Header Ads

 • Breaking News

  Dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng đang gặp vấn đề nghiêm trọng?

  Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng đột quỵ tại Kiên Giang cho đến nay đã hơn 2 năm. Cột mốc là ngày 14/5/2019, ngày mà ông Nguyễn Phú Trọng ngã bệnh làm cả Bộ Chính Trị và Trung ương đảng nháo nhào điều động máy bay trực thăng chuyển ông Trọng từ Kiên Giang về bệnh viện Chợ Rẫy để chữa trị tạm thời. Hành động rút chạy vội vã khỏi Kiên Giang làm người ta nghi ngờ nguyên nhân ngã bệnh thực sự của ông Nguyễn Phú Trọng có dính đến đối thủ chính trị của ông, ông Nguyễn Tấn Dũng.


  Từ sau khi được chạy chữa cho đến nay, sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn rất yếu và nhiều người đánh giá là ông Nguyễn Phú Trọng khó mà đảm đương chức tổng bí thư hết nhiệm kỳ.

  Ông Nguyễn Phú Trọng là một con người tham quyền cố vị, việc ông rút lui khỏi các cuộc họp quan trọng ở Trung ương đảng làm người ta nghi ngờ rằng, sức khỏe của ông Trọng đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

  Ngày 15/7, báo chí nhà nước cộng sản có cho biết, ông Nguyễn Phú Trọng có thể ủy quyền cho một Uỷ viên Bộ Chính trị chủ trì hội nghị Trung ương. Từ “có thể” ấy nó nói lên nhiều điều. Có thể nghĩa là không chắc chắn khả năng ông Trọng nghỉ họp mà không không chắc chắn ông Trọng sẽ có mặt. Điều này cho thấy, nó phụ thuộc vào điều kiện cho phép. Mà điều kiện cho phép đối với ông Nguyễn Phú Trọng là gì? Chỉ có thể là vấn đề sức khỏe. Ai cũng biết sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay rất tệ nhưng vì vấn đề sức khỏe của ông Trọng là bí mật quốc gia nên không báo chí nào dám đề cập.

  Báo chí cho biết, khi cần thiết ông Nguyễn Phú trọng có thể ủy quyền cho một Ủy viên Bộ Chính trị chủ trì các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời bổ sung quyền hạn, trách nhiệm của Tổng Bí thư là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

  Cóp vẻ như người ta đang chuẩn bị cho tình hình xấu có thể xảy ra. Giống như chuẩn bị người thay thế vậy. Thật sự sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng thế nào khó ai biết được. Người dân chỉ phán đoán thông qua những quyết định bất thường liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của ông Nguyễn Phú Trọng.

  Bổ sung quy định mới về ông Nguyễn Phú Trọng

  Sáng ngày 15/7, thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2021 do Ban Tuyên giáo Trung Ương tổ chức, ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung Ương cho biết: Hội nghị đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung vào tình hình kinh tế, xã hội; dịch bệnh COVID-19; các quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung Ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung Ương; quy định về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng…

  Về thi hành Điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, ông Lê Hải Bình cho biết, Hội nghị Trung ương lần này đã thảo luận và bổ sung nhiều điểm mới. Theo đó, bổ sung trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên T.Ư, bao gồm cả Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí thư trong việc gương mẫu đi đầu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

  Đấy là những vấn đề thường niên không có gì đặc biệt. Chỉ có một điệu đặc biệt là những quy định liên quan đến quyền hạn của ông Nguyễn Phú Trọng. Cũng theo ông Lê Hải Bình thì tại Hội nghị Trung Ương lần này có bổ sung mới trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực Ban Bí thư. Theo đó, Thường trực Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư, giải quyết công việc và cho ý kiến về các vấn đề vượt thẩm quyền của Thường trực Ban Bí thư nhưng chưa tới mức phải báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và những công việc được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, ủy quyền.

  Trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Bí thư cũng có bổ sung quy định mới, đó là khi cần thiết, Tổng Bí thư ủy quyền cho một Ủy viên Bộ Chính trị chủ trì các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời bổ sung quyền hạn, trách nhiệm của Tổng Bí thư là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

  Trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực Ban Bí thư được bổ sung thêm nội dung định kỳ, thường xuyên nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư để kịp thời nắm bắt tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan.

  Bộ Chính Trị đang sợ dịch?

