa tìm thấy trên trang mạng của quốc hội HK về chi tiết của tu chánh án này, nhưng theo các tài liệu do quốc hội đưa ra trong quá trình bàn thảo và theo báo chí theo dõi tu chánh án này, chúng tôi thấy sơ khởi tổng số ngân sách do Thượng viện thông qua hôm qua lên đến 484 tỉ MK. Trong đó:

  S.3548 - CARES Act

  This Act may be cited as the “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act” or the “CARES Act”

  Có đây: https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3548/text?q=product+actualizaci%C3%B3n

  Thỏa thuận bao gồm 75 tỷ MK viện trợ cho các bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe và 25 tỷ MK cho các nỗ lực thử nghiệm COVID-19 trên toàn quốc.

  Trọng tâm của thỏa thuận này dành cho chương trình cho vay doanh nghiệp nhỏ (PPP) trị giá 324 tỷ đô . Trong đó bao gồm thỏa thuận này cũng bao gồm 60 tỷ MK dành riêng cho các ngân hàng nhỏ, công đoàn tín dụng (tạm dịch cho Credit Unions) và các công ty cho vay khác trong cộng đồng để mở rộng Chương trình Bảo vệ Lương bổng (PPP) cho nhiều doanh nghiệp hơn, bao gồm cả những doanh nghiệp không có tài khoản ngân hàng (xin nhắc lại vì trong CĐVN chúng ta nhiều bà con tiểu thương không mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp của mình, ngân khoản này cũng cho vay và hỗ trợ quý vị không có tài khoản ngân hàng, miễn là chúng ta chứng minh được là người tiểu thương hay làm việc cho mình (self-employed, 1099). Sở dĩ quốc hội HK, theo nhận định của chúng tôi, dành ngân khoản cho vay này qua các ngân hàng nhỏ hay credit unions vì tất nhiên các ngân hàng lớn có lẽ chú trọng đến tìm nguồn vốn cho các Cty lớn và các tiểu thương không được sự chú ý của các đại ngân hàng.

  50 tỷ MK khác được dành cho chương trình Cho Vay Khẩn Cấp vì Tổn Hại Kinh Tế (EIDL) của Cơ quan phục vụ tiểu thương (SBA) và 10 tỷ MK cho chương trình Trợ cấp Khẩn Cấp vì Tổn Hại Kinh Tế (EIDL Grant) không phải hoàn trả cũng do SBA quản trị. Đây là số tiền không phải hoàn trả trừ khi doanh nghiệp mượn từ Chương trình Bảo vệ Lương bổng sẽ phải khấu trừ vào số tiền không phải hoàn trả từ quỹ này.

  Như vậy theo báo chí chúng tôi xin tóm tắt riêng về ngân sách của tu chánh án này dành cho giới tiểu thương như sau:

  60 tỉ làm vốn vay dành riêng cho các ngân hàng nhỏ, credit unions, phục vụ quý vị tiểu thương trong chương trình Bảo vệ lương bổng

  50 tỉ dành cho chương trình Cho Vay Tiền Khẩn Cấp vì Tổn Hại Kinh Tế (EIDL)

  10 tỷ đô la cho chương trình Trợ cấp Khẩn Cấp vì Tổn Hại Kinh Tế (EIDL Grant) đa số là không phải hoàn trả

  Như vậy ngoài ngân sách hỗ trợ thương nghiệp, ngân sách dành phương tiện và hỗ trợ cho tiểu thương, người làm việc cho mình, các nhà thầu độc lập nhỏ lên đến $120 tỉ MK. Vì vậy chúng tôi kêu gọi quý vị tiểu thương chưa nghĩ đến việc tìm nguồn hỗ trợ của chính phủ, xin mau chóng làm việc ngay với các cơ sở có thể giúp chúng ta tiếp cận nguồn này ngay vì các nhà bình luận cho biết ngân sách này cũng sẽ hết trong vòng 2 tuần sắp tới.

  H.R.266 – Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act (Chương trình bảo vệ lương bổng và nâng cao việc chăm sóc sức khỏe)

  Đạo luật này được phê chuẩn vào ngày 24 tháng 4, 2020

  Về mục đích: đạo luật này nhằm đối phó với sự bùng phát dịch COVID-19 gần giống như ba đạo luật QHHK ban hành vào tháng 3 bằng cách cấp thêm tài trợ các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ, tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xét nghiệm cho nạn nhân bị nghi nhiễm COVID-19.

  Chương trình hỗ trợ giới tiểu thương:

  Tăng quyền cho vay bổ sung cho một số chương trình của Cơ quan Quản trị Tiểu thương (SBA) để đáp ứng với COVID-19.

  Tăng quyền cho (1) Chương trình bảo vệ lương bổng, theo đó SBA có thể bảo đảm các khoản vay nhất định cho các doanh nghiệp nhỏ trong đại dịch COVID-19; và (2) Ứng trước các khoản vay thảm họa kinh tế khẩn cấp để đáp ứng với COVID-19. Mở rộng điều kiện cho các khoản vay đối phó thảm họa cũng như ứng trước cho ngành nông nghiệp.

  (Dac biet lan nay chung ta thay dao luat nay chu trong rat nhieu den gioi tieu thuong) Cơ quan Quản trị Tiểu thương (SBA) bảo đảm tài trợ nhất định cho quỹ bảo vệ lương bổng cho các ngân hàng nhỏ, phục vụ cộng đồng, như các credit unions.

