Header Ads

 • Breaking News

  Kính mời tham dự phán quyết của tòa án Duy Ngô Nhĩ

   


  KÍNH MỜI THAM DỰ

  PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN DUY NGÔ NHĨ

  Song ngữ: Anh- Việt

  Kết án ĐCSTQ phạm tội diệt chủng và chống nhân loại

  THE UYGHUR TRIBUNAL’S JUDGMENT

  on China’s Genocide, Crimes Against Humanity and Torture

   

  "Maybe they [the public], more than their political leaders and international bodies,

  know that wherever and whenever gross human suffering occurs, action must follow.

  From the needless suffering of fellow citizens anywhere in the world

  it can never be right to look away."

   

  Format

  Virtual webinar

   

  Time

  January 12, 2022

  4:00 PM – 5:30 PM EST

  10:00 PM – 11:30 PM CET

  5:00 AM – 6:30 AM China Standard Time

   

  Speaker

  Sir Geoffrey Nice QC

  Chair, The Uyghur Tribunal

   

  Moderators

  Luke de Pulford

  Coordinator, Inter-Parliamentary Alliance on China

  Co-Founder, Coalition for Genocide Response

  Adviser, Word Uyghur Congress

  Linh Nguyen, JD

  President, MV Foundation

   

  Discussants (list being updated)

  Members of:

  New Zealand Parliament

  Swedish Riksdag

  UK House of Commons

  UK House of Lords

  Belgian Chamber of Representatives

  Canadian Senate

  European Parliament

  South African National Assembly

  Australian Senate

  Canadian House of Commons

  US HOUSE OF REPRESENTATVES

  US SENATE

  malaysian senate

   

  RSVP

  https://bit.ly/STOPGENOCIDE

  Ban Điều Hành Vận Động Kết Án Đảng Cộng Sản Trung Quốc

  xin trân trọng kính mời quý vị tham dự cuộc hội thảo trực tuyến

   

  PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN DUY NGÔ NHĨ

  kết án ĐCSTQ phạm tội diệt chủng và chống nhân loại

   

  Thời Gian

  Ngày 12 tháng Giêng năm 2022

  4:00 PM – 5:30 PM EST (New York)

   

  Diễn Giả

  Sir Geoffrey Nice (Queen’s Counsel)

  Cựu Công Tố Viên, Tòa Án Hình Sự Quốc Tế

  Chánh Án, Tòa Án Duy Ngô Nhĩ

   

  Điều Hợp Viên

  Linh Nguyen, JD

  Chủ tịch, MV Foundation

  Luke de Pulford

  Điều phối viên, Liên minh liên nghị viện chống Trung Cộng (IPAC)

   

  Tham Luận Đoàn

  (danh sách đang được cập nhật, theo thứ tự ghi danh)

  Các thành viên của:

  Quốc hội New Zealand

  Quốc hội Thụy Điển

  Hạ viện Vương quốc Anh

  Thượng viện Vương quốc Anh

  Hạ viện Bỉ

  Phái bộ Lichtenstein tại LHQ

  Phái bộ Thụy Sĩ tại LHQ

  Phái bộ Mexico tại LHQ

  Thượng viện Canada

  Nghị viện châu Âu

  Quốc hội Nam Phi

  Thượng viện Úc

  Hạ viện Mỹ

  Hạ Viện Canada

  THƯỢNG VIỆN MỸ

  PHÁI BỘ BỒ ĐÀO NHA TẠI LHQ

  THƯỢNG VIỆN MÃ LAI Á

   

  Xin Ghi Danh Tham Dự

  https://bit.ly/STOPGENOCIDE

  Không có nhận xét nào