Header Ads

 • Breaking News

  Gs. Chu Chỉ Nam – Người chiến sĩ cho cuộc cách mạng: tiếp nối và khai dòng


  Bài viết năm 2006

  Trong một bài trước đây tôi có nói về cuộc cách mạng tiếp và khai dòng cho Việt Nam hiện nay, theo đó :

  «  Tiếp nối vì chúng ta phải cần phục hồi truyền thống văn hóa đạo đức tốt đẹp, mà cộng sản đã phá hủy bao chục năm nay…..

   Khai dòng, vì chúng ta quyết đạp đổ những oan tai, chướng ngại trên dòng lịch sử Việt do cộng sản gây nên, để xây dựng một thành nền muôn thưở thái bình, để cha sẽ là ca, con phải là con, để gia đình được lập lại, để tôn giáo được tôn trọng, quốc gia được phục hồi, để những giá trị tốt đẹp của kỷ cương do ông cha ta dầy công kiến tạo được phục hưng…

  Nhưng cuộc cách mạng này đồng thời phải là cuộc cách mạng độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc. »

  Từ cái nhìn đó, có người đặt câu hỏi cho tôi : Ai là người chiến sỹ cho cuộc cách mạng này. Chúng ta cùng nhau thảo luận.

   Cách mạng là sự thay đổi mau lẹ, sâu rộng một xã hội. Nếu nhìn theo cơ cấu, thì cách mạng nhằm thay đổi 3 cơ cấu chính của một xã hội : thể chế chính trị, giai tầng lãnh đạo và trật tự xã hội. Thể chế chính trị là nền tảng của một xã hội, điều này không ai chối cãi. Vì vậy người làm cách mạng phải là một người làm chính trị. Chính trị đây hiểu theo nghĩa tốt của nó. Chính là ngay thẳng ; trị là chữa trị ; làm sao cho ngay thẳng, tốt đẹp. Chính trị đây theo nghĩa đông phương là đế đạo, là vương đạo, khác hẳn với bá đạo.

  Đế đạo là đường lối chính trị vừa hợp lòng trời, vừa hợp lòng dân ; vương đạo là hợp lòng dân ; và hợp ý dân là hợp lòng trời. Theo tây phương, như Socrate quan niệm cũng vậy : một nhà chính trị, một nhà quốc khách tốt phải đồng thời là một nhà đạo đức, một triết gia. Ngược lại bá đạo là đường lối chính trị chỉ hợp lòng một người hay một thiểu số người, nhằm phục vụ một người hay một thiểu số đảng, đoàn. Vương đạo chủ trương không những cứu cánh phải tốt mà cả phương tiện phục vụ cứu cánh đó cũng phải tốt luôn. Trái lại, bá đạo chủ trương cứu cánh biện minh cho phương tiện, đã có cứu cánh tốt rồi, thì có thể dùng bất cứ phương tiện gì, dù phản đạo đức, dù phải giết người, để thực hiện cứu cánh đó. Ngày hôm nay, qua kinh nghiệm của những chế độ độc tài, tả cũng như hữu, người ta thấy những lý luận cứu cánh biện minh cho phương tiện chỉ là những ngụy biện, những tuyên truyền nói láo, nhằm che dấu một ý đồ phục vụ cho một cá nhân, hay một đảng, hoàn toàn đi ngược lại nguyện vọng của dân, của toàn thể. Đây là quan niệm của độc tài cộng sản và độc tài phát xít chủ trương tôn thờ lãnh tụ, mà nhân loại đã là nạn nhân trong thế kỷ 20 vừa qua, và hiện nay vẫn còn ở một vài nước trên thế giới như Việt Nam, Miến Điện, Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba v. v..

