Header Ads

 • Breaking News

  Ts. Phạm Đình Bá - Tưởng tượng, định hình và đam mê

   Gia Nã Đại, ngày 27, tháng Giêng, 2022

  Anh Chị Nam và Vi thân,

  Bây giờ là chỉ vài ngày trước giao thừa của năm Nhâm Dần. Đầu thư xin chúc các bạn có cơ hội để đoàn tụ với gia đình và người thân vào cuối năm. Mong các bạn đón Tết với nhiều bánh mứt với tâm hồn bình an, thanh thản và cảm giác vui vẻ và hạnh phúc. Năm mới sẽ đến với may mắn và may mắn sẽ kéo dài và xảy ra như cơm bữa!

  Như đã bàn trong cuộc họp trước, các yếu tố vận hành khi chúng ta làm việc chung là tưởng tượng, định hình và đam mê. Chúng ta có tuổi trẻ trải dài trước mặt. Chúng ta là những người dấn thân cho một trật tự xã hội mới. Đam mê là sức mạnh của “người xe tăng” trên Quảng trường Thiên An Môn bên Trung Quốc chống độc tài tàn bạo năm nào. Anh ấy là một người thường với lương tâm và lòng tin vào lẽ phải phi thường. Bởi từ đó, Anh ấy có can đảm và tính liều mạng vô vàng để ngăn chận một đoàn xe tăng của bạo quyền Trung cộng khi đảng của chúng ra lệnh để xe tăng dày xéo lên thân thể những người dân xuống đường.

  Hãy tưởng tượng hàng ngàn hàng ngàn người xuống đường biểu tình cho quyền làm người trên mọi nẻo đường đất nước. Với số đông, đó là sức mạnh! Những cuộc cách mạng màu thường là tự phát, kết nối nhưng lan tỏa khắp nơi. Các bài học lịch sử cách mạng màu chỉ ra rằng bạo quyền không có hiệu quả gì trước những cuộc nổi loạn tự phát như vậy.  

  Định hình thì dựa vào dữ liệu khoa học. Dữ liệu nầy phải là đúc kết của nghiên cứu xã hội, tâm lý, triết học, kinh tế và văn hóa. Những đúc kết nầy phải làm cho dễ hiểu bởi mọi người, ngay cả trẻ con lên mười nhìn thấy cũng có thể hiểu phần lớn những cách trình bày nầy. 

  Trong hơn 70 năm qua, năng lượng của đất nước đã bị lạm dụng cho đầu tiên là chiến tranh, chiến tranh và chiến tranh, rồi thì làm tiền, làm tiền và làm tiền vào thời không chiến tranh. Đây là cách quản trị đất nước bởi thiểu số lãnh đạo với lòng tham không đáy. 

  Vì vậy, chúng ta đã ít có rất ít nỗ lực để nghĩ về những gì chúng ta sẽ làm khi bè lũ của chúng bị tước quyền do sự phản kháng của toàn dân. Bước đầu tiên trong quá trình xây dựng lại quê hương là định hình những mặt yếu mạnh của đất nước hiện nay.

  Bức hình của bài nầy là đánh giá so sánh giữa Việt Nam và Hàn Quốc về ba khía cạnh chính của xây dựng quốc gia, bao gồm dân chủ (gồm 5 chỉ số màu tím ở bên trái), quản trị xã hội (gồm 4 chỉ số màu xanh lá cây lợt ở phần dưới của hình) và phát triển kinh tế (gồm 7 chỉ số màu xanh lam ở bên phải). Các chỉ số đo lường nầy được lấy từ Chỉ số chuyển đổi của Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI). Chỉ số BTI phân tích và đánh giá liệu các quốc gia đang phát triển và các quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi có hướng sự thay đổi xã hội theo hướng dân chủ và kinh tế thị trường hay không. 

  Trong bức hình, vòng nhỏ ở trong là giá trị tóm tắt của các chỉ số của Việt Nam, được dàn xếp theo màu sắc của các khía cạnh chính. Vòng lớn ở ngoài màu đỏ là giá trị tóm tắt của các chỉ số của Hàn Quốc. Các chỉ số có khoảng cách lớn (nhỏ) giữa hai vòng nầy định hình những lĩnh vực xã hội đòi hỏi nỗ lực phát triển lớn (nhỏ).   

  Trong hình, màu tím là làm việc cho dân chủ. Chúng ta sẽ tổ chức chính phủ rất nhỏ. Cách tổ chức nầy giới hạn quyền lực của nhà nước để không có lạm dụng quyền lực như hiện nay. Chính phủ được tạo dựng chỉ để làm một nhiệm vụ rất giới hạn – đó là tạo môi trường cho mọi người được an toàn và không lo sợ, và mọi người có quyền như nhau trước pháp luật. Nhà nước không chuyên quyền. Chính phủ có tính chính danh là đại diện cho toàn dân. Chính phủ là từ dân mà ra với mỗi người một phiếu. Khai dân trí và xướng dân quyền là cần thiết để mọi người có mức độ tham gia vào việc lựa chọn người đại diện cho họ trong quản trị đất nước. Mọi người sẽ tham gia vào các quyết định về một trật tự xã hội mới.