  Liên quan tới Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, bổ sung mới nội dung “căn cứ vào nhu cầu tình hình cụ thể, trong các Hội nghị Trung ương bố trí thời gian để nghe các báo cáo chuyên đề”. Về quy định mới này, ông Lê Hải Bình cho biết, khi thảo luận về nội dung này, có ý kiến nói rằng, trong tình hình mới, có thể có lúc, tùy vào nội dung công việc cụ thể, có thể tiến hành Hội nghị Trung Ương bằng hình thức trực tuyến. Đối với ý kiến này, Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh tùy vào tình hình cụ thể, đặc thù và nội dung phù hợp có thể tính đến chuyện đó.

  Ở Hội nghị Trung ương 3 kỳ này, Bộ Chính trị đã bổ sung quy định về công tác họp trực tuyến. Điều này có nghĩa là Bộ Chính Trị cũng đang tiên liệu đến khả năng xấu nhất là tình hình dịch Covid-19 sẽ toang trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Cũng tới lúc Bộ Chính Trị không nên kiêu ngạo chống dịch giỏi mà cần phải nhìn nhận thực tế.

  Quyền lực đối với mỗi chiếc ghế bộ chính trị là vô giá đối với cá nhân đó. Bởi chiếc ghế quyền lực lớn nó gắn liện với bổng lộc nhiều đời nên các quan chức càng cao họ càng sợ chết, và tất nhiên trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng, người mà hiện nay có sức khỏe được đánh giá là rất yếu. Nếu ông Trọng bị bệnh Covid-19 thì khả năng ông chầu diêm vương là rất cao.

  Tại hội nghị Trung ĐCS nói nhiều về việc xây dựng quy định về thi hành Điều lệ Đảng về quy định đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Ban Chấp hành Trung Ương lần này quy định cấm sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình, thu phát sóng khi làm việc với chủ thể kiểm tra, giám sát.

  Quy định này theo chính quyền CS là nhằm phòng ngừa việc đối tượng kiểm tra sẽ ghi âm, ghi hình lại các nội dung trong quá trình kiểm tra chưa được phép công khai, đảm bảo giữ bí mật, danh tính người tố cáo; tăng trách nhiệm, thẩm quyền cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; quy định về giải quyết tố cáo đối với trường hợp cán bộ về hưu nhưng bị tố cáo về những việc đã làm trong thời gian đương chức… Tuy nhiên quy định này ai cũng biết là các quan chức sợ lộ những bằng chứng về những việc làm xấu xa của họ.

  Sức khỏe Nguyễn Phú Trọng ra sao?

  Có thể thấy rằng, nhiệm vụ tổng bí thư đang là quá sức đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Một người mà đi đâu cũng được cắt cử 2 người vệ sĩ sẵn sàng xốc nách dìu đi thì đủ biết, ông Nguyễn Phú Trọng khó mà đi hết nhiệm kỳ 5 năm được. Càng tham quyền cố vị thì sức khỏe của ông càng suy kiệt và nhiệm vụ đốt lò ngày một trở nên quá tải đối với ông.

  Hiện nay ông Trọng đang dùng quyền lực của ông để điều chỉnh điều lệ đảng, mục đích là giúp ông Trọng có thể kiểm soát được các cuộc họp Bộ Chính Trị và Trung Ương đảng mà vẫn đảm bảo sức khỏe. Rồi đây ông Nguyễn Phú Trọng sẽ lựa lúc nào tối quan trọng thì ông sẽ có mặt, còn khi nào không quan trọng thì ông Trọng có thể đề cử người khác thay thế cho ông.

  Có lẽ ông Trọng cũng biết sức khỏe của ông hiện nay ra sao nên mới chuẩn bị như vậy. Nhiệm vụ 5 năm rất dài, với sức khỏe như hiện nay nhiều người ác mồm còn đánh giá rằng “có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không sống nổi đến hết nhiệm kỳ”.

  Ông Trọng hiện đang nắm chiếc ghế quyền lực nhất đảng, rất nhiều kẻ đang ngắm nghía chiếc ghế của ông, rất có thể sức khỏe ông Trọng mà càng yếu thì đấu đá cung đình càng nổi lên dữ dội hơn. Tình sức khỏe ông Trọng đang có vẻ không tốt, hãy chờ xem thời gian tới sẽ thế nào?

  Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

  https://thoibao

  Không có nhận xét nào