Header Ads

 • Breaking News

  Ts. Phạm Đình Bá: Thư gởi Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc

   Logo Phủ Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc

  Về việcTác động trên gia đình nạn nhân của vi phạm nhân quyền

  Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc

  Chi nhánh Hội đồng Nhân quyền

  OHCHR- Palais Wilson

  Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva

  CH-1211 Geneva 10, Thụy Sĩ

  RE: Yêu cầu để nạp một báo cáo 3000-chữ Tác động Nạn nhân để hỗ trợ cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 10 năm 2021 cho các vị trí tuyển dụng tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC)

  Thứ Hai, ngày 1 tháng 3 năm 2021

  Kính gửi Thẩm phán Nazhat Shameem Khan:

  Ngày 22 tháng 2 năm 2021, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ ý định của chính phủ ông về việc xin gia nhập UNHRC nhiệm kỳ 2023-2025.

  Để minh họa về tác động lên gia đình của các vi phạm nhân quyền, mẹ của anh Phạm Chí Dũng - một nhà báo, người sáng lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, bị bắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 vì việc viết báo, bị kết án 15 năm vào ngày 5 tháng 1 năm 2021 - đã viết

  “Với gia đình mình, đây là cái Tết thứ 2 thiếu vắng con trong cuộc sum họp, đoàn viên gia đình. Ba mẹ, các em, vợ, con của con buồn, đau tê tái khi nghĩ đến con trong hoàn cảnh nghiệt ngã hiện tại.”.

  Chúng tôi muốn xin phép và xin hướng dẫn để nạp một báo cáo 3000-chữ Tác động Nạn nhân để hỗ trợ cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng vào tháng 10 năm 2021 cho các vị trí tuyển dụng tại UNHRC.

  Khi làm báo cáo nầy, chúng tôi sẽ giới hạn trong các trường hợp được ghi lại bởi Nhóm Công tác Liên hợp quốc về Bắt giữ Tùy tiện; Báo cáo viên Đặc biệt trong lĩnh vực quyền văn hóa; Báo cáo viên Đặc biệt về quyền tự do hội họp hòa bình và lập hội; và Báo cáo viên Đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền.

  Chúng tôi xin cảm ơn Thẩm Phán dành cho thời gian, cân nhắc và trả lời cho yêu cầu của chúng tôi.

  Trân trọng,

  Phạm Đình Bá, thay mặt bạn bè của một tù nhân lương tâm, anh Lê Anh Hùng (kèm theo)

  Đại học Toronto, Toronto, Ontario, Canada

  Email: ba.pham@theta.utoronto.ca

  Đính kèm: 1) Báo cáo liên lạc của Nhóm công tác về việc bắt giữ tùy tiện bốn nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam: Ông Phạm Chí Dũng, Ông Nguyễn Tường Thụy, Ông Lê Hữu Minh Tuấn và Ông Lê Anh Hùng; và hai thành viên Nhà xuất bản Tự Do, bà Phạm Đoan Trang và ông Hồ Sỹ Quyết; 2) Danh sách bạn bè muốn trả tự do cho anh Lê Anh Hùng, và 3) danh sách các tòa đại sứ ở Việt Nam mà chúng tôi gởi lá thư nầy để xin họ hỗ trợ cho việc chúng tôi yêu cầu để nạp một báo cáo về Tác động Nạn nhân của vi phạm nhân quyền.

  Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

  Human Rights Council Branch 

  OHCHR- Palais Wilson

  United Nations Office at Geneva

  CH-1211 Geneva 10, Switzerland

  RE: Request to submit a 3000-word Victim Impact Statement to support the General Assembly vote in October 2021 to fill vacancies at the United Nation Human Rights Council (UNHRC)

  Monday March 1, 2021

  Dear the Honourable Judge Nazhat Shameem Khan:

  On February 22, 2021, Mr. Pham Binh Minh, the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Vietnam expressed the intent of his government to apply for membership of the UNHRC for the term 2023-2025.

  As an illustration, the mother of Pham Chi Dung - a journalist, a founder of the Independent Journalists Association of Viet Nam, arrested on 21 Nov. 2019 because of his writing, sentenced to 15 years on 5 Jan. 2021 - wrote “For my family, this is the second time we gather for the 2021 Lunar New Year’s Eve Celebration without my son. We are sad, and it is painful to think of him in the current dire situation.”

  We would like to request permission and instructions to submit a 3000-word Victim Impact Statement to support the General Assembly vote in October 2021 to fill vacancies at the UNHRC. We will confine ourselves to cases documented by the UN Working Group on Arbitrary Detention; the Special Rapporteur in the field of cultural rights; the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association; and the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders.

  We thank your Honourable for your time, your consideration and your reply to our query.

  Sincerely yours,

  Phạm Đình Bá, on behalf of the friends of a prisoner, Mr. Le Anh Hung (enclosed)

  University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada

  Email: ba.pham@theta.utoronto.ca

  Enclosed: 1) The Communication Report by the Working Group on Arbitrary Detention of four journalists affiliated with the Independent Journalists Association of Viet Nam: Mr. Pham Chi Dung, Mr. Nguyen Tuong Thuy, Mr. Le Huu Minh Tuan, and Mr. Le Anh Hung; and two members of the the Liberal Publishing House, Ms. Pham Doan Trang and Mr. Ho Sy Quyet; 2) List of friends who want the release of Mr. Le Anh Hung, and 3) the list of embassies we asked for their support of this request.

   

  Không có nhận xét nào