Header Ads

 • Breaking News

  Ủng hộ cuộc Trưng Cầu Dân Ý về Kiện TC ra tòa án quốc tế


  TCBC: Ủng hộ cuộc Trưng Cầu Dân Ý về Kiện TC ra tòa án quốc tế

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ

  Chúng tôi, thành viên của các tổ chức tôn giáo và dân sự Việt Nam ký tên dưới đây, ủng hộ cuộc Trưng Cầu Dân Ý trên mạng xã hội của đồng bào trong và ngoài nước để xin ý kiến:

  Trước sự xâm lược của Trung Quốc tại Biển Đông,

  bạn nghĩ Việt Nam có nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế không?

  Căn cứ trên lịch sử và pháp lý, Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền và trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhà cầm quyền Trung Cộng đã xâm chiếm Biển Đông của Việt Nam ngược với nội dung Công Ước Quốc Tế về Luật Biển 1982 và vi phạm phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye năm 2016. Lợi dụng đại dịch coronavirus, Trung Cộng mưu toan dứt điểm Biển Đông. Công Hàm của Bắc Kinh trong tháng 4/2020 đã làm lộ rõ ý đồ bá quyền chiếm đoạt lãnh hải Việt Nam, đe doạ an ninh khu vực và lưu thông hàng hải quốc tế.
  Cho dù bị đe dọa và phá rối trong nước, cuộc thăm dò ý kiến này vẫn tiếp tục xảy ra và đã có hàng trăm ngàn người Việt dũng cảm tham gia với tỉ lệ 95% đồng ý việc kiện Trung Quốc. Nhận thức rằng, quyền tự quyết của người dân là một nhân quyền cơ bản, chúng tôi viết Thông Cáo này để lên tiếng ủng hộ cho cuộc trưng cầu dân ý và đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải thực thi nguyện vọng của tuyệt đại đa số quần chúng.

  Thành quả của cuộc trưng cầu dân ý này sẽ xác định rõ lập trường của người dân so với chính sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chứng tỏ lòng yêu nước của một dân tộc kiên cường, phản ánh nguyện vọng thật sự của tuyệt đại đa số người Việt trước cộng đồng quốc tế, dằn mặt bè lũ Trung Cộng xâm lược và tạo khí thế cho việc đòi hỏi quyền tự quyết cho người dân.


  TỔ CHỨC

  CÂU LẠC BỘ TRẦN NHÂN TÔNG

  CENTER FOR PLURALISM

  CHI HỘI NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN LØRENSKOG TẠI NA UY

  CITIZEN POWER INITIATIVES FOR CHINA

  CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA QUEENSLAND (AUSTRALIA)

