Header Ads

 • Breaking News

  Hịch Tướng Sĩ Thế kỷ 21

  Ta cùng các ngươi

  Hịch Tướng Sĩ Thế kỷ 21

  Sinh ra phải thời bao cấp

  Lớn lên gặp buổi thị trường.

  Trông thấy:

  Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng

  Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước

  Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người

  Scôtlen dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo.

  Thật khác nào:

  Đem cổ tích mà biến thành hiện thực

  Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!

  Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa

  Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng la đét.

  Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.

  Các ngươi ở cùng ta,

  Học vị đã cao, học hàm không thấp

  Ăn thì chọn cá nước, chim trời

  Mặc thì lựa May Mười, Việt Tiến

  Chức nhỏ thì ta… quy hoạch

  Lương ít thì có lộc nhiều.

  Đi bộ A tít, Cam ry

  Hàng không Elai, Xi pic.

  Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận

  Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dô dô”.

  Lại còn đãi sỹ chiêu hiền

  Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít.

  Lại còn chính sách khuyến khoa

  Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền thưởng.

  Thật là so với:

  Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,

  Buổi hiện đại bên Nga, Pu tin dùng Mét vê đép,

  Ta nào có kém gì?

  Thế mà, nay các ngươi:

  Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo

  Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn

  Giáo sư ư? Biết “Thần đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng

  Tiến sỹ a? Nghe “Hai lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?

  Có người lấy nhậu nhẹt làm vui

  Có kẻ lấy bạc cờ làm thích

  Ham mát xa giống nghiện “u ét đê”

  Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm

  Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung

  Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu

  Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi

  Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật

  Bệnh háo danh lây tựa vi rút com pu tơ

  Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1

  Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy

  Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi.

  Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện na niếc na nô?

  Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì bút bút nghiên nghiên.

  Cho nên:

  “Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua

  “Công nghệ tốt” mà không người áp dụng.

  Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt

  Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang.

  Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?

  Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?

  Hiện đại hóa ư? vẫn bám đít con trâu

  Công nghiệp hóa ư? toàn bán thô khoáng sản

  Biển bạc ở đâu, để Vi na shin nổi nổi chìm chìm?

  Rừng vàng ở đâu, khi bô xít đen đen đỏ đỏ?

  Thật là:

  “Dân gần trăm triệu ai người lớn

  Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!

  Nay nước ta:

  Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu

  Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh

  Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định

  Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang

  Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!

  Chỉ e:

  Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn

  Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu.

  Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài

  Tài cờ bạc không địch nổi hắc cơ quốc tế.

  Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư

  Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ.

  Hỡi ôi,

  Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo

  Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu.

  Nay ta bảo thật các ngươi:

  Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy;

  Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ

  Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia

  Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại

  Mà lo học tập chuyên môn

  Mà lo luyện rèn nhân cách

  Xê mi na khách đến như mưa

  Vào thư viện người đông như hội

  Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng chắc cả trung đoàn

  Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu cũng dăm đại đội

  Được thế thì:

  Kiếm giải “Phiu” cũng chẳng khó gì

  Đoạt Nô ben không là chuyện lạ

  Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lơ xút, xuống Rôn roi

  Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi la, ra Rì sọt.

  Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu

  Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng,

  Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí,

  Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm.

  Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một,

  Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền.

  Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng

  Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng

  Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?

  Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược

  Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà khoa học chính danh.

  Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử.

  Vì:

  Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung

  Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục

  Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.

  Nếu vậy rồi đây khi nước Việt hóa hổ, hóa rồng, ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?

  Cho nên mới thảo hịch này

  Xa gần nghiên cứu

  Trên dưới đều theo!

  Không có nhận xét nào