Header Ads

  • Breaking News

    Trung ương 15 Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư, Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước

     

    4 người được đề cử “tứ trụ” cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị Trung ương 15 của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu diễn ra tại Hà Nội vào hôm 16.01.2021, các chức danh “ Tứ trụ” đã được đề cử để đưa ra Đại hội 13 bầu chính thức. Trước thềm Đại hội 13, các diễn biến đầy sôi động với nhiều cuộc vận động âm thầm, bí mật của các chính trị gia thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang diễn ra quyết liệt đến phút chót. Trước khi Hội nghị Trung ương 15 diễn ra, các phiếu thăm dò tín nhiệm cho những “trường hợp đặc biệt”, trên 65 tuổi đối với ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân và Trần Quốc Vượng đã được gửi qua thư tới các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng trên cả nước. Trong phiếu thăm dò được xếp từ trên xuống dưới và theo thứ tự, ông Nguyễn Phú Trọng, người tự xếp mình vào hai vị trí Tổng bí thư và Chủ tịch nước, sau khi thu hồi các phiếu thăm dò qua đường bưu điện gửi về văn phòng Trung ương đảng, hôm 9/1 vừa rồi, Bộ Chính trị đã họp và đưa kết quả thăm dò ra để thảo luận. Ở cột thăm dò TBT thì ông Nguyễn Phú Trọng được 60% còn 30% bỏ phiếu cho cột CTN. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì cao phiếu thứ hai. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì thua ông Nguyễn Xuân Phúc với tỷ lệ sát nút 2%, xếp thứ tư là ông Trần Quốc Vượng. Kết quả cuộc họp Bộ Chính trị trên cơ sở đó đã quyết là hai suất “đặc biệt” dành cho hai người cao phiếu nhất là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc được ở lại khóa 13. Tiếp theo BCT đã thảo luận để đưa ra thêm 2 người nữa cho hai ghế còn lại là ông Phạm Minh Chính và ông Vương Đình Huệ. Đó là kết quả vòng thứ nhất. Vòng thứ hai tức là Hội nghị trung ương 15 hôm 16/1 bỏ phiếu cho 4 ông, thì ông Nguyễn Xuân Phúc cao phiếu nhất là hơn 95% còn hai ông Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ cũng trên 90%, tức là rất cao. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thấp nhất là 82%, nhưng quá bán là đã hội đủ yêu cầu, với đương kim Tổng bí thư tuổi cao và sức yếu, thì con số phiếu đạt 82% cũng là thành công với ông. Theo quy trình, tới đây trong Đại hội 13, trong phiên đầu tiên sẽ biểu quyết để sửa đổi điều lệ, tức là thông qua cho ông Nguyễn Phú Trọng ở lại, vì ông Trọng đã 2 nhiệm kỳ rồi mà theo điều lệ thì chỉ được 2, nếu muốn 3 thì phải sửa đổi điều lệ, nhưng hiện nay phía Đảng Cộng sản Việt Nam chưa biết có sửa hay không. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến từ ban Tuyên giáo cho rằng không nên sửa điều lệ, bởi vì sửa điều lệ rất nguy hiểm, nếu sửa, sau ông Trọng, người khác lên cũng sẽ muốn ngồi ghế TBT cho tới chết, vì vậy chỉ cần bỏ phiếu cho ông Nguyễn Phú Trọng là được. Dự kiến tại Đại hội 13, cuộc bỏ phiếu tới đây ở vòng thứ ba thì số phiếu có lẽ cũng không thấp, nếu vòng thứ 2 bây giờ đã cao như vậy. Nguồn: 1 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương ĐCS VN tường thuật từ Hội nghị TƯ 15, Hà Nội 16.01.2021 https://thoibao.de/blog

    Không có nhận xét nào