  Người chiến sĩ cách mạng tiếp nối và khai dòng tương lai Việt Nam, nếu không phải là người làm chính trị, thì ít nhất cũng phải có thái độ chính trị, vì như ở trên đã nói, chính là ngay thẳng, thì thái độ chính trị là lập trường, là sự chọn lựa dứt khoát giữa  cái thẳng và cái cong, giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, giữa phải và trai v.v… Ở đây chúng ta hãy quan sát giữa những nước tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền và những nước độc tài tả cũng như hữu. Ở những nước độc tài, chính quyền không những cấm đoán người dân làm chính trị mà ngay cả có thái độ chính trị. Ngược lại, ở những nước dân chủ, không những chính quyền không có quyền cấm đoán người dân làm chính trị, có thái độ chính trị, mà người dân còn đưọc khuyến khích. Chúng ta lấy trường hợp độc tài cộng sản Việt Nam để suy ngẫm : Không những bạo quyền cộng sản Việt Nam cấm đoán dân làm chính trị, mà cả có thái độ chính trị, tìm đủ mọi cách để vu khống những người có thái độ chính trị, dù đó là thái độ giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, giữa lành và dữ, một thái độ rất cần để cho xã hội loài người càng ngày càng xa rời xã hội man dại của loàn cầm thú để tiến tới một xã hội văn hóa, văn minh. Chính vì vậy mà nhà thơ Vũ hoàng Chương đã gọi những người cộng sản là loài man dại qua bài thơ như sau :

              «  Từ độ người về hỡi loài man dại

                   Dẫu vô tri, sỏi đá cũng buồn đau.

                  Tiếng thở dài vang tận đáy sông sâu

                   Màu đỏ oan cừu hành hung phố chợ. « 

  Trong khi bạo quyền cộng sản Việt Nam lập ra những tôn giáo quốc doanh, với những tu sĩ quốc doanh, bán rẻ lương tâm, lương trị, phục vụ chế độ, còn những vị chân tu thực sự như hòa thượng Huyền Quang, Quảng Độ, linh mục Nguyễn văn Lý, mục sư Phạm hồng Quang, cụ Lê quang Liêm, những vị này chỉ nói lên tiếng nói của sự thật, của lương tâm, lương tri, thì bị kết án là làm chính trị. Điều đau buồn là một số trí thức đã vì một số đặc quyền, đặc lợi, đã cúi mặt, nhẫn tâm cố tìm đủ mọi ngụy biện, xảo ngữ, ngụy từ để bênh vực chế độ.

  Vì cộng sản chủ trương vô gia đình, vô tôn giáo và vô tổ quốc ; và đã thực hiện, nên đất nước chúng ta hiện nay đạo đức bị băng hoại, giáo dục bị xuống cấp, gia đình bị tan nát, tất cả những giá trị tốt đẹp cổ truyền bị dày xéo ; vì vậy một trong những đức tính cần thiết cho người chiến sĩ cách mạng tương lai Việt Nam, đó là thưong gia đình, yêu quốc gia, phục hồi giá trị nhân bản toàn cầu. Nhưng không vì vậy mà trở nên bảo thủ, khép kín trái tim và khối óc trong những giáo điều giống như người cộng sản, mà ngược lại, phải biết để trái tim khối óc mở rộng, tìm những chân trời mới, theo kịp đà tiến bộ của nhân loại. Và như vậy, có nghĩa là người chiến sĩ cách mạng tương lai Việt Nam phải là một người có tinh thần dân chủ, sẵn sàng chấp nhận những cái hay, cái đẹp của người khác, sẵn sàng chấp nhận tư tưởng khác biệt của người. Nói như một nhà tư tưởng dân chủ : «  Tôi biết tư tưởng của anh khác tôi ; nhưng tôi cũng cố tranh đấu để anh có thể phát biểu tư tưởng của anh. »

   Đó là một số đức tính căn bản của người chiến sĩ cách mạng ; ngoài ra còn những đức tính như lạc quan, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của quê hương, dân tộc, kiên trì đấu tranh, đấu tranh có tinh thần đồng đội, quan niệm cuộc đấu tranh hiện nay như một đội banh, tinh thần đồng đội phải cao, mỗi người có một vai trò, kết quả là kết quả chung.

