Header Ads

 • Breaking News

  Nhân Rằm Tháng Bảy - Đọc bài Văn tế thập loại chúng sinh

  Đang là ngày rằm tháng bảy, lễ xá tội vong nhân cũng là Lễ Vu Lan của Phật Giáo. Cũng đang là lúc dịch bệnh do con virus Vũ Hán đang gây bao chết chóc và khổ đau trên toàn thế giới. Thành phố Sài Gòn cũng đang trong cơn bệnh bi thương vì đại dịch. Nhớ đến một bài văn tế nổi tiếng của thi hào Nguyễn Du, đăng lại đây có lẽ hợp với khung cảnh lúc này.

  Văn tế thập loại chúng sinh còn được gọi là Văn chiêu hồn hay Văn tế chiêu hồn là một bài văn tế bằng chữ Nôm soạn vào đầu thế kỷ 19. Tác phẩm được coi là một sáng tác xuất sắc của đại thi hào Nguyễn Du.

  Bản văn tế đăng dưới đây là bản được học giả Hoàng Xuân Hãn hiệu đính khi so sánh các bản khác nhau, và đã giao cho ông Thanh Tuệ năm 1993.

  Năm 1995 nhà xuất bản An Tiêm của ông Thanh Tuệ đã ấn hành bản văn tế này với lời Tựa của chính học giả Hoàng Xuân Hãn. Xin trích một đoạn từ lời Tựa ấy :

     … Nay, có ông Thanh Tuệ, ngụ tại Paris, vốn xưa tại Sài Gòn quen nghề xuất bản, lại say mê văn cổ, quí chuộng bài Văn tế THẬP LOẠI CHÚNG SINH. Ông nhận thấy bản cảo của tôi mang lại cho Ông nhiều điều sở nguyện. Ông đã yêu cầu tôi để Ông chia thú cùng các bạn hải ngoại, nhất là các bạn rất đông ở bên kia Đại-tây-dương. Tôi tự nhiên đồng ý. Tôi nghĩ đến đồng bào đứng tuổi ở hải ngoại, đã từng quen và cảm với văn hóa dân tộc nước nhà. Nay vì sinh hoạt, đành nhìn con cháu một ngày một xa văn hóa gốc. Nếu mình có thể bảo tồn một cách chính xác những cái hay của gốc, thì có lẽ mình thuyết phục con em cố giữ gốc dễ hơn.

  Vậy nên, tôi đã lấy bản cảo cũ, đọc lại, bổ túc và sửa chữa một vài điểm nhỏ, rồi giao cho ông Thanh Tuệ tự tiện dụng hành. Mong có những tiếng giội của độc giả để phủ chính thêm.

  PARIS tháng 10 năm Quí-dậu (1993)

  Hoàng Xuân Hãn

  VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH

  Nguyễn Du

  DỰNG ĐÀN GIẢI THOÁT

  Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt,

  Lọt hơi sương lạnh buốt xương khô

  Não người thay bấy chiều thu,

  Ngàn lau khảm bạc, giếng ngô rụng vàng

  Đường bạch dương bóng chiều man mác,

  Ngọn đường lê lác đác mưa sa

  Lòng nào lòng chẳng thiết tha

  Cõi dương còn thế nữa là cõi âm

  Trong trường dạ tối tăm trời đất,

  Xót khôn thiêng phảng phất u minh…

  Thương thay Thập loại chúng sinh

  Phách đơn hồn chiếc lênh đênh quê người

  Hương lửa đã không nơi nương tựa

  Phận bồ côi lần lữa đêm đen

  Còn chi ai khá ai hèn

  Còn chi mà nói ai hiền ai ngu

  Tiết đầu thu dựng đàn giải thoát

  Nước tĩnh bình rưới hắt dương chi

  Muôn nhờ đức Phật từ bi

  Giải oan cứu khổ, hồn về Tây phương

  THẬP LOẠI CHÚNG SINH

  1. Vua chúa bị giết

  Nào những kẻ tính đường kiểu-hạnh

  Chí những lăm cướp gánh non sông

  Nói chi đang thuở thị hùng

  Tưởng khi thế khuất vận cùng mà đau

   