  Đất nước ta sẽ có kỷ cương và pháp luật rõ ràng và không thiên vị cho các cá nhân và thành phần trong xã hội. Không ai có thể vi phạm luật pháp mà không bị truy tố. Không ai có thể đứng trên pháp luật mà làm chuyện vô pháp. Tòa án và những người làm việc trong hệ thống tư pháp sẽ có những căn bản và đào luyện theo tiêu chuẩn trong những nước tiên tiến, như hệ thống pháp luật nhân bản ở Bắc Âu.

  Chúng ta sẽ làm việc để bảo đảm tính ổn định của các thể chế dân chủ. Đại diện cho dân trong chính phủ sẽ bị dân bầu ra rìa nếu họ không làm việc tốt. Chuyển đổi chính phủ từ kết quả bầu cữ sẽ diễn ra trong hòa bình. Chính phủ cũ không thể dùng bạo lực để duy trì quyền lực khi dân bầu họ ra rìa. Cách chuyển đổi chính phủ trong hòa bình sẽ trở thành hiển nhiên khi mọi người có sức hội nhập vào trật tự xã hội mới để quyết định những việc chung. Trong khung cảnh nầy, toàn dân tham gia và hội nhập vào các thể chế chính trị và xã hội.

  Trong hình, màu xanh lá cây lợt là quản trị xã hội. Quản trị bao gồm hệ thống mà các tổ chức cho việc chung được kiểm soát. Thêm nữa, những người đứng đứng đầu và làm việc trong các tổ chức cho việc chung phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và dư luận xã hội. Các tổ chức nầy vận hành theo đạo đức thông thường, quản lý rủi ro, tuân thủ và quản lý việc chung một cách công bình và ổn định.

  Chúng ta sẽ tạo dựng một hệ thống quản trị xã hội rất hay bằng cách thu nhập chất xám và lực lượng làm việc từ mọi miền của đất nước và những người Việt ở nước ngoài. Chúng ta sẽ tạo dựng hệ thống quản trị và trật tự xã hội mới để cùng lòng mà xây dựng đất nước. Chúng ta sẽ chống giặc và ảnh hưởng mềm của giặc phương Bắc bằng một hệ thống quản trị xã hội từ dân do dân mà ra cũng như mọi người chung sức để làm cho dân giàu và nước mạnh. Kinh tế mạnh thì giặc sợ - đó là cách chống giặc mà không xao lãng đời sống của mọi người.

  Chúng ta sẽ tạo dựng đồng thuận xã hội rất cao bởi chúng ta là thế hệ trẻ của lắng nghe, thảo luận, thử nghiệm trong tinh thần mở, cách sống mạnh và liều mạng trong dấn thân. Chúng ta sẽ đứng ra quản trị xã hội để làm việc tốt cho mọi người, phục vụ việc chung với danh dự, trách nhiệm, hy sinh và lòng yêu nước yêu người tiềm tàng. Chúng ta là những người dấn thân vào thiện nguyện như những người thiện nguyện giúp dân trong đại dịch vừa qua.

  Chúng ta sẽ dùng khoa học làm căn bản cho quản trị xã hội. Dữ liệu, dữ liệu và dữ liệu! Đối với chúng ta, nghiên cứu là đam mê! Chúng ta sẽ thực sự nghiên cứu trong tự do nghĩ, tự do nói và tự do làm. Chúng ta sẽ dùng nguyên tắc tự do và tự trị đại học, trung học và tiểu học để dân nhận ra và từ chối giáo điều. Chúng ta sẽ tạo dựng năng lực chỉ đạo hiệu quả bởi chúng ta đào tạo người theo khoa học và nhân văn.

  Chúng ta sẽ bảo vệ môi trường, chống lũ lụt và tai ương môi trường bằng cách dùng những chính sách khoa học và vận hành mọi nỗi lực từ mọi người để làm giảm tác hại do thiên tai và biến đổi khí hậu. Những người con của mẹ Việt từ mọi nơi có năng lực và kinh nghiệm quản trị môi trường sẽ được mời gọi để đóng góp vào giúp đất mẹ bình an trong một thế giới với quá nhiều thảm họa môi trường.

  Trong hình, màu xanh xám là mấu chốt để làm việc về kinh tế. Cần nhất là thành lập và duy trì công bằng trong các quyền để người dân có sỡ hữu tài sản đất đai. Không thế lực nào có thể cướp đất và cướp nhà của dân mà không bị truy tố và giam tù. Không ai có quyền đứng ngoài pháp luật, cho dù người đó đứng đầu chính phủ. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết những xâm hại về tài sản, đất đai và nhà cửa của hàng triệu dân oan trên đất nước. Chúng ta sẽ truy lùng, thu hồi và tịch thu kