Header Ads

 • Breaking News

  LỜI KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG CẤP BÁCH NHÂN NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI

   CẦN TÁI THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA NƯỚC ĐỂ BIẾN ĐỔI CÁC HỆ THỐNG TOÀN CẦU

  (An urgent World Water Day call to action)

  Amanda Bielawski and Jamison Ervin – Bình Yên Đông lược dịch

  United Nations Development Program – March 19, 2021

  Trong lưu vực sông Ing ở bắc Thái Lan, việc bảo tồn 483 hectares Rừng Ngập nước Boon Rueang đã bảo vệ khoảng 4 triệu USD dịch vụ sinh thái hàng năm, gồm có quy định cho nước uống và nông nghiệp, bổ sung nước ngầm và ngừa lụt. [Ảnh: Kynan Tegar]

  Trong Ngày Nước Thế giới 2021 nầy, chủ đề ‘quý trọng nước’ đặc biệt xác nhận vai trò thiết yếu của hệ sinh thái lành mạnh trong việc duy trì nguồn cung cấp nước trên khắp thế giới.  Giữa khủng hoảng khí hậu và thiên nhiên, mối quan hệ hổ tương giữa nước và các hệ sinh thái là một khái niệm mà chúng ta phải giữ lấy đầy đủ hơn – và tài trợ.

  An ninh nước “đang lạc hướng báo động”

  Chưa bao giờ có lời kêu gọi cho an ninh nước – hay lời kêu gọi để bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên giúp chống đỡ nó – cấp bách như thế.  Khuôn khổ Tăng tốc Toàn cầu SDG 6 năm 2020 cho thấy tiến bộ của SDG 6 cho các mục tiêu nước “đang lạc hướng đáng báo động.”  Ngày nay, 2,2 tỉ người – khoảng ¼ dân số toàn cầu – vẫn không có nước an toàn, nhu cầu nước toàn cầu được dự đoán sẽ gia tăng 55% vào năm 2050, thiếu hụt 40% được dự đoán vào năm 2030, và thiệt hại liên quan đến nước có thể làm giảm GDP đến 6% trong một số khu vực vào năm 2050.

  Các hệ sinh thái tự nhiên: Trọng tâm của giải pháp nước, nhưng lâm nguy

  Rừng, đất ngập nước, đồng cỏ, và rừng đước cung cấp các dịch vụ sinh thái có giá trị cho nước.  Chúng bảo vệ tự nhiên và lọc nguồn nước, điều hòa dòng chảy theo thời gian, và bảo vệ các cộng đồng tránh các thảm họa liên quan đến nước được khí hậu làm tồi tệ thêm.  Nhưng các hệ sinh thái nầy đang bị đe dọa: 420 triệu hectares rừng đã bị phá hủy trên toàn cầu từ năm 1990, và 87% đất ngập nước đã bị mất từ năm 1700.

  Các giải pháp nước dựa vào thiên nhiên từ người dân bản xứ trên thế giới

  Người dân bản xứ và các cộng đồng địa phương đang dẫn đầu trong việc thực hiện các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết khủng hoảng nước, đa dạng sinh học và khí hậu.  Sáng kiến Xích đạo của UNDP cung cấp các thí dụ gây cảm hứng:

  Trong lưu vực sông Ing ở bắc Thái Lan, việc bảo tồn 483 hectares Rừng Ngập nước Boon Rueang đã bảo vệ khoảng 4 triệu USD dịch vụ sinh thái hàng năm, gồm có quy định cho nước uống và nông nghiệp, bổ sung nước ngầm, và ngừa lụt.  Rừng ngập nước cũng là một hố carbon mạnh mẽ, giúp giảm nhẹ khí hậu.

  Ở Borneo, Indonesia, những ngưởi bảo vệ rừng Sungai Utik cầm đầu một chiến dịch 40 năm để bảo vệ 10.087 hectares rừng theo tục lệ, nay bảo vệ nước cho cộng đồng ở hạ lưu và nông nghiệp.  Rừng đồng thời lấy đi khoảng 1,31 triệu tấn carbon.

  Ở Andes, Ecaduor, một hợp tác công tư do người bản xứ cầm đầu đã bảo tồn trên 33.000 hectares đồng cỏ Páramo, cung cấp nước được lọc tự nhiên cho khoảng 600.000 người ở hạ lưu.

  Nay là lúc để đầu tư

  Có trường hợp bắt buộc để đầu tư cho các giải pháp dựa vào thiên nhiên cho an ninh nước.  Mặc dù đầu tư vào hạ tầng cơ sở nước toàn cầu từ lâu vẫn ưu ái hạ tầng cơ sở cổ điển, đầu tư vào các giải pháp dựa vào thiên nhiên sinh lợi đáng kể.  Thí dụ:

  Bảo vệ rừng, trồng rừng và cải thiện phương pháp canh tác ở thượng lưu có thể cải thiện phẩm chất nước cho khoảng 4 trong 5 thành phố lớn.

  Biền nước mặn và rừng đước có thể ít tốn kém gấp 5 lần để bảo vệ vùng duyên hải tránh ngập lụt và sạt lở so với các công trình kiến tạo.

  Các công ty tiện ích nước trong 534 thành phố lớn nhất trên thế giới có thể tiết kiệm khoảng 890 triệu USD mỗi năm qua việc phục hồi rừng và lưu vực.

  Lời kêu gọi hành động cấp bách nhân Ngày Nước Thế giới

  Để thực hiện an ninh nước, chúng ta phải đẩy mạnh các giải pháp dựa vào thiên nhiên trong các nghị trình nước quốc gia và toàn cầu, và quan trọng hóa các giải pháp địa phương.  Để làm thế, chúng tôi kêu gọi các nhà hoạch dịnh chánh sách nên:

  Vận dụng dữ kiện không gian mới nhất để xác định nơi hành động tốt nhất.  UNDP và các đối tác đã tiên phong trong tiến trình để vẽ bản đồ Các Vùng Hỗ trợ Đời sống Cần thiết (Essential Life Support Areas), gồm có nước.  Tiến trình nầy đang được dùng ở Columbia với mục đích bảo đảm nước cho trên 15 triệu người.

  Bảo vệ quyền sở hữu đất Bản xứ và học hỏi kiến thức sinh thái Bản xứ.  Người dân Bản xứ quản lý 80% đa dạng sinh học còn lại của Trái đất, nhưng không có chủ quyền cho hầu hết đất đai của họ.  Bảo vệ quyền sở hữu đất đai là bắt buộc để người dân bản xứ có thể tiếp tục quản lý thiên nhiên cho nước – như họ đã làm từ nhiều thế kỷ.

  Huy động tài chánh để đầu tư vào các giải pháp dựa vào thiên nhiên và trộn lẫn đường lối xám-xanh.  Sẽ cần khoảng 6.700 tỉ USD đầu tư để đạt các mục tiêu liên quan đến nước vào năm 2030.  Thiên nhiên vẫn không được tài trợ đầy đủ, chỉ chiếm từ 1 đến 5% đầu tư thủy lợi.  Tài trợ pha trộn, trái phiếu xanh và các kế hoạch chi cho các dịch vụ sinh thái cung cấp cơ hội để vượt qua chướng ngại tài chánh nầy.

  Tham gia của thành phần tư nhân.  An ninh nước và thiệt hại liên quan đến thiên nhiên là những đe dọa chánh đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có dây chuyền cung cấp nông nghiệp đáng kể.  Nhưng vẫn thiếu hiểu biết về phản ứng của thành phần tư nhân.  Chúng ta cần sự tham gia của các lãnh đạo công ty trong việc đầu tư vào thiên nhiên như một phần của các kế hoạch khả chấp nước của họ.

  Một khúc quanh cho đầu tư vào thiên nhiên

  Như chúng tôi hình dung đầu tư phục hồi hậu Covid và khuôn khổ đa dạng sinh học sau 2020, chúng ta phải ưu tiên hóa việc đầu tư vào thiên nhiên.  Nước là mối liên hệ của nông nghiệp, an ninh lương thực, sức khỏe con người, phát triển kinh tế, ổn định khí hậu và hòa bình.  Các giải pháp dựa vào thiên nhiên cho nước có thể được bày tỏ trên một vài khuôn khổ đa phương, gồm có một số mục tiêu trong Nghị trình Phát triển Khả chấp 2030, Quy ước Thay đổi Khí hậu Liên Hiệp Quốc và Khuôn khổ Giảm Nguy cơ Thảm họa Sendai.

  Ngày Nước Thế giới năm nay, một lần nữa, chúng ta nhắc nhở rằng “tất cả nước được sinh ra bởi các hệ sinh thái.”  Chúng ta hãy tạo một đường lối mới với thiên nhiên để bảo đảm an ninh nước cho tất cả.

