Header Ads

  • Breaking News

    Chào mừng Lễ Kỷ Niệm Lần Thứ 94 Ngày Đảng Sinh Việt Nam Quốc Dân Đảng

    627 views • Dec 24, 2021 • Lễ Kỷ Niệm Lần Thứ 94 Ngày Đảng Sinh Việt Nam Quốc Dân Đảng sẽ được tổ chức trên hệ thống Paltalk vào ngày Thứ Bảy 25 tháng 12 năm 2021 và trực tuyến QD tv vào lúc: 8 giờ AM giờ California 9 giờ AM giờ Colorado 10 giờ AM giờ Texas 11 giờ AM giờ Washington DC 17 giờ Châu Âu 23 giờ Việt Nam 3 giờ sáng Canberra 26/12/2021 (Úc)

    Không có nhận xét nào