Header Ads

 • Breaking News

  Đam mê

   Ts. Phạm Đình Bá lược dịch

  23/01/2022

    … để tặng Anh và Chị người Mường ở cao nguyên

  Tôi ước tôi biết thế nào

  Để tôi có cảm giác tự do

  Tôi ước tôi có thể phá vỡ

  Những ràng buộc trong tôi


  Tôi ước tôi có thể nói rất to

  Tất cả những điều tôi phải nói

  Nói lên em ơi, nói rất rõ ràng

  Để mọi người cùng nghe thấy


  Tôi ước tôi có thể chia xẻ

  Những đam mê trong tôi

  Để bớt đi sợ hãi

  Đang ngăn cách chúng ta


  Tôi ước nó có thể biết

  Sống như tôi có nghĩa là gì

  Để sau đó, nó hiểu

  Tại sao tôi chọn tự do


  Tôi ước tôi có thể cho

  Tất cả những gì tôi ước tôi muốn cho

  Tôi ước tôi có thể sống

  Giống như tôi đam mê


  Tôi ước tôi có thể làm

  Tất cả những điều tôi sợ tôi không làm nổi

  Và dù tôi phải chết

  Tôi vẫn chấp nhận đam mê


  Vâng, tôi ước tôi có thể

  Bay như chim trên trời

  Cảm giác đó tôi cảm nhận ra sao

  Ừ, nếu tôi có thể bay


  Ôi tôi sẽ cất rất cao 

  Và nhào xuống biển

  Rồi tôi sẽ nói – Ô! 

  Rồi tôi sẽ bảo – Không dễ!


  Rồi tôi sẽ hát vì tôi biết – Vâng!

  Rồi tôi sẽ hát vì tôi biết – Ô!

  Tôi biết tôi cảm nhận thế nào

  Ôi tôi biết tôi cảm nhận tự do 


  Vâng! Ô! tôi biết cảm giác đó như thế nào

  Vâng tôi biết

  Ô, tôi biết

  Cảm giác như thế nào

  Cảm giác như thế nào

  Tự do!

  Nguồn: Nina Simone. I wish you would know what it means to be me. https://www.youtube.com/watch?v=HDqmJEWOJRI


  Không có nhận xét nào