Header Ads

 • Breaking News

  Thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 101.000 tỷ đồng để chống ngập và xử lý nước thải

  Thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 101 ngàn tỉ đồng để thực hiện các giải pháp về thực hiện đầu tư xây dựng chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2021 – 2025.

  Thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 101.000 tỷ đồng để chống ngập và xử lý nước thải

  Báo Nhà nước Việt Nam đưa tin ngày 13/5, dẫn nội dung báo cáo kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2021 – 2025 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh gửi Ủy ban Nhân dân thành phố.

  Tin cho biết, báo cáo đề xuất 2 nhóm giải pháp để chống ngập và xử lý nước thải, cùng các dự án giải quyết 18 tuyến đường trục chính bị ngập và xây dựng hệ thống các nhà máy xử lý nước thải.

  Cụ thể, nhóm giải pháp thứ nhất là nhóm giải pháp phi công trình gồm tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, điều chỉnh quy hoạch.

  Nhóm thứ hai là nhóm giải pháp công trình, tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm điển hình như giải quyết chống ngập do triều khu vực, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1); xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên; cải tạo hệ thống thoát nước mưa và nước thải thành phố…

  https://www.rfa.org/

  Không có nhận xét nào