Header Ads

 • Breaking News

  Thới Bình - Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã cố tình chống lại Nghị quyết của Chính phủ

  Người dân từ các tỉnh, thành đến Bình Dương dù đã chích đủ 2 mũi vắc xin, hoặc là F0 khỏi bệnh, vẫn phải cách ly tập trung trong thời gian 7 ngày…

  Thới Bình - Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã cố tình chống lại Nghị quyết của Chính phủ

  Trước đó Nghị quyết 128 của Chính phủ và Bộ Y tế đã có công văn 4800/QĐ-BYT hướng dẫn không cách ly tập trung người đi từ tỉnh khác qua nếu đã chích 2 mũi vắc xin phòng Covid, hoặc F0 khỏi bệnh. Thế nhưng khá bất ngờ là vào tối ngày 15-10-2021, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương – bà Đoàn Thị Hồng Thơm ký phát hành công văn số 2628/SYT-NVY, về việc “thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà/ cách ly y tế các đối tượng nguy cơ và việc bàn giao bệnh nhân xuất viện/ các đối tượng cách ly y tế giữa Bình Dương và các tỉnh/ thành phố”.

  Văn bản 2628/SYT-NVY, phần đánh số thứ tự “2”, có nội dung như sau:

  “Thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nước ngoài nhập cảnh, các trường hợp tỉnh/ thành phố khác đến Bình Dương và các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh:

  – Đối với các trường hợp F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, các đối tượng đã tiêm đủ 2 liều vắc xin hoặc tiêm 01 mũi vắc xin ít nhất 14 ngày: Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày. Sau khi kết quả PCR ngày thứ 3, thứ 6 âm tính, sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 7 ngày.

  + Nếu không có dấu hiệu bất thường: Được ra đường, tham gia lao động, sản xuất… nhưng vẫn thực hiện nghiêm 5K.

  + Nếu có dấu hiệu bất thường như: sốt, ho, khó thở…, phải báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn cụ thể.

  – Các trường hợp là các chuyên gia có cấp hàm từ ngang Thứ trưởng trở lên, khách mời của Tỉnh ủy/ Hội đồng nhân dân/ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Không cần cách ly y tế tập trung. Tuy nhiên, cá nhân hoặc tổ chức đến Bình Dương cần có kế hoạch công tác chi tiết gửi Sở Ngoại vụ xem xét phương án phòng chống dịch cụ thể gửi Sở Y tế xem xét, tham mưu lãnh đạo tỉnh phê duyệt.

  – Các trường hợp khác: Cách ly y tế tập trung 14 ngày, kể từ ngày nhập cảnh hoặc ngày có quyết định cách ly y tế tập trung/ ngày xác định tiếp xúc gần với ca bệnh Covid-19. Sau khi có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7, thứ 13 âm tính, sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 7 ngày” – dừng trích.

  Như vậy, mặc dù công văn số 2628/SYT-NVY, ở phần căn cứ pháp lý cho soạn thảo, có ghi căn cứ đầu tiên là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long về Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, song lại cho thấy Sở Y tế tỉnh Bình Dương với quy định như phần trích ghi ở trên, cho thấy đã không tuân thủ cả Nghị quyết của Chính phủ lẫn Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  Nghị quyết số 128/NQ-CP cho biết việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau là chỉ hạn chế khi đó là vùng được quy định “cấp 4”. Còn lại thì tự do đi lại với việc tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

  “Tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà” – trích phần IV.2.4 quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, văn bản kèm theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ.

  Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, trao quyền “Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn về diễn biến dịch, độ bao phủ vắc xin, điều kiện thực tế (mật độ dân cư, điều kiện kinh tế xã hội, …), khả năng ứng phó có thể điều chỉnh các tiêu chí, cấp độ dịch cho phù hợp, đảm bảo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ”.

  Tất các viện dẫn pháp lý như trên, cho thấy Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cần thiết xem xét về các biểu hiện “tiêu cực” pháp lý của Sở Y tế tỉnh Bình Dương qua việc công khai chống chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

  Không có nhận xét nào