Header Ads

 • Breaking News

  Tuyên cáo của VNQDĐ: Về trò hề bầu cử Quốc Hội CSVN ngày 23/05/2021

   


  Tuyên Cáo của Việt Nam Quốc Dân Đảng
  Về bầu Bầu Cử Quốc Hội Khóa 15 của Đảng CSVN

  Từ khi đảng Cộng Sản Việt Nam cướp chính quyền ở miền Bắc, họ đã tổ chức bầu cử Quốc Hội khóa 1 vào tháng 1 năm 1946 đến nay đã có 15 khóa. Sự thật, các cuộc bầu cử Quốc Hội tại Việt Nam là một trò hề độc diễn nhằm hợp thức hóa việc đảng Cộng Sản nắm độc quyền cai trị đất nước.

  Ngày 23 tháng 5 năm 2021, là ngày bầu cử quốc hội khóa 15, lại một lần nữa trò hề “đảng cử dân bầu” tiếp diễn nhằm lựa chọn những đảng viên cộng sản vào Quốc Hội nước Việt Nam để tiếp tục nắm quyền độc quyền cai trị trong 5 năm tới.

  Bầu cử Quốc Hội  của Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) tổ chức hoàn toàn mang tính lừa bịp như sau:

  – Các cuộc bầu cử Quốc Hội do Đảng Cộng Sản Việt Nam định hướng và kiểm soát chặt chẽ, hoàn toàn đi ngược nguyện vọng của người dân, nên Quốc Hội đó không đại diện cho người dân Việt Nam.

  – Mỗi lần bầu cử Quốc Hội tại Việt Nam là một lần đảng CSVN hợp thức hóa sự cai trị độc tài cố hữu của Đảng, đi ngược lại ý nguyện tự do dân chủ của toàn dân.

  – Bầu cử Quốc Hội Việt Nam chỉ là màn kịch dân chủ do Đảng và Mặt Trận Tổ Quốc một tổ chức ngoại vi của Đảng CSVN đạo diễn.

  – Việc lựa chọn Đại Biểu Quốc hội là do Đảng chọn, người trúng cử do đảng quyết định trước, không phải bởi lá phiếu của cử tri người dân.

  – Những người có nguyện vọng ra ứng cử độc lập thì bị nhà nước CSVN sách nhiễu và bắt bớ ép phải rút lui khỏi danh sách ứng viên.

  Trước những sự thật hiển nhiên từ 75 năm nay (1946-2021) Việt Nam Quốc Dân Đảng tuyên cáo:

  – Quốc Hội và chính quyền tại Việt Nam đi ngược lại với quyền lợi quốc dân đồng bào, phản lại sinh hoạt tự do dân chủ nên không đại diện cho dân tộc Việt Nam.

  – Kêu gọi toàn dân ý thức được tự do dân chủ của mình không thừa nhận Quốc Hội bù nhìn tự dựng lên của CSVN. Hãy cùng bắt tay nhau tranh đấu giải thể chế độ độc tài toàn trị CSVN để cứu nước cứu dân.

  – Toàn dân rất túng khổ khi đối diện với đại dịch Coronavirus, hãy tẩy chay trò hề bầu cử độc diễn Quốc Hội CSVN để tiết kiệm tiền của người dân Việt Nam bỏ ra gần 3,700 tỷ đồng cho cuộc bầu cử Quốc hội Khóa 15 này.

  Ngày 20 tháng 5 năm 2021
  Việt Nam Quốc Dân Đảng

  https://vietquoc.org/tuyen-cao-cua-vnqdd-ve-tro-he-bau-cu-quoc-hoi-csvn-ngay-23-05-2021/

  Không có nhận xét nào