Header Ads

 • Breaking News

  Việt Nữ HOA TỰ DO -Tội Ác Việt Cộng


  TỘI CỦA CỘNG SẢN BẮC VIỆT VỚI DÂN TỘC VÀ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM TỪ 1954 … 

  Kính thưa quí Cô Chú Bác , Anh Chị Em, 

   Có phải chăng:
  .Lý tưởng cao đẹp của nhân loại là Thống Nhất trong Bình Đẳng ?
  .Mục đích thực tế của Quốc Gia Dân Tộc là Độc Lập trong Thịnh Vượng ?
  .Mơ ước bình thường của con người là Tự Do và Hạnh Phúc ?

   Vậy mà: Từ dấu mốc 30 – 04 – 1975 ngày tang thương của toàn thể Người Miền Nam: Quân -  Dân - Cán - Chính bị kẹt lại trong nước, phải sống dưới quốc sách đô hộ của bọn đồ  tể  “Bắc Bộ Phủ” cai trị với chủ trương đê tiện là trả thù và làm cho tất cả trở thành nghèo hèn, bần cùng ngang tầm cở hoặc thua kém người dân miền Bắc đã là nạn nhân của chúng từ cuộc “Cách Mạng Mùa Thu năm 1945”, rồi không thể chạy thoát sau năm 1954 và sau nữa là năm 1975…! Để nói về tội ác của Việt Cộng thì tiếng nói của loài người có lương tri công chính với nhân loại không đủ lời để kết tội, ai oán lẫn ghê sợ chúng và phải viết thì từ ngữ chỉ là phương tiện giới hạn làm sao có thể diễn tả tận cùng nỗi đau thương, thống khổ của những nạn nhân đã, còn đang mang thương tật may mắn sống sót và không thể dưới con số 10 triệu thân xác đồng bào Việt Nam đã trở thành lớp phân bón hữu cơ cho đất đai, biển đảo mà hiện nay chúng đem dâng, bán cho Trung Cộng với văn kiện ngoại giao được trân trọng ký thác như món hàng để trao đổi, hoán chuyển…! 

  Đất nước Việt Nam không phải là của riêng bất cứ ai có quyền sở hữu chủ ? Có được Quốc Gia như ngày nay là do biết bao nhiêu công sức của Tổ Tiên đã khai khẩn khó nhọc để định cư và mở mang, đấu tranh với thiên nhiên chướng nghịch để tồn tại và tiến hoá, chiến đấu với quân thù bằng thân xác, máu đỏ, xương trắng phơi trải trên khắp chiến trường và bằng tài trí phương lược là kết tinh của tư tưởng, tinh thần, học thuật, thể nghiệm triền miên không ngừng nghĩ từ thiên niên kỷ xa xưa kinh qua bao thế hệ đến ngày nay mới có được lãnh thổ, biển đảo như thế là Quốc Gia Việt Nam.  Quốc Gia là của chung của Nòi Giống Việt, đất đai, biển đảo là tài sản chung của Quốc Dân và là Sinh Mệnh của Quốc Gia. Không một ai, dù ở tầng lớp nào có quyền dâng bán, chuyển nhượng hay chia cắt Đất Nước Việt cho ngoại bang. Tất cả mọi người Việt Nam đều phải có  Nghĩa Vụ bảo vệ và nổ lực thu hồi những phần lãnh thổ bị cường quyền xâm lăng chiếm đoạt,  để trả lại sự toàn vẹn lãnh thổ, cương vực của Quốc Gia. Như vậy, hỏi  Đảng Cộng Sản Việt Nam đã phát động “công cuộc đấu tranh” chém giết người có tinh thần yêu nước trong các đảng phái hoặc ngoài đảng phái, hoạt động chống Pháp ở giai đoạn từ trước tháng 8 – 1945 để cướp công kháng chiến và giành lấy quyền bính cai trị cho mãi đến năm 1954 chia đôi đất nước, con số nạn nhân bị giết hại không thể dưới vài trăm ngàn …để rồi hiện tại đem dâng, bán lãnh thổ, biển đảo cho Trung Cộng là thành quả đấu tranh của Đảng Cộng Sản Việt Nam ?

  Jane HOA TỰ DO 

  . Nạn Nhân Bị Trừ Khử, Giết Hại Trong Kế Sách Thống Nhất Tư Tưởng, Lãnh Đạo, Kiện Toàn Đảng Cộng Sản Bắc Việt  Qua Vụ Án Nhân Văn Giai Phẩm Và Cuộc Cải Cách Ruộng Đất:

  Để kiện toàn Đảng Cộng Sản và thực hiện Xã Hội Chủ Nghĩa tất phải có con người thuần Xã Hội Chủ Nghĩa, và phải loại khử trừ những kẻ có tư tưởng tiểu tư sản, mầm móng bất mãn, “phản động”  trong hàng ngũ đảng viên, không đảng viên có ảnh hưởng với số đông quần chúng… nên chúng phát động phong trào “Trăm Hoa Đua Nở” mục đích để “phát hiện” trừ khử và đày ải, giết hại những “con” nai tơ chưa hiểu được bản chất của “người cộng sản” …và tiếp theo là phát động 6 đợt chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất” từ năm 1949 cho đến năm 1956 y theo khuôn mẫu  “Thổ Địa Cải Cách” của Trung Cộng (1946-1949) do Mao Trạch Đông (Mao Zedong) phát động cho đảng và nhà nước Trung Cộng tổ chức với tinh thần đấu tranh giai cấp triệt để với sự chỉ đạo và giám sát trực tiếp của cán bộ quan thầy Trung Cộng để “đào tận gốc, trốc tận rễ” những “Trí - Phú - Địa - Hào”… theo qui định là truy thu, chiếm đoạt tận cùng của cải và khử trừ giới có “của ăn, của để” có tương đối giá trị, uy tín với xã hội và người dân trong thôn làng, huyện hạt chí gần đến tận thị thành…Với ”Cuộc Cải Cách Ruộng Đất”  cán bộ Việt Cộng đã chủ trì đấu tố, qui tội cũng là âm mưu đóng dấu cán bộ trở thành đối tượng thù hận với dân khiến họ phải dựa vào đảng để sống còn,  và biến người dân thất học, ít chữ, ngu tối, tham lợi, phản phúc, ngây thơ… trở thành đồng loã với chúng cùng nhuốm tay vào tội ác, vấy máu dân lành, giết chết khoảng 600 000 (sáu trăm ngàn) sinh mệnh dân Việt sau khi bức màng Đỏ phủ chụp và địa ngục Cộng Sản có thực trên thế gian tại miền Bắc Việt Nam! Sự việc quá lớn vì số nạn nhân quá nhiều…Việt Cộng bị những quốc gia tự do, dân chủ trên thế giới lên án, theo thống kê của người Pháp số nạn nhân bị giết khoảng hơn 500 000 (năm trăm ngàn), tài liệu của Học Giả Hoàng Văn Chí là 600 000 (sáu trăm ngàn). Theo lời thuyết trình của Cụ Đào Đăng Vỹ làm Bộ Trưởng Văn Hóa – thời Đệ Nhất Cộng Hòa:”…hai thống kê có nhiều tính thuyết phục và có thể xem như tương đối khá chính xác theo sự khảo sát của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm - nền Đệ Nhất Cộng Hoà 1954 – 1963…”. Nhưng Việt Cộng, chúng đưa ra con số thống kê chỉ giết có 173 000 (một trăm bẩy mươi ba ngàn nạn nhân mà thôi. Đúng là bọ giảo hoạt Cộng Sản Bắc Việt. 

  . Việt Cộng Giết “Đồng Chí” Tập Kết Miền Nam Ra Bắc:

  Sau ngày 20 tháng 7 năm 1954, với Hiệp Định Geneve chia đôi đất nước, có hơn 850 000 (tám trăm năm mươi ngàn) đồng bào miền Bắc yêu chuộng tự do, di cư vào miền Nam sinh sống tạo dựng cuộc sống mới  . Nhưng những người từ miền Nam thuộc  thế hệ thanh niên nam nữ  theo Việt Cộng tập kết ra Bắc, số lớn được tàu hàng hải Poland (Ba Lan), Pháp, Liên Xô vận chuyển với Shipslist còn lưu trử trong văn khố của Uỷ Hội Quốc Tế con số là  190 000 - 200 000 (có sai biệt do tắc trách và nhầm lẫn vì trở ngại trong điều hành chương trình) người xuống tàu ra Bắc, chưa tính số người tập kết ra Bắc bằng đường bộ khoảng từ 50 000 - 75 000, chỉ riêng tại thị trấn Cao Lãnh đã có hơn 10 000 “chiến binh” tập kết ra Bắc.Nhưng  theo tài liệu thống kê của Nhà Nước Việt Nam là Sử liệu của Việt Nam Dân Chủ (VC) ghi nhận: có 140.000 người di cư ra Bắc bằng phương tiện riêng, băng rừng Trường Sơn, hoặc đi trên các tàu của Ba Lan, Pháp, Liên Xô. Đa số những người tập kết ra Bắc là những cán bộ, binh sĩ kháng chiến của Việt Minh hoặc gia đình của họ… Sử liệu của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận có 140.000 người di cư ra Bắc bằng phương tiện riêng, băng rừng Trường Sơn, hoặc đi trên các tàu của Ba Lan, Pháp, và Liên Xô… Đa số những người tập kết ra Bắc là những cán bộ, quân đội kháng chiến của Việt Minh và gia đình của họ, hoặc cư dân có cảm tình với Việt Minh. Rất nhiều văn nghệ sĩ, thành viên Việt Minh hoặc đảng viên Đảng Lao Động Việt Nam cũng đi theo tập kết … Có 5 đại đoàn 324, 325, 305, 330, 338 cùng một số đơn vị khác tập kết ra Bắc. Rất nhiều người sau này trở thành anh hùng trong chiến trận, hoặc những vị tướng, kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học nổi tiếng. Đa phần ở lại miền bắc như người dân, hoặc công tác theo chính phủ yêu cầu; một phần quân số cùng con em của họ trở về miền nam chiến đấu và là bộ phận của Quân đội Nhân dân Việt Nam…. (ngưng trích). Sau 1975, theo Nguyễn Hộ nguyên là cán bộ gộc Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam lãnh đạo “Câu Lạc Bộ Những Người Kháng Chiến” thường khi tâm sự than vãn với người đồng chí thân cận trong “hội đồng thuyền” Kháng Chiến Nam Bộ: “ Anh em lũ lượt kéo ra Bắc hơn 300 000 nhân mạng, bị “nó” dập bờ, dập bụi… Sau hơn 20 năm dắt díu bầy đàn thê tử đùm đề đếm tới đếm lui sàng xẩy trên thúng xuống nia vỏn vẹn còn được có 75 000 (bẩy mươi lăm ngàn) …”!  Người dân miền Nam ra Bắc quá ngây thơ không thể biết được kế sách của Hồ Chí Minh và đám đồ tể cận thần dưới trướng của hắn thâm độc đến cở nào ? Để tránh phải khó khăn kinh tế nuôi ăn, phương tiện sinh sống khiếm khuyết, xã hội còn đang gặp nhiều khó khăn, phải để thành phần tập kết tiểu tư sản cộng sinh với dân chúng hậu phương, Đảng và Nhà nước sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn, bế tắt… sẽ gây nên ảnh hưởng tiêu cực và xáo trộn trong dân tình, bất mãn sẽ nẩy sinh dẫn đến sự nổi loạn của quần chúng làm hư hại kế hoạch tiến quân vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Nên chúng lên “phương án” thực hiện “kế sách” tiêu diệt “bọn Tiểu Tư Sản” gọi xách mé là “bọn tạch tạch sè” vốn đã quen mùi thụ hưởng đời sống no đủ, sung túc, lè phè bởi điều kiện kinh tế trù phú ở miền Nam…! Nên bọn Cộng Sản Bắc Việt âm mưu, giàn “địa thế” đưa đám “ Tập Kết Miền Nam” vào “an trí, đóng quân” nơi xó rừng hoang vu, sơn lam chướng khí khắc nghiệt, doanh trại đơn sơ, phương tiện và điều kiện sinh sống cũng gần tương tự như trại tù “Cải Tạo” mà chúng đã nhốt, giam tù Sĩ Quan, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hoà từ năm 1975, thực phẩm thiếu thốn, bệnh tật không thuốc men lại còn bị chúng gian ác đầu độc bằng chất độc chiếc xuất từ lá cây hang rất độc, mà dân miền Nam không hề hay biết chúng pha trộn trong nguồn thực phẩm thức ăn, nước uống và sau cùng là xã súng giết hằng loạt trong đêm tối ở rừng hoang… Không có ai, không còn ai hay biết để mà gióng lên tiếng nói tố cáo tội ác diệt chủng người tù Tập Kết Miền Nam, thân xác của họ đã trở  thành phân hữu cơ bón nên màu mỡ của vùng núi rừng hoang vu miền Việt Bắc, như bài thơ tả cảnh giam cầm và giết người Nữ Tập Kết Miền Nam dưới đây:

  Em chắc oán đời em nhiều lắm
  Oán con tầu tập kết Ba Lan
  Trên sóng năm nào đảo chao
  Đưa em rời miền Nam nắng ấm…
  Sớm qua ngồi, tay em anh nắm
  Muốn truyền cho nhau chút tình lửa ấm
  Mặc bao ngăn cấm đê hèn
  Sáng nay em không trống không kèn
  Giã từ cuộc sống
  Xác em rấp trên đồi cao gió lộng
  Hồn anh trống rỗng, tả tơi.

  . Việt Cộng Giết Thương Binh Việt Cộng:

  Để tránh không phải chịu trách nhiệm và gánh nặng kinh tế để săn sóc, nuôi nấng đám thương binh tàn phế vô dụng, báo cô trong cuộc chiến sẽ gây ảnh hưởng xấu, tiêu cực, bi quan giao động tinh thần, rối loạn hàng ngũ cán binh vào Nam chiến đấu và làm cho xã hội suy yếu, xáo trộn hậu phương vì điều kiện chiến trường khắc nghiệt, thiếu thốn tất cả phương tiện, nhân sự y tế và tiếp liệu  để cứu chữa cho thương binh…Nên Bắc Bộ Phủ đã ra tiêu lệnh cho cán binh phải “ban phát ân huệ” là xử tử tất cả thương binh tại chiến trường từ giai đoạn 1 ở  những năm trước 1945 -1954 và giai đoạn 2 từ  1954 - 1975…Vì thế có rất ít thương binh VC trong suốt 21 năm cuộc chiến Quốc - Cộng. Theo thống kê Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam (VC) Số liệu chính thức về thuơng vong của phía Việt Cộng được chính thức công bố gần đây là:

  1,100 000 (một triệu một trăm ngàn) quân nhân chết; trong số đó có 300.000 (ba trăm ngàn) quân nhân vẫn mất tích (chưa tìm được xác)

  600.000 (sáu trăm ngàn) quân nhân bị thương hoặc bị bệnh.

  Theo tư liệu giải mã của Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ (VC)  1995 cũng như sự xác nhận của các viên chức chính phủ từng tham gia vào cuộc chiến.

