Header Ads

  • Breaking News

    Trung Quốc lạc mất Hoa Kỳ

    China Lost the United States First Beijing’s hostility started long before the trade war. By Austin Lowe 19.05.2020 Khánh An dịch Sự thù địch ở Bắc Kinh có từ trước cuộc chiến thương mại. Lần đầu tiên tôi đến Trung Quốc đại lục vào năm 2008 khi còn là học sinh trung học. Giống như nhiều nhà quan sát vào thời điểm đó, tôi đã bị mê hoặc bởi sự thành công hiển nhiên của mô hình phát triển Trung Quốc, qua cảnh quan đô thị của Bắc Kinh và Thượng Hải. ... Người nước ngoài sống ở đại lục đã từng chấp nhận một số thực tế. Chấp nhận kiểm duyệt và đàn áp bất đồng chính kiến, cũng như một mức độ giám sát dự kiến, dường như đã được chứng minh ở hồi kết: rằng một ngày nào đó Trung Quốc sẽ tự do hóa, trở thành một bên liên quan có trách nhiệm và đóng góp vào sản phẩm công cho cộng đồng toàn cầu. https://drive.google.com/open?id=1W3QOK4xR1uq4VoAVOnrixAajYorETMXW

    Không có nhận xét nào