  Can đảm, lạc quan, tin tưởng vào chính mình, vào tổ chức của mình, tổ chức bạn, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của quốc gia dân tộc, luôn nghĩ rằng những người khác làm được, thì chúng ta cũng sẽ làm được, những dân tộc khác đã làm cách mạng dân chủ, đã phát triển đất nước của họ, thì dân tộc Việt Nam cũng sẽ làm được. Vừa mới lên ngôi, Đức Giáo Hoàng Jean Paul I I, trở về tham quê hương là nước Ba Lan lúc bấy giờ đang chìm đắm trong độc tài cộng sản, Ngài có tuyên bố với dân tộc Ba Lan : «  Hãy can đảm và hy vọng !" Thật vậy, chúng ta hãy can đảm đấu tranh cho chính chúng ta, đòi hỏi những quyền căn bản của chúng ta phải được tôn trọng, can đảm đấu cho quê hương dân tộc, đòi hỏi nhân quyền, dân quyền phải được bảo đảm. Chỉ như vậy thì chúng ta mới hy vọng đời sống chúng ta sẽ tốt đẹp, tương lai của quê hương dân tộc sẽ tươi sáng. Anh hùng Lý Tống, người đấu tranh cho nhân quyền quốc tế, người được những nhà đấu tranh cho dân chủ thế giới, nhất là dân tộc Cu Ba nể trọng, cũng nói : «  Nếu chúng ta cúi đầu, thì cộng sản ngồi lên cổ. Nếu chúng ta đứng dậy, thì cộng sản sụp đổ. » Điều này đúng với tất cả mọi bạo chúa, bạo quyền.

  Ngoài đức tính lạc quan, can đảm, tin tưởng, chúng ta còn cần có tinh thần đồng đội. Cuộc cách mạng tiếp nối và khai dòng và cũng đồng thời là cuộc cách mạng độc lập cứu quốc và dân chủ kiến quốc tương lai Việt Nam sẽ thành công hay không là tùy vào tinh thần đấu tranh đồng đội của mỗi người, mỗi tổ chức, mỗi hội đoàn. Đây là một cuộc đấu tranh toàn dân, toàn diện, mỗi người, mỗi tổ chức, một chân một tay. Đừng bị lâm vào cảnh lục xúc tranh công, điều mà các cụ ta ý thức rất rõ. Đừng để lâm vào cảnh con gà thì cho rằng tiếng gáy của mình là quan trọng nhất, con trâu thì nghĩ chỉ công việc cày ruộng của mình mới đáng kể, con chó thì cho rằng chỉ việc làm canh nhà của mình mới ghê gớm. Để tránh tình trạng lục xúc tranh công, chúng ta phải có một cái nhìn toàn thề, toàn diện cho cuộc đấu tranh cách mạng này, vì nó không chỉ ở quốc nội, mà cả ở hải ngoại, quốc nội hải ngoại  cùng dựa vào nhau để cùng tiến ; vì nó liên quan đến mọi lãnh vực, chính trị, ngoại giao, văn hóa, kinh tế, xã hội. Đừng có cái nhìn của những thầy bói coi voi, người thì cho rằng con voi như cột nhà, vì đứng ở cạnh chân voi ; người thì cãi con voi như cái chổi trà, vì rờ đuôi voi. Công cuộc đấu tranh này vừa là lý thuyết vừa là thực hành. Ai giỏi về lãnh vực nào thì cố gắng đấu tranh trong lãnh vực đó. Đừng nghĩ chỉ có lý thuyết mới quan trọng hay ngược lại. Hiện nay đang trong mùa giải đá banh toàn cầu. Hãy quan niệm cuộc đấu tranh của chúng ta như một dàn nhạc hay một cuộc đá banh. Trong một dàn nhạc, mỗi người giữ một vai trò, chính vì vậy mới có hòa tấu hay. Trong một cuộc đá banh, không phải chỉ có cầu thủ tấn công mới quan trọng, nếu không có người đưa banh, thì có banh đâu mà tấn công. Đấy là chưa nói đến vai trò những người phòng thủ thành. Nếu không có họ, thì những người tấn công làm sao yên tâm để tấn công địch. Viết đến đây, tôi lại nhớ đến giải đá banh Âu châu năm 2004, mà quốc gia giật giải là Hy Lạp. Đội Hy Lạp một năm trước đó rất tầm thường, nhưng giật giải năm sau, một phần là nhờ người huấn luyện viện (ông bầu) rất có tài. Trước khi nhận lời làm huấn luyện viên cho đội Hy Lạp, ông ta có đặt ra 3 diều kiện cho cầu thủ :

  1) Tinh thần quyết chí,

  2) Tinh thần đồng đội,

  3) Tinh thần học hỏi.