  Bỗng phút đâu tro bay ngói giỡ

  Khôn đem mình làm đứa thất phu

  Cả giàu sang, nặng oán thù

  Máu tươi lai láng, xương khô rã rời

  Đoàn vô tự lạc loài nheo nhóc,

  Quỷ không đầu van khóc đêm mưa

  Đã hay thành bại là cơ

  Mà u hồn biết bao giờ cho tan

  2. Quí-nữ liều thân

  Nào những kẻ màn lan trướng huệ

  Những cậy mình cung Quế Hằng Nga,

  Một phen thay đổi sơn hà,

  Tấm thân mảnh lá biết là làm sao

  Lên lầu cao, xuống dòng nước chảy

  Phận đã đành trâm gãy bình rơi

  Khi sao đông đúc vui cười

  Mà khi nhắm mắt không người nhặt xương

  Thảm thiết nhẽ không hương không khói

  Hồn vẩn vơ bãi cói ngàn sim

  Thương thay chân yếu tay mềm

  Càng năm càng héo, càng đêm càng dàu

  3. Tể-thần thất thế

  Nào những kẻ mũ cao áo rộng,

  Ngòi bút son thác sống ở tay

  Kinh luân chất một xải đầy

  Đã đêm Quản Cát, lại ngày Y Chu

  Thịnh mãn lắm oán thù càng lắm,

  Trăm loài ma xắm-nắm chung quanh

  Nghìn vàng khôn chuộc được mình

  Lầu ca viện xướng tan tành còn đâu

  Kẻ thân thích vắng sau vắng trước

  Biết lấy ai bát nước nén hương

  Cô hồn thất thưởng dọc ngang

  Nặng oan, khôn lẽ tìm đường hóa sinh

  4. Đại tướng bại trận

  Nào những kẻ bài binh bố trận

  Vâng mệnh sai lĩnh ấn nguyên nhung

  Gió mưa thét rống đùng đùng

  Phơi thây trăm họ làm công một người

   

  Khi thất thế cung rơi tên lạc

  Bãi sa trường thịt nát máu rơi

  Bơ vơ góc bể chân trời

  Nắm xương vô chủ biết vùi vào đâu

  Trời xâm xẩm mưa gào gió thét

  Khí âm ngưng mù mịt trước sau

  Năm năm sương nắng dãi dầu

  Còn đâu tế-tự, còn đâu chưng-thường

  5. Ham giàu chết đường

  Cũng có kẻ tính đường trí phú

  Làm tội mình nhịn ngủ bớt ăn

  Ruột rà không kẻ chí thân

  Dầu làm nên nữa, dành phần cho ai

  Khi nằm xuống không người nhắn nhủ

  Của phù vân dẫu có như không

  Tuy rằng bạc chảy tiền dòng

  Khi đi mang được một đồng nào đi

  Khóc ma mướn thương gì hàng xóm

  Hòm gỗ đa bó đóm đưa đêm

  Thẩn thơ nội rộc đồng chiêm

  Tàn hương giọt nước biết tìm vào đâu

  6. Ham danh chết quán

  Cũng có kẻ muốn cầu chữ quý

  Dấn thân vào thành thị bôn ba

  Mấy thu lìa cửa lìa nhà

  Văn chương đã chắc đâu mà trí thân

  Dọc hàng quán phải tuần mưa nắng

  Vợ con nào nuôi nấng khem kiêng

  Vội vàng liệm sấp chôn nghiêng

  Anh em : thiên hạ, láng giềng : người dưng

  Bóng tang-tử xa chừng hương-khúc

  Bãi tha ma kẻ dọc người ngang

  Cô hồn nhờ gửi tha hương

  Gió trăng hiu hắt, khói hương lạnh lùng

  7. Buôn bán chết xa

  Cũng có kẻ vào sông ra bể

  Cánh buồm dơi chạy xế gió đông

  Gặp cơn giông tố giữa dòng

  Đem thân vùi rập vào lòng kình nghê

   

