Header Ads

 • Breaking News

  ĐCSTQ thông qua nghị quyết bảo đảm quyền cai trị vĩnh viễn của Tập Cận Bình

  Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cầm quyền đã thông qua một nghị quyết lịch sử trong cuộc họp cấp cao của đảng hôm Thứ Năm, 11 Tháng Mười Một, rằng có thể bảo đảm quyền lãnh đạo Trung Quốc của Tập Cận Bình trong suốt quãng đời còn lại.

  ĐCSTQ thông qua nghị quyết bảo đảm quyền cai trị vĩnh viễn của Tập Cận Bình

  Các hãng thông tấn Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc báo cáo ĐCSTQ đã thông qua một nghị quyết lịch sử công nhận Tập là cốt lõi của ủy ban trung ương của ĐCSTQ. Mặc dù các nghị quyết như vậy bề ngoài là tài liệu lịch sử, nhưng các biện pháp này phục vụ cho việc mô tả cá nhân các nhà lãnh đạo Trung Quốc là điều cần thiết đối với những thành tựu của ĐCSTQ và định hướng của chính phủ Trung Quốc.

  “Đảng đã xác lập vị trí cốt lõi của đồng chí Tập Cận Bình trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng và trong Đảng nói chung và xác định vai trò chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho một kỷ nguyên mới”, bản dịch của nghị quyết nêu rõ. “Điều này thể hiện ý chí chung của Đảng, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Trung Quốc, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp tiến lên của Đảng, của đất nước trong thời kỳ mới và thúc đẩy tiến trình lịch sử trẻ hóa quốc gia. ”

  Ông Tập là một trong ba nhà lãnh đạo Trung Quốc từng được công nhận thông qua một nghị quyết lịch sử.

  Mao Trạch Đông, người sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện đại, là nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên được công nhận với một nghị quyết lịch sử vào năm 1945. Trong nghị quyết đó, Mao tuyên bố rằng chỉ mình ông có “đường lối chính trị đúng đắn” để lãnh đạo ĐCSTQ, khiến về căn bản ông ta không thể bị phản đối với tư cách là nhà lãnh đạo của đảng và, nói cách khác, là nhà lãnh đạo đất nước.

  Sau nghị quyết năm 1945, Mao tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch của ĐCSTQ cầm quyền cho đến khi ông qua đời vào Tháng Chín năm 1976.

  Đặng Tiểu Bình đã thông qua nghị quyết lịch sử lần thứ hai vào năm 1981, chỉ bốn năm sau khi Mao qua đời. Nghị quyết lịch sử của Đặng đã hướng tới việc lên án một số hỗn loạn của cái gọi là Cách mạng Văn hóa của Mao, trong khi không làm mất uy tín hoàn toàn của ông này và sự cai trị trong quá khứ của ĐCSTQ. Nghị quyết của Đặng về căn bản cho thấy ông là một nhà cải cách được định hướng để chuyển đảng sang giai đoạn lãnh đạo tiếp theo. Sau nghị quyết đó, Đặng đã có thể thúc đẩy một số cải cách, để tự do hóa nền kinh tế Trung Quốc và ngăn chặn sự hình thành của bất kỳ sự “sùng bái nhân cách nào” xung quanh những người khác.

  Sau nghị quyết năm 1981, Đặng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho đến năm 1989. BBC đưa tin rằng ngay cả sau khi rút khỏi tất cả các chức vụ ngoại trừ chức Chủ tịch Hiệp Thương Trung Quốc, Đặng vẫn được coi là “nhà lãnh đạo tối cao” của Trung Quốc và đã được cho là phụ trách việc ra quyết định lớn trong nước chứ không phải là Thường vụ Bộ Chính trị chính thức của Trung Quốc.

  Với việc thông qua nghị quyết lịch sử mới nhất này, ĐCSTQ đã nâng ông Tập lên ngang hàng với Mao và Đặng.

  Một nghị quyết lịch sử dành cho ông Tập được đưa ra trước các kế hoạch được báo cáo của ông, là tìm kiếm nhiệm kỳ 5 năm thứ ba với tư cách là chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tờ Washington Post đưa tin, vào năm 2018, chính phủ Trung Quốc đã loại bỏ các giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước, mở đường cho ông Tập mở rộng quyền cai trị của mình ngoài hai nhiệm kỳ thông thường. New York Times đưa tin ông Tập đã “rất có thể thắng” một nhiệm kỳ nữa. (Theo American Military News)

  Sài Gòn Nhỏ

  Chinese Communists pass resolution ensuring Xi Jinping’s permanent rule


  The ruling Chinese Communist Party (CCP) passed a historic resolution during a high-level party meeting on Thursday that could ensure Xi Jinping’s leadership of China for the rest of his life.

  The Chinese state-run Xinhua news agency reported the CCP passed a historical resolution recognizing Xi as the core of the CCP’s central committee. While such resolutions are ostensibly historical documents, the measures serve to characterize individual Chinese leaders as essential to the CCP’s accomplishments and the direction of the Chinese government.

  “The Party has established Comrade Xi Jinping’s core position on the Party Central Committee and in the Party as a whole and defined the guiding role of Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era,” a translation of the resolution states. “This reflects the common will of the Party, the armed forces, and the Chinese people of all ethnic groups, and is of decisive significance for advancing the cause of the Party and the country in the new era and for driving forward the historic process of national rejuvenation.”

  Xi is one of only three Chinese leaders to ever be recognized through a historical resolution.

  Mao Zedong, the founder of the modern People’s Republic of China, was the first Chinese leader to be recognized with a historical resolution in 1945. In that resolution, Mao declared that he alone had the “correct political line” to lead the CCP, making him essentially unchallengeable as the leader of the party and, by extension, the country.

  Following his 1945 resolution, Mao continued to serve as the chairman of the ruling CCP until his death in September 1976.

  Deng Xiaoping passed the second-ever historical resolution in 1981, just four years after Mao’s death. Deng’s historical resolution navigated condemnation of some of the chaos of Mao’s so-called Cultural Revolution while not totally discrediting his and the CCP’s past rule. Deng’s resolution essentially painted him as a reformer positioned to transition the party into its next phase of leadership. Following that resolution, Deng was able to push forward some reforms to liberalize China’s economy and bar the formation of any “cult of personality” around others.

  Following his 1981 resolution, Deng continued to hold office as the Chairman of China’s Central Military Commission until 1989. BBC reported that even after withdrawing from all offices except the chairmanship of the China Bridge Association, Deng was still considered China’s “paramount leader” and was believed to be in charge of major decision-making in the country rather than China’s official Politburo Standing Committee.

  With the passage of this latest historical resolution, the CCP has elevated Xi as on-par with Mao and Deng.

  A historical resolution for Xi comes ahead of his reported plans to seek a third five-year term as the president of the People’s Republic of China. The Washington Post reported that, in 2018, the Chinese government did away with presidential term limits, paving the way for Xi to extend his rule beyond the customary two terms. The New York Times reported Xi is already “very likely to win” another term.

  Không có nhận xét nào