Header Ads

  • Breaking News

    Tình hình biển đông, 01/08/2021

    Chương trình bình luận thời sự của chanel VNP sẽ nói một loạt nhiều bài trong “Vấn đề của Biển Đông”. Đó là chuyện cốt lõi đối với tình hình an ninh của Việt Nam và là điểm nóng của sự tranh chấp quốc tế. Chương trình hôm nay sẽ thảo luận về Biển Đông với các điểm như sau: 1) Dẫn những bằng chứng cụ thể cho rằng Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam. 2) Trung Cộng dựa trên những cơ sở nào cho rằng Biển Đông với bản đồ “hình lưỡi bò – 9 đoạn” là chủ quyền của Trung Cộng? 2) Trung Cộng xâm lăng Biển Đông từ khi nào? và cách xâm lăng của họ ra sao? 3) Với tình hình biển Đông hiện nay, thì Trung Cộng đã xâm lăng toàn bộ Biển Đông hay chưa? Hay vẫn còn tranh chấp? Biển đông nóng dần khi thế giới thấy sự thâm độc, hung hăng của Tàu Cộng vẫn tiếp diễn.

    Không có nhận xét nào