  Lại có kẻ đi về buôn bán

  Đòn gánh tre chèn-đắn hai vai

  Gặp cơn mưa gió, trở trời

  Hồn đường sá, biết lạc loài vào đâu

  8. Binh lính chết trận

  Lại có kẻ mắc vào ngũ lính

  Bỏ cửa nhà đi gánh việc quan

  Nước bầu cơm ống gian nan

  Dãi dầu muôn dặm, lầm than một đời

  Trong chiến trận xem người như rác

  Thân đã dành đạn lạc tên rơi

  Lập lòe ngọn lửa ma trơi

  Tiếng oan văng vẳng, tối trời càng thương

  9. Kĩ nữ cô đơn

  Cũng có kẻ lỡ làng một tiết

  Liều tuổi xanh bán nguyệt buôn hoa

  Ngẩn ngơ khi trở về già

  Ai chồng con mấy, biết là cậy ai

  Sống đã chịu một đời phiền não

  Thác lại nhờ hớp cháo lá đa

  Đau đớn thay phận đàn bà,

  Kiếp sinh ra thế, biết là tại đâu

  10. Chết bởi nghèo nàn tai họa

  Cũng có kẻ nằm cầu gối đất

  Dõi những ngày hành khất ngược xuôi

  Thương thay cũng một kiếp người

  Sống nhờ hàng xứ, chết vùi đường quan

  Cũng có kẻ mắc oan tù rạc

  Gửi thân vào chiếu lác một manh

  Gói xương chôn lấp góc thành

  Kiếp nào cởi được oan tình ấy đi

  Lại như đứa tiểu nhi tấm bé

  Lỗi giờ sinh, lìa mẹ lìa cha

  Lấy ai bồng bế vào ra

  Ư ư tiếng khóc xót xa nỗi lòng

  Cũng có kẻ đắm sông chìm suối

  Cũng có người sẩy cũi ngã cây

  Có người leo giếng đứt dây

  Người trôi nước lụt, kẻ lây cháy thành

   

  Người thì mắc sơn tinh thủy quái

  Người thì lăm răng khái ngà voi

  Có người có đẻ không nuôi

  Có người sinh sẩy, mạng người gian nguy

  CẢNH LANG THANG CỰC KHỔ CỦA CÔ HỒN

  Mắc phải lúc đi đường lỡ bước

  Cầu Nại-hà kẻ trước người sau

  Mỗi người một nghiệp khác nhau

  Hồn xiêu phách lạc biết đâu bây giờ

  Hoặc là ẩn dọc bờ dọc bụi

  Hoặc là nương ngọn suối chân mây

  Hoặc là bãi cỏ lùm cây

  Hoặc là quán nọ cầu này bơ vơ

  Hoặc là tựa thần từ, Phật tự

  Hoặc là quanh đầu chợ cuối sông

  Hoặc là thơ thẩn đồng không

  Hoặc nơi gò đống, hoặc vùng lau tre

  Mấy thu chịu nhiều bề thảm thiết

  Dạ héo khô, gió rét căm căm

  Dãi dầu biết mấy trăm năm

  Khóc than dưới đất, ăn nằm trên sương

  Nghe gà gáy, tìm đường lánh ẩn

  Tắt mặt trời, lẩn thẩn tìm ra

  Lôi thôi bồng trẻ dắt già

  Có khôn thiêng hỡi lại mà chứng minh

  CẦU PHẬT GIẢI THOÁT CÔ HỒN

  Nhờ Phật lực siêu sinh Tịnh độ

  Phóng hào quang cứu khổ độ u

  Khắp trong tứ-đại-bộ-chu

  Não phiền thoát sạch, oán thù rửa trong

  Đạo Vô thượng thần thông quảng đại

  Chuyển pháp luân tam giới thập phương

  Nhơn nhơn Tiêu Diện quỉ-vương

  Linh kỳ một lá dẫn đường độ sinh

  Nhờ Phật lực uy linh dũng mãnh

  Trong giấc mê, phút tỉnh chiêm bao

  Mười loài là những loài nào

  Gái trai già trẻ cũng vào nghe kinh

  Kiếp phù sinh như hình bào ảnh

  Có câu rằng: Vạn cảnh giai không

  Ai ơi lấy Phật làm lòng

  Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi

  MỜI CÔ HỒN HƯỞNG LỄ

  Đàn chẩn tế theo lời Phật giáo

  Có vật gì, lưng cháo nén hương

  Gọi là manh áo thoi vàng

  Giúp cho làm của ăn đàng siêu thiên

  Ai tới đó, dưới trên ngồi lại

  Lấy chút lòng, chớ ngại bao nhiêu

  Phép thiêng biến ít ra nhiều

  Trên nhờ Tôn Giả chia đều chúng sinh

  Phật hữu tình từ bi tế độ

  Chớ ngại rằng có có chăng chăng

  Nam-mô PHẬT, Nam mô PHÁP, Nam mô TĂNG

  Nam mô nhất thiết siêu thăng thượng đài.

  (Hết)

  https://www.diendantheky.net/2021/08/nhan-ram-thang-bay.html

  Không có nhận xét nào