  Thông qua vài tài liệu trong số còn nhiều tài liệu khác nữa mà chúng ta chưa biết trong kho  trử liệu của các cơ quan có liên hệ ngành nghề và phụ trách vụ việc thuộc các quốc gia đồng minh dính tới “Việtnam War” chúng ta đã biết với quốc sách thủ tiêu thương binh do bọn lãnh đạo đảng Cộng Sản Bắc Việt chủ trương, chúng đã xử tử tại chiến trường hơn 300 000 (ba trăm ngàn) thương binh được chúng báo cáo, thống kê :” … được ghi nhận mật tích” … Vì gian dối như “vẹm” là bản chất chứ không phải hiện tượng ? Tuy vậy, báo cáo như trên là số liệu của Việt Cộng công bố thành văn bản “đàng hoàng” giai đoạn từ năm 1954 – 1975 mà thôi…! Tuyệt nhiên chúng không công bố tổng số thương binh bị chúng thủ tiêu (được ghi nhận là mất tích) ở giai đoạn từ trước 1945 – 1954, chắc chắn con số nầy không thể dưới hằng trăm ngàn hoặc cho đến nhiều trăm ngàn “liệt sĩ” bị chúng xử tử  và bí mật vẫn nằm im dưới lòng đại dương, hay núi rừng hoang vu xanh thẳm vì có thân xác cán binh phân huỷ làm phân bón mầu mỡ cho ngàn cây rừng xanh lá … có ai biết, có ai hay, xác chết không thể khóc than, tố cáo, … ! Chỉ có oan hồn uổng tử dật dờ trôi lăn phiêu dạt trong cõi vô minh mịt mùng…! 

  Chỉ có Việt Cộng mới làm được việc ác độc giết thương binh như thế là thành quả để ngày nay đem dâng, bán lãnh thổ, biển đảo cho Trung Cộng là “đỉnh cao trí tuệ” chăng ?

  . Việt Cộng Giết Hồi Chánh Viên:

  Nền Đệ Nhất Cộng Hoà - Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã ký ban hành Chính Sách Chiêu Hồi là một trong những phương thức tạo sự đại đoàn kết dân tộc, làm thêm sáng tỏ Chính Nghĩa Miền Nam Cộng Hoà và với chương trình Chiêu Hồi được thi hành triệt để, hướng thượng, nghiêm chỉnh, thể hiện sự nhân đạo, tôn trọng sinh mệnh và nhân phẩm ngưòi dân của Chính Quyền Miền Nam đã tạo được uy tín, lòng tin cẩn của những cán binh Việt Cộng, nên họ đã mạnh dạn bỏ hàng ngũ quay trở  về với chính phủ Quốc Gia, họ nhận được sự giúp đỡ tận tình để cho người hồi chánh viên tạo dựng lại đời sống mới bình yên mưu cầu hạnh phúc tại hậu phương an cư, lạc nghiệp… trong thể chế tự do, dân chủ, cộng hoà như bao nhiêu toàn thể công dân miền Nam đang sinh sống an bình dưới sự bảo vệ của luật pháp hiện hành theo Hiến Pháp Quốc Gia Việt  Cộng Hoà qui định, và trong vòng an ninh lãnh thổ, biển đảo được Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà chiến đấu bảo vệ. Tính từ năm 1963 đến 1973 chương trình Chiêu Hồi đã nhận được hơn 194.000 (một trăm chín mươi bốn ngàn) người hồi chánh, tương tự như chúng ta đã hoá giải được bao nhiêu tay súng, bấy nhiêu quân thù đối phương rời khỏi chiến trường. Để ghi lại dấu ấn thành công của Chương Trình Chiêu Hồi, ngày 18 – 2-1973 cơ quan Bưu Chính Việt Nam Cộng Hòa đã phát hành con tem Chiêu Hồi kỷ niệm Hồi Chánh Viên Thứ 200000 (hai trăm ngàn)… Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Cộng đã truy lùng gắt gao để bắt thành phần Hồi Chánh Viên rồi tập trung, đêm tối áp giải vào rừng thủ tiêu, chỉ có một số ít may mắn bị áp giải về Bắc nhốt chung với Sĩ Quan, Cán, Chính VNCH trong các trại tù được nguỵ trá với danh “Trại Học Tập Cải Tạo”, số tù Hồi Chánh nầy hiện còn sống sót chưa tới trăm người…! 

  . Việt Cộng Giết Cán Bộ Đảng Phái Quốc Gia:

  Từ trước năm 1945 cho đến 1975, Việt Cộng đã tổ chức ám sát thủ tiêu trong bóng tối và sau năm 1975, với quyền bính trong tay khi chiếm trọn cả nuớc, chúng tha hồ tróc nã giết hại hầu hết tất cả những đảng viên hoạt động trong những đảng phái Quốc Gia như: Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng Đảng, Tân Đại Việt, Việt Nam Cách Mạng Dân Tộc Đảng, Đại Việt Duy Dân Đảng, Dân Xã Đảng,… đã từng chống lại chúng thời quá khứ, chỉ có những đảng viên may mắn chạy thoát ra khỏi nước, định cư tại nước ngoài mới tránh khỏi cuộc tàn sát trả thù và triệt tiêu mầm móng có thể phản phục trong mai hậu…! Không thể thống kê chính xác vì khiếm khuyết tài liệu và phần lớn những thành phần còn sống sót đã là may mắn nói chi đến có đủ phương tiện để truy tầm rồi tổng kết con số cán bộ Quốc Gia hoạt động đảng phái bị Việt Cộng tàn sát, thủ tiêu trong bóng tối… và chắc chắn không thể dưới vài trăm ngàn sinh mạng đã bị giết, vùi nông dưới lớp đất thành phân bón cho đám rợ hoang đua chen xanh mướt lá suốt chiều dài của đất nước…! Sau năm 1975, hai Dân Biểu của Quốc Hội Việt Nam Cộng Hoà là Ông Trần Văn Sơn (Trần Bình Nam), Nguyễn Công Hoan và tên Hoan cũng là Dân Biểu của Quốc Hội Việt Cộng sau 1975 vượt biên bằng đường biển, đã qua được Mỹ tỵ nạn và đưọc Quốc Hội Mỹ mời điều trần, hai ông đã trình bày chi tiết trước các quí vị Dân Biểu, Nghị Sĩ của lưỡng viện Quốc Hội Mỹ về sự việc Việt Cộng bắt tập trung cán bộ đảng phái Quốc Gia rồi  tàn sát tất cả, mỗi nơi mà hai ông biết được, chúng giết vài chục ngàn người, rồi vứt xác trong rừng sâu, điển hình như tại Phú Yên, Qui Nhơn… Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có được tương đối nhân sự, phương tiện, tài liệu, đối chiếu rồi sẽ tìm ra được số thống kê chính xác những nạn nhân đảng phái Quốc Gia bị bọn đồ tể “Bắc Bộ Phủ” hạ lệnh tàn sát.

  . Việt Cộng Giết Chức Sắc, Hàng Giáo Phẩm, Tín Đồ Và Huỷ Hoại Tôn Giáo:

  Tiến trình sinh sống của nhân loại phải trải qua hằng nhiều triệu năm tự thời hồng hoang, giống hầu nhân sống bầy đàn, trú ẩn trong hang động tránh thời tiết nóng bức, mưa gió bão bùng, giá rét lạnh lẽo… kinh qua cảnh ngộ và thời gian dài đăng đẳng …cho đến khi biết tạo dựng gia đình, tư hữu của cải, thành lập xã hội, quốc gia… biết tôn thờ Thần Linh hình tượng Người, bỏ dần bái vật, thực nghiệm hiện tượng, hiểu lý luật tắc thiên nhiên là đã tiến rất xa… cho đến khi có Tôn Giáo tất yếu nhân loại đã Văn Minh rất nhiều. Văn Hoá có trước Tôn Giáo,  Văn Hoá đồng hành với dòng sinh mệnh con người, Văn Hoá có khác biệt, cần đãi lọc và học hỏi, cầu tiến để giúp cho con người sống  hướng thượng trên tiến trình là người và làm Người. Nhưng Văn Hoá chưa phải là đích điểm để loài người hướng tới. Tôn Giáo vẫn là khát vọng tâm linh của nhân loại. Ở đâu, thời gian nào trên trái đất nầy, Tôn Giáo đích thực như ý nghĩa Tối Linh vẫn luôn là cần thiết cho con người, Tôn Giáo giúp hoàn thiện con người, những luật tắc của vạn pháp thế  gian do vô minh nên lầm tưởng là hữu Ngã, thành trụ bất biến với thời gian, không gian là tự huyễn ảo như phù du và nền khoa học thực nghiệm ứng dụng không ngoài luật tắc, giải trình được chỉ phần nhỏ vật chất trong “kho tàng” vô tận của vũ trụ như bí mật muôn đời và khoa học đang tiệm tiến mà thôi… Con người vẫn luôn khao khát Tâm Linh và cô đơn nhỏ bé như hạt vi sinh trong “bể” bao la vũ trụ nầy…!  Ở đâu, thời điểm nào, Tôn Giáo vẫn luôn là cần thiết cho “con”người. Dân Việt chúng ta là một Dân Tộc với bản chất đã:

   -  Có Chân nên dễ đón nhận điều Thật,
  -  Có Thiện nên dễ đón nhận điều Lành,
  -  Có Mỹ nên dễ đón nhận điều tốt Đẹp, 

  …và luôn khao khát mở mang trí tuệ… Nên sự khai trí và giáo dục luôn được xem trọng, vượt qua khỏi thân phận, giai tầng trong xã hội… Người Việt cầu tiến, hướng thượng…nên dân Việt đón nhận Tôn Giáo từ những quốc gia xa lạ một cách dễ dàng, hoà đồng và tín thành: Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Khổng Giáo, Hồi Giáo,… và cắt tỉa bó hoa, thêm điều cần yếu, dung hợp, cộng hưởng phong tục, tập quán, dân tình, dân tính địa phương… như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã  khai sáng Đạo Hoà Hảo,  Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã khai sáng Đạo Cao Đài, và cho dù Dân Việt có chọn và theo những Đạo Giáo khác nhau, song tục thờ cúng Tổ Tiên vẫn là nền tảng trong tinh thần người Việt đã có trước tự bao đời… Tất cả Tốt Đẹp như thế đã “đối nghịch” với tà thuyết Cộng Sản, chúng qui tội :” Tôn Giáo là thuốc phiện” là thuốc độc vì nghiện, cần phải triệt hạ và đám đồ tể Bắc Bộ Phủ đã phát động cuộc chém giết giáo dân, tín đồ là Dân Việt có tinh thần phản kháng và không cùng hệ Cộng Sản với chúng. Cuộc chém giết chức sắc, tín đồ Cao Đài, Hoà Hảo kéo dài từ trước năm 1945-1954 thật là kinh hoàng nhất trong “Lịch Sử Giết Người Giáo Phái Nam Bộ” do tên hung thần khát máu Trần Văn Giàu chỉ huy từ Qui Nhơn, Tây Ninh, Trãng Bàng, Củ Chi, Hốc Môn, Bà Điểm, Long An, Mỹ Tho, Bến Tre, Thục Chiêu, Tháp Mười, Rạch Sõi, Ba Chúc, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sa Đéc, Châu Đốc, Long Xuyên, Cà Mau,… nhất là ở trại giam Rạch Sõi, đích thân Trần Văn Giàu giám sát trực tiếp thủ hạ bắt nhốt tín đồ Hoà Hảo, giết xong đem xác chết ra thả trôi ngoài biển cả…! Con số nạn nhân chắc chắn phải là trên hàng trăm ngàn. 

  . Việt Cộng Giết Viên Chức Xã Ấp Việt Nam Cộng Hoà:

  Cán bộ viên chức xã ấp là những nhân sự dân sự do dân chúng trong ấp, trong xã bầu lên để phụ giúp điều hành công việc hành chánh cho dân cư trong thôn làng, họ không phải là thành phần chủ lực cầm súng chiến đấu nơi chiến trường. Nhưng cũng bởi tính cách am tường từng gia thế, sinh hoạt, nghề nghiệp, cư trú, nhân sự của từng gia đình trong phạm vi trách nhiệm, họ dễ phát giác những nhân sự và sinh hoạt bất thường của người dân có thân nhân là Việt Cộng trong thôn làng và trình báo với giới an ninh để loại trừ. Nên VC rất căm thù thành phần Viên Chức Xã Ấp, sau năm 1975 khi “cá đã nằm trong thớt” chúng tha hồ bắt và thủ tiêu hầu hết thành phần Viên Chức Xã Ấp VNCH…Con số nạn nhân không thể dưới 300 000 (ba trăm ngàn) cho 44 tỉnh thành ở miền Nam ! Chúng ta chưa có tài liệu thống kê chính xác, nên tạm chưa nêu lên con số. Nhưng thân nhân của những nạn nhân bị giết vẫn còn đó, chúng ta sẽ biết được trong mai hậu.

  . Việt Cộng Giết Sĩ Quan, Binh Sĩ, Cán, Chính Trong Trại Tù Được Nguỵ Trá Với Danh Hiệu“Trại Học Tập Cải Tạo”:

  Từ sau năm 1975, người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản đã có mặt rồi định cư trên những quốc gia Tự Do - Dân Chủ, hình thành Cộng Đồng Ngưòi Việt Hải Ngoại trong vòng tay Nhân Đạo của dân chúng hào sản, giàu tình nhân ái bản xứ…! Sinh mệnh mới hồi sinh và đồng hành với sự phát triển ở nhiều mặt là một nền Văn Hoá Việt Tỵ Nạn cũng thành hình trong đó sự đóng góp tài trí, công sức của những cây viết tiếng Việt và từ đây nền Báo Chí Việt Ngữ Tự Do đã thành hình rồi vững mạnh… cũng là nét đặc thù của dòng Văn Chương Hải Ngoại là Chống Cộng Sản thật ra chống Việt Cộng là chính yếu. Những ai đi nghịch chiều với lẽ Phải như thế, biện minh, bênh vực, đồng loã với Việt Cộng sẽ bị đa số đồng bào biểu đồng tình lên án, tố cáo trên công luận, xa lánh và tẩy chay… ! Vô hình chung Lịch Sử Ngàn Người Viết đã được những cây viết chuyên nghiệp lẫn không chuyên nghiệp nở rộ với nét đặc biệt là: Người thật, việc thật, chuyện thật, văn chương thật, ít có điều hư cấu, có rất nhiều chứng thật để đối chiếu và đối chất trên diễn đàn công luận. Số đông Sĩ Quan, Cán Bộ, Công Chức Chính Phủ đã bị Việt Cộng giam tù nguỵ trang với danh hiệu “Trại Học Tập Cải Tạo” gọi chung là “Dân HO” là nạn nhân trực tiếp gánh chịu nhiều đau khổ, bi thương nhất và khó có thể nói, viết làm sao cho đầy đủ, cho tận cùng… và trên Văn Đàn Người Việt Hải Ngoại cũng như Lịch Sử Ngàn Người Viết… Họ đã:

  -Viết với máu và nước mắt của thận phận chính mình và bạn đồng tù, 

  -Viết với hồn thiêng đã vướng vít như còn đâu đây nhắc nhở hãy lên tiếng cho nhân loại thức tỉnh hiểm họa Cộng Sản đồng nghĩa với quỉ dữ và địa ngục có thật trên trần gian và cái chết của bạn bè đồng ngũ hoặc ngay chính bản thân họ là minh chứng… 

  -Viết là trần tình, giải bày, ghi lại dấu ấn  của bao nhiêu ân tình Huynh Đệ Chi Binh chở che, đùm bọc với nhau trong cơn hoạn nạn và ngạo nghễ thay hãy viết kể lại, truyền lại những Thiên Anh Hùng Ca của toàn thể Quân Dân miền Nam đã Chiến Đấu và Chiến Thắng Oanh Liệt với Bắc Quân trên khắp mặt trận để Bảo Quốc - An Dân trong suốt quảng thời gian từ 1954-1975.

  . Lời Kết:

  Với bọn Cộng Sản Bắc Việt trong chiến tranh, đánh nhau với Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà, có thắng, có thua. Nhưng thực tế bọn chúng đã dốc hết toàn chủ lực quân tung vào chiến trường tấn công hầu hết trên khắp diện địa miền Nam chúng tôi, điển hình như: “Trận Tổng Công Kích Mậu Thân 1968” và “Chiến Dịch Xuân Hè 1972”… Kết quả như thế nào ? Cộng quân đã bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà phản công tiêu diệt gần hết số cán binh trận chiến…! Thống kê của Mỹ đã đưa lên con số 3000 000 (ba triệu) người Việt đã bị giết trong cuộc chiến. Thống kê của Nhà Nước Việt Nam Dân Chủ (VC) có hơn 1100 000 (một triệu một trăm ngàn quân dân Bắc Việt hy sinh và còn nữa… Quí Độc Giả có thể lên online internet để xem thống kê con số thật nạn nhân Việt bị bom đạn được sản xuất tận các quốc gia văn minh Âu, Mỹ, Liên Xô, Tàu Cộng,…giết chết phải nhiều lần hơn thế ! Thế giới đã đồng loã với tội ác với Cộng Sản Bắc Việt ! Vì nếu nói thật, viết thật, công bố thật số nạn nhân Việt Nam trong cuộc chiến Quốc - Cộng chẳng khác nào như gián tiếp tố cáo “Tính Nhân Đạo, Trí  Thức, Lương Tâm”… của “người” Văn Minh Tây Phương trước sự diệt chủng của Việt Cộng dẫu sao cũng đã mang đến lợi nhuận cho “họ” rất nhiều… và từ khi tiếng súng của liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công bắn phá Đà Nẵng (1858)  mở đầu cho nền “Thực Dân Pháp Đô Hộ” đất nước Việt Nam non một thế kỷ, dân Việt đã bị giết chết trong chiến tranh, loạn lạc, dưới họng súng của giống dân da trắng điển hình cho nền “Văn Minh Tây Phương” khai phóng chăng? Nguỵ biện ! Thực chất tốt đẹp của Văn Minh Tây Phương không thể hiện như thế ! Chúng tôi người dân Việt đã hiểu thấu thế nào là Văn Minh đích thực và làm sao thế giới Tây Phương có được một Minh Triết để loài người noi theo mà sinh sống thanh bình hạnh phúc… đúng hơn dân chúng Tây Phương đang khao khát một Minh Triết ! Ngày nay “Siêu Cường” Mỹ có thể tốt hơn không ? Với Chiến Tranh Việt Nam và bao nhiêu triệu tấn bom đạn đã trút xuống ruộng vườn, nương rẩy, nhà cửa, mồ mả gia tiên, súng đạn từ Nga,Tàu, Khối Sô Viết và những “quốc gia anh em Cộng Sản” cũng chỉ để tàn sát dân Việt. Người Việt chúng tôi là Người đó! Chứ không phải là cầm thú, hay loài thảo mộc vô tri… Có phải “Thượng  Đế” tạo nên Dân Việt chúng tôi để dành cho “các ông” đến giết hại không ?!

  Quốc Gia Việt Nam trong thế Địa Lý Chiến Lược giáp ranh Trung Hoa và là cổ họng, yết hầu, hướng bành trướng tiến về phương Nam của Trung Cộng để chiếm lĩnh toàn thể các quốc gia nhỏ bé Á Châu: Việt Nam, Miến Điện, Lào, Miên, Thái, Phi Luật Tân và thắng thế sẽ tiến chiếm Nam Dương, Đại Hàn, Nhật Bản… Úc Châu, Phi Châu sẽ tự thua cuộc rồi trở thành thuộc địa của “Hán Đế”. Với bối cảnh sau Đệ Nhị Thế Chiến, nước Nga với Chủ Thuyết Cộng Sản cùng với Trung Cộng phát động phong trào đấu tranh, “tuyên chiến”  với thế giới tư bản Tây Phương  đã rất thành công, nhiều quốc gia đã tự ngã theo hoặc bị chiếm đóng rồi trở thành những quốc gia trong khối Cộng Sản… Kết cuộc Dân Tộc Việt Nam bị lùa vào lò sát sinh… đã hơn 10 000 000 (mười triệu) sinh mạng con dân nước Việt bỏ mình trên dãy đất thân yêu , mộ phần, xương thịt của người thân Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, Anh Chị Em, Con Cái đã bị bom đạn cày sới tung toé, động mồ, động mả… có đau không ? Vì chúng ta đã được Tổ Tiên truyền dạy và ký thác với ý nghĩa Đoàn Kết là phải luôn ghi nhớ với Huyền Sử cùng được sinh ra từ một thai bào nên gọi nhau là Đồng Bào. 

   Nói với Quân Đội Nhân Dân “Bên Thắng Cuộc”:

  Quân Đội là để bảo vệ Đất Nước và Dân Tộc trước ngoại xâm, chứ không chỉ để bảo vệ đảng Cộng Sản và Nhà Nước trấn lột, hà hiếp, cướp của, giết dân…! Chỉ có giới chóp bu quyền bính lãnh đạo Bắc Bộ Phủ ngã theo làm tay sai cho Tàu Cộng vì cần thế lực bao che để cai trị dân chúng mà thôi… còn lại đại đa số Dân Việt không bao giờ cam chịu làm dân bị nòi Hán đô hộ, tinh thần quật khởi và chống Tàu đã như Khí Hạo Nhiên chảy lưu trong huyết quản kết tinh tự ngàn xưa…sẽ tới thời điểm người dân nổi dậy cách mạng đánh đỗ bọn “Hán thất Ba Đình”:

  Anh Hùng dậy khắp vùng lau lách
  Tuấn Kiệt ra đầy chốn giáp lân…
  (Tiên Long Châu Thành –Lý Đông A)

  Và cũng đừng biện bạch :”Quân Đội Nhân Dân không bắn giết dân Việt…”  nhé ! Nói như thế là gian lắm đó, điển hình thành quả cuả Quân Đội Nhân Dân chỉ có chiếm đóng tạm thời ở Huế một tháng trong Têt Mậu Thân năm 1968 đã thảm sát 6737 (sáu ngàn bảy trăm ba mươi bảy) dân Huế, và cũng chính Quân Đội Nhân Dân đã nã pháo bắn giết dân lành chạy loạn trên“Đại Lộ Kinh Hoàng” là đường lui quân xuôi Nam của gần 200 000 (hai trăm ngàn) Dân và 20 000 (hai mươi ngàn) Lính đang tháo chạy về phía Nam trong Chiến Dịch Xuân Hè 1972 của Quân Đội Nhân Dân…! Sau chiến trận, công binh đã phải xử dụng  xe cày đào huyệt mộ để chôn cất hàng ngàn xác người miền Nam đang dần phân huỷ…!

  Lực lượng Quân Đội Nhân Dân của “bác” và đảng Cộng Sản đã bị lạm dụng và trở thành công cụ bảo vệ Đảng và Nhà Nước Việt Nam Cộng Sản, là lực lượng cầm súng đã vượt sông Bến Hải, lặn lội Trường Sơn đội bom vào chiến trường miền Nam, xông xáo trên trận mạc bắn giết đồng bào đồng chủng tộc không nương tay với “Nghĩa Vụ Cộng Sản Quốc Tế” và danh nghĩa “Chống Mỹ Cứu Nước”… Đấy chỉ là nguỵ biện và bào chữa cho hành động giết dân Việt bừa bãi để cuối cùng đi đến mục đích làm Việt gian, dâng lãnh thổ, lãnh hải, đảo quốc cho kẻ thù truyền kiếp là nòi Hán phương Bắc. Từ 1945 - 1954 chưa có người Mỹ tham dự vào Chính Quyền Việt Nam. Từ 1954 - 1963 vẫn chưa có Quân Đội Mỹ ở miền Nam, chỉ những nhân viên và cơ quan viện trợ Dân Sự và một số cố vấn Quân Sự vãng lai mà thôi, mãi cho đến 1965 - 1973 mới có Quân Đội Mỹ tham chiến tại chiến trường, đến 1973 thì Quân Đội Đồng Minh thi hành Hiệp Định Paris đã rút khỏi Nam Việt Nam và Cộng Sản Bắc Việt vẫn xâm lăng đánh phá miền Nam… Không thể gọi là: “ Chống Mỹ Cứu Nước” được, điển hình là lời tuyên bố xú ngôn nói lên tính chất nô lệ Nga - Tàu của tên Lê Duẩn - Tổng Bí Thư thứ Nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã được điêu khắc, sơn son thếp vàng ngay cổng đền thờ của hắn:” Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc…” (sic) !  Nhưng như thân phận của  Quân Đội Nhân Dân sau bao năm bắn giết đồng bào…nay nhìn xét lại cảm thấy có nhiều điều không đúng và có thể phản tỉnh để trở thành sinh mệnh mới với nhiệm vụ mới thật đúng Nghĩa Vụ Bảo Quốc - An Dân thay thế Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà nửa đường bị bức tử được không ? Hay mãi mãi chỉ là đàn chó dữ của đảng ? 

   Đã mấy ai viết Sách mà chưa từng “ngồi” trên đống sách ?  Ngàn người đời thường mới có một người đọc sách, ngàn người đọc sách mới có một người có tài văn chương viết được sách, ngàn văn thi sĩ viết tiểu thuyết mới có được một vài người viết Văn Hoá - Chính Trị. Người Cách Mạng cũng tương tự ? Do vậy, nên nhà văn viết được Chính Trị - Văn Hoá quả thật không có được bao nhiêu người và họ lại dấn thân vào đại cuộc Cách Mạng tranh đấu để mưu cầu Bảo Quốc - An dân nữa thì thật là quí hiếm vô cùng…! Ôi,… thật là khó làm sao cho một cô gái kém cỏi như Jane tôi và Anh Chị Em trong nhóm Việt Nữ Hoa Tự Do với Chương Trình Hát Cho Quê Hương Tôi, cố gắng hết sức để đánh động được Hồn Thiêng Sông Núi trong trái tim và bầu nhiệt huyết của toàn thể Dân Việt  ý thức hiểm họa Cộng Sản sẽ đưa Quê Hương – Dân Tộc tới sự diệt vong cận kề can đảm đứng lên quật khởi đánh đỗ bọn Hán thất Hà Nội … Mong lắm vậy !

  Việt Nữ HOA TỰ DO.

   

  Không có nhận xét nào