  Cộng Đồng NVQG tiểu bang Pennsylvania

  GIÁO HỘI CỘNG ĐỒNG TIN LÀNH LUTHERAN VN-HK

  DIỄN ÐÀN QUỐC TẾ CỦA CÁC PHONG TRÀO DÂN CHỦ VIỆT NAM

  ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

  ĐẠI GIA ĐÌNH NGUYỄN NGỌC HUY

  GIA ĐÌNH QUÂN CẢNH TÂY ÚC

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HOÀ HẢO THUẦN TUÝ

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

  HỌP MẶT DÂN CHỦ

  HỘI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

  HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM

  HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM

  HỘI LUẬN THẮNG NGHĨA

  HỘI THANH NIÊN DÂN CHỦ

  HỘI ANH EM DÂN CHỦ

  INTERNATIONAL INSTITUTE FOR VIETNAM

  KHỐI 8406 HẢI NGOẠI

  KHỐI NHƠN SANH ĐẠO CAO ĐÀI

  KHU HỘI CTNCT/NEW ORLEANS, LOUISIANA

  LEAGUE OF VIETNAMESE AMERICAN VOTERS

  LIÊN MẠNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO TOÀN CẦU

  LIÊN MINH DÂN CHỦ VIỆT NAM

  LIÊN MINH VIỆT NAM ĐỘC LẬP DÂN CHỦ

  MINH VAN FOUNDATION

  NHÓM CHỐNG TÀU DIỆT VIỆT CỘNG

  NHÓM THẢO LUẬN BIỂN ĐÔNG – INDO-PACIFIC OCEAN

  PHONG TRÀO CHỐNG TRUNG CỘNG BÀNH TRƯỚNG

  PHONG TRÀO HƯNG CA

  RED EAGLE ENTERPRISES

  TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

  ỦY BAN CHỐNG BẮC THUỘC

  UỶ BAN NHÂN QUYỀN HELSINKI-VIETNAM

  VIỆN SỬ CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

  VIỆN VIỆT NAM DÂN CHỦ

  VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

  VIETNAMESE AMERICANS FOR HUMAN RIGHTS

  VIETNAMESE AMERICAN SENIORS SOCIETY IN OAKLAND – CALIFORNIA

  VIỆT 2000

  VOICE OF VIETNAMESE AMERICANS

  BUDDHIST CHURCH OF AMERICA


  ĐẠI DIỆN


  HT. Thích Không Tánh: Phó Viện Trưởng, TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

  KS. Lê Thành Nhân: Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương, VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

  Trần Long: HỘI THANH NIÊN DÂN CHỦ

  Trần Tử Thanh: UỶ BAN NHÂN QUYỀN HELSINKI-VIETNAM

  LS. Tạ Quang Trung: UỶ BAN NHÂN QUYỀN HELSINKI-VIETNAM

  Lê Quang Hiển: Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Trung Ương, GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TUÝ

  Lê Văn Sóc: Phó Hội Trưởng BTS TƯ, GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TUÝ

  KS. Vũ Văn Thái: Tổng Thư ký, GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

  MS. Nguyễn Hoàng Hoa: Hội Trưởng Giáo Hội, GIÁO HỘI CỘNG ĐỒNG TIN LÀNH LUTHERAN VN-HK

  Bảo Lâm: Phó Chủ Tịch, CÂU LẠC BỘ TRẦN NHÂN TÔNG

  Trần Kiện: Chủ Tịch, PHONG TRÀO CHỐNG TRUNG CỘNG BÀNH TRƯỚNG

  Dr. Mike Ghouse: President, CENTER FOR PLURALISM

  Scott Morgan: President, RED EAGLE ENTERPRISES

  BS. Đỗ Văn Hội: Đại diện Văn Phòng Liên lạc, HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

  BS. Minh Tran: MINH VAN FOUNDATION

  Chánh Trị Sự Hứa Phi: Trưởng Ban, Ban Đại Diện, KHỐI NHƠN SANH ĐẠO CAO ĐÀI

  TS. Mai Thanh Truyết: HỘI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

  TS. Phan Văn Song: ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

  Nguyễn Văn Vui: Chủ tịch Khu Hội CTNCT/New Orleans, Louisiana

  LS. Trần Minh Nhựt: ĐẠI GIA ĐÌNH NGUYỄN NGỌC HUY

  GS. Trần Minh Xuân: ĐẠI GIA ĐÌNH NGUYỄN NGỌC HUY

  TS. Jianli Yang: Sáng Lập Viên và Chủ Tịch CITIZEN POWER INITIATIVES FOR CHINA

  TS. Nguyễn Bá Long: DIỄN ÐÀN QUỐC TẾ CỦA CÁC PHONG TRÀO DÂN CHỦ VIỆT NAM

  BS Bùi Trọng Cường: Chủ Tịch CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA QUEENSLAND (AUSTRALIA), Chủ Tịch ỦY BAN CHỐNG BẮC THUỘC

  Nguyễn Thanh Hà: Trưởng ban Phối Hợp HỌP MẶT DÂN CHỦ

  GS. Phan Thông Hưng: Cộng Đồng NVQG tiểu bang Pennsylvania

  BS. Nguyễn Văn Nghi: Cộng Đồng NVQG tiểu bang Pennsylvania

  Huỳnh Lương Thiện: PHONG TRÀO HƯNG CA

  Trần Hữu Tâm: GIA ĐÌNH QUÂN CẢNH TÂY ÚC

  LS. Nguyễn Văn Đài: Hội Anh Em Dân Chủ


  Nguồn : https://stopexpansionism.org/tcbc-ung-ho-cuoc-trung-cau-dan-y-ve-kien-tc-ra-toa-an-quoc-te/

  Không có nhận xét nào