  Ngân sách khẩn cấp để đối phó với đại dịch

  C
  2.a. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS):

  Cung cấp 100 tỷ Mỹ Kim (MK) các khoản bổ sung trong tài khóa 2020 cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) vào các chương trình y tế phục vụ cộng đồng và quỹ khẩn cấp phục vụ xã hội, bao gồm:

  75 tỷ đô la để bồi hoàn cho bệnh viện và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong các chi phí liên quan đến chăm sóc sức khỏe hoặc doanh thu bị mất có do sự bùng phát của coronavirus; và

  25 tỷ đô la cho các chi phí để nghiên cứu, phát triển, xác nhận, sản xuất, mua, quản trị và mở rộng năng lực cho việc xét nghiệm COVID-19 để giám sát và triệt tiêu hiệu quả COVID-19.

  Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) trình lên quốc hội chi tiết các trường hợp COVID-19 và kế hoạch xét nghiệm.

  Ngân sách 25 tỷ cho việc xét nghiệm được phân bổ cho:

  Tiểu bang, địa phương, lãnh thổ và bộ lạc;

  Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC);

  Viện Y tế Quốc gia;

  Cơ quan nghiên cứu và phát triển y tế sinh học;

  Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA);

  Trung tâm y tế cộng đồng;

  Trạm y tế nông thôn; và

  Xét nghiệm cho người không có bảo hiểm.

  2.b. Cơ quan Quản trị Tiểu thương (SBA): Về ngân sách dành cho cơ quan quản trị tiểu thương, chúng tôi thấy gồm các ngân sách tài trợ trong tài khóa 2020 như sau:

  1 tỷ MK cho tiền lương và chi phí để quản lý các chương trình liên quan đến COVID-19,

  50 tỷ MK cho chương trình Cho vay Khẩn Cấp vì Tổn Hại Kinh (EIDL) và

  10 tỷ MK cho các khoản Trợ cấp Khẩn Cấp vì Tổn Hại Kinh (EIDL Grant).

  Lần này chúng tôi nhận thấy đạo luật HR 266 đặc biệt quan tâm đến giới tiểu thương bằng cách tận dụng hỗ trợ cho các ngân hàng nhỏ, credit unions, vv. phục vụ giới tiểu thương. Xin đưa ra vài con số cụ thể để quý vị thấy sự quan tâm của chính quyền liên bang:

  SBA quyết tâm đưa các quỹ quan trọng đến các doanh nghiệp nhỏ nhất thông qua Chương trình bảo vệ lương bổng (PPP). Cơ quan bắt đầu nhận đơn đăng ký vào Thứ Hai, 27 tháng Tư. Chỉ trong 24 giờ, SBA đã phê duyệt 475.000 khoản vay với số tiền $ 52 tỷ đô la, gấp bảy lần số khoản vay mà Cơ quan thường xử lý trong cả năm.

  Thứ Tư, ngày 29 tháng 4 bắt đầu lúc 4 giờ chiều Cho đến nửa đêm, hệ thống SBA sẽ chỉ nhận đơn xin vay từ các ngân hàng có tài sản dưới 1 tỷ đô la. Để đảm bảo quyền truy cập vào chương trình cho vay đối với những ngân hàng nhỏ nhất và khách hàng doanh nghiệp nhỏ của họ, SBA giới hạn quyền truy cập vào cổng thông tin của cơ quan SBA. Sau nửa đêm, các tổ chức cho vay nhỏ hơn này vẫn có thể gửi các khoản vay theo hình thức PPP, ngoài khung thời gian ấn định trên.

  Mặc dù thời gian dành riêng cho các ngân hàng nhỏ áp dụng vào ngày 29 tháng 4 năm 2020, SBA và Bộ Tài chánh sẽ đánh giá và có thể dành riêng cho ngân hàng nhỏ các ưu tiên về thời gian tương tự.

  SBA đã phê duyệt cho vay 28 tỷ MK từ các ngân hàng có tài sản dưới 10 tỷ MK. Chiếm khoảng 60% tổng số tiền được phê duyệt trong 24 giờ đầu tiên.

  Vòng tài trợ thứ hai từ Đạo luật CAREs dành riêng gói tài trợ trị giá 30 tỷ MK cho các ngân hàng nhỏ. Vì các quỹ này sẽ hết rất nhanh, Cơ quan SBA đã bảo đảm các ngân hàng nhỏ và khách hàng doanh nghiệp nhỏ của họ vẫn có thể có được một phần trong gói hỗ trợ này.

  Khi các ngân hàng nhỏ tiếp tục nộp đơn, tiền tài trợ sẽ được rút ra từ gói tài trợ lớn hơn có sẵn cho tất cả các ngân hàng. Các ngân hàng nhỏ đang dẫn đầu trong vòng thứ hai này.

  Để đảm bảo hơn nữa các khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ, SBA đã quyết định, tham khảo ý kiến của Bộ Tài chính, sẽ xem xét kỹ lưỡng tất cả các khoản vay vượt quá 2 triệu đô la.

  Ngoài ra, SBA và Bộ Tài chính đã lưu ý rằng một số lượng lớn các đại công ty đã đánh giá lại nhu cầu của họ đối với các khoản vay PPP và đã hoàn trả hơn 2 tỷ MK tiền vay giúp SBA có thêm tài trợ để giúp giới tiểu thương.

  Phan Quang Trọng

  Nguồn : https://baotgm.net/

  Không có nhận xét nào