  CẦN TÁI THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA NƯỚC ĐỂ BIẾN ĐỔI CÁC HỆ THỐNG TOÀN CẦU

  (A re-evaluation of water’s values is needed to transform global systems)

  Alan Nicol and Stefan Uhlanbrook – Bình Yên Đông lược dịch

  International Water Management Institute – March 18, 2021

  Chủ đề của Ngày Nước Thế giới năm nay, 22 tháng 3 năm 2021, là ‘Quý trọng Nước’.  Nước có giá trị thực chất – chúng ta cần nó để sống còn, cũng như tất cả các sinh vật khác trong sinh quyển.  Chúng ta có thể gọi là giá trị sống còn.  Nhưng nước cũng ở khắp nơi, có giá trị với tất cả hệ thống kinh tế xã hội kể cả xã hội con người.  Nói cách khác, giá trị chung của nó nhiều hơn giá trị tiền bạc.  Và ở đây có một thách thức căn bản: qua các hệ thống thu thập, trữ, vận chuyển và sử dụng, chúng ta đã phát triển nhiều công cụ quản lý khác nhau để mở ra một phạm vi giá trị khổng lồ từ khí hậu và an ninh lương thực, đến y tế, và bảo vệ môi trường.  Nhưng với ‘sức mạnh’ quản lý là trách nhiệm cai quản.

  Giá trị thường cạnh tranh giữa, hay được lựa chọn bởi, các nhóm người dùng cá biệt và quyền lợi.  Và các nhóm người dùng rộng lớn nầy có thể không trung lập, thường kết phe và cạnh tranh.

  Vì thế, các giá trị được gán cho nước được xây dựng bởi các hệ thống thị trường, bởi các tổ chức xã hội và pháp lý khác nhau, và các cơ cấu được lồng vào tấm thảm văn hóa, xã hội và tôn giáo của con người.  Nhưng không có gì tỉnh lặng và luôn có ấu đả về giá trị của nước và thiên nhiên.  Khủng hoảng y tế và khí hậu toàn cầu hiện đang đối mặt hành tinh bảo đảm rằng các ấu đả nầy đang diễn ra ngày càng tăng trong chánh trị quốc tế với ảnh hưởng từ địa phương và toàn cầu.

  Và có lẽ nước và giá trị nằm ở trọng tâm của 2 thách thức lớn nhất đang đối mặt với nhân loại ngày nay – đại dịch Covid-19 và khủng hoảng khí hậu.  Vì lý do đó, nhiều giá trị của nước nay cũng thực chất để lấy quyết định cấp bách về các mục tiêu phát triển khả chấp (sustainable development goals (SDGs)), và chúng ta, do đó, cần hỗ trợ các quốc gia để thực hiện việc cai quản nước có hiệu quả ở mọi cấp để đạt được các mục đích của SDGs.

  Khi chúng ta hành động để bảo đảm nước được đánh giá thích hợp trong khủng hoảng khí hậu, đại dịch và bất định của tương lai, có 3 điều cần được cứu xét:

  Giá trị thực chất của nước rất căn bản và quan trọng nên chúng ta phải xem là người đồng giám hộ của tài nguyên, cho chúng ta và cho tất cả cách sử dụng và người sử dụng khác trên hành tinh, hiện nay và trong tương lai.  Khái niệm sở hữu tư nhân phải không vi phạm đến bản chất chung của các hệ thống nước.

  Tính phức tạp luôn luôn là một phần của sự quý trọng nước và vì thế chúng ta phải cộng tác tập thể để giải quyết vấn đề khó khăn liên quan đến các giá trị để chúng ta có thể hòa giải cạnh tranh, khuyến khích hợp tác và bảo vệ các giá trị then chốt trong các phần khác nhau của hệ thống.

  Để thực hiện việc giám hộ có hiệu quả, chúng ta phải cai quản nước một cách thông minh ở mọi cấp, để chúng ta có thể phản ánh trung thực vô số giá trị - gồm có an toàn khí hậu, y tế, bảo vệ môi trường, và các hệ thống kinh tế và xã hội công bằng và khả chấp.

  Do đó, Ngày Nước Thế giới 2021 của Liên Hiệp Quốc dành cho Quý trọng Nước, Viện Quản lý Nước Quốc tế (International Water Management Institute (IWMI)) kêu gọi cộng đồng toàn cầu áp dụng một đường lối tổng thể để vẽ lại tấm thảm luôn thay đổi của giá trị nước ở chung quanh chúng ta, không gian lẫn thời gian, và trong nhiều phạm vi kinh tế, môi trường và xã hội của đời sống.

  Ở trọng tâm của sự hiểu biết và họa đồ có hệ thống nầy chúng ta cần tăng cường và hỗ trợ việc cai quản nước có hiệu quả, có nghĩa là các hệ thống phản ánh trung thực, nối kết và hòa giải các giá trị cạnh tranh của nước và, trong tiến trình, tăng cường hợp tác và hành động tập thể giữa các quyền lợi khác biệt và các nhóm người sử dụng.  Về lâu dài, chỉ có cách nầy, chúng ta mới bảo vệ nước và phản ánh trung thực giá trị quan trọng và thực chất nhất của nó – giá trị sống còn mà nó cống hiến cho nhân loại và phần còn lại của sinh quyển.

  Không có nhận xét nào