  Nếu những cầu thủ có chấp nhận thì ông ta mới làm huấn luyện viên. Ông ta có nói với các cầu thủ Hy Lạp : Phải quyết chí và tin tưởng rằng mình có thể trở thành những cầu thủ nổi tiếng như Zidane, Ronaldo v.v.. , rằng đội Hy lạp có thể giật giải Âu châu. Một khi tin tưởng rồi thì phải quyết chí luyện tập và luyện tập trong tinh thần đồng đội. Một khi luyện tập thì phải nghe lời người huấn luyện viên và cả bạn mình. Chính nhờ vậy mà đội banh Hy Lạp đã thắng giải Âu châu 2004, một lục địa có rất nhiều quốc gia tài giỏi về đá banh.

  Cách mạng tiếp nối và khai dòng Việt Nam không những đồng thời là cuộc cách mạng độc lập cứi quốc và dân chủ kiến quốc, mà còn là cuộc đấu tranh cho văn hóa và văn minh. Nhà bác học kiêm triết gia người Anh Francis Bacon, được coi như một trong những sáng lập viên của khoa học hiện đại, có viết : «  Những chế độ, lầu đài có thể bị thời gian làm phai mờ, sụp đổ. Nhưng những tiếng nói của sự thật, những công trình khoa học nghiên cứu về sự thật, những tiếng nói của con tim, những bài thơ nói lên tình người thì không bao giờ thời gian có thể làm phai mời. Như bài thơ của Homère cách đây cả bao ngàn năm mà vẫn vậy. Vì đó là nền tảng của văn hóa và văn minh. » Đúng như thế, nghĩ đến cùng, nền tảng của văn hóa và văn minh chính là sự thật, là tình con người, là tình đồng đội, vì nếu con người không trọng sự thật, tìm cách dối gạt nhau, không thương yêu nhau, thì làm sao có thể thực hiện được những công trình vĩ đại văn hóa, văn minh. Chính vì vậy, ngày hôm nay cuộc đấu tranh nhằm thực hiện cuộc cách mạng cứu quốc và khiến quốc, bắt đầu bằng việc giải thể chế độ cộng sản đương thời cũng là một cuộc dấu tranh cho vằn hóa và văn minh, vì người cộng sản  «  chỉ biết tuyên truyền và nói láo « , như lời ông Gorbatchev, cựu Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Liên Sô nói ; vì giới lãnh đạo cộng sản hiện nay ở Việt Nam không có tình người. Trong khi dân không có đến 1$ để sống, để mua thuốc, những trẻ em phải bán thân nuôi miệng ở Căm Bốt, những chị em phụ nữ, vì nghèo đói, phải lấy chồng Đài Loan, rồi bị hành hạ, thì giới lãnh đạo cộng sản và con cháu tiêu tiền vứt qua cửa sổ, như vụ PMU18, đánh cá cả đến 2 triệu $.

  Tinh thần tôn trọng sự thật, thương yêu lẫn nhau, đấu tranh đồng đội, tinh thần can đảm,kiên trì quyết đấu tranh cho quốc gia dân tộc, tinh thần dân chủ và lạc quan luôn tin vào tương lai tốt đẹp của chính mình, của dân tộc mình, đó là những đức tính quan trọng của người chiến sỹ cách mạng tương lai Việt Nam.

  Cuộc cách mạng tương lai Việt Nam  sớm thành công, sớm giải thoát quê hương và dân tộc qua khỏi vũng lầy cộng sản, để có thể bắt kịp đà tiến bộ của văn minh nhân loại, một phần lớn là nhờ ở những người chiến sĩ cách mạng..

  Paris ngày 15/06/06

  https://chuchinam.pagesperso-orange.fr

  Không có nhận xét nào