Header Ads

 • Breaking News

  Hắc thư về chủ nghĩa Cộng sản - Le livre noir du communisme


  (Le livre noir du communisme s. dir Stéphane Courtois et al. )

   Tàn Sát, Khủng Bố, Đàn Áp

  – Lược dịch Fossion René và Trần Hữu Sơn – Trần Minh Tâm đánh máy.

  Đây là công trình của Ông René Fossion và Ông Trần Hữu Sơn, những người quốc gia đã hy sinh thời giờ và công ăn việc làm của mình để đóng góp phần nào cho cuộc tranh đấu chung, khi dịch cuốn sách ‘’Le Livre noir du communisme’’, Xuất bản Robert Laffont 1997, của các Học Giả Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean Louis Panné, Andrzej Packowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin tố cáo tội ác của công sản thế giới . 

  Ngoài ra Ông Trần Minh Tâm đã tận tình đánh máy trên 1000 trang. Ông René Fossion, Ông Trần Hữu Sơn, và ông Trần Minh Tâm không sống về nghề làm báo, hay viết văn. Ngày thì làm công hai bữa, tối về nhà cặm cụi làm việc dưới ánh đèn cô đơn.

  Nay thì bản dịch đã hoàn tất nên cho phổ biến trên Internet để mọi người thấy rõ ‘’bộ mặt thật của cộng sản’’. Mong rằng quý độc giả rộng lượng bỏ qua nếu có điều gì không đúng lắm vì ‘’traduire c’est trahir’’ (nói nôm na: Dịch một bản văn đôi khi còn phản nghĩa điều mà tác giả muốn nói).

  Mong quý độc giả cứ tự tiện phổ biến cho bất cứ ai cần đến. Đó là ý nguyện của chúng tôi. Mong lắm thay.

  https://drive.google.com/file/d/18iS4ZiwVNediFO61t87WOLhtS1Mn3IL8/view?usp=sharing

  Không có nhận xét nào