Header Ads

  • Breaking News

    Biển đông và chuyến công du của Bộ Trưởng QP Hoa Kỳ, 26/07/2021

    Ông Lê Thành Nhân và Ông Phan Thanh Châu bình luận về tình hình biển đông hôm nay qua chuyến công du của Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, Lloyd Austin đến Singapore, Vietnam và Philippines.

    Không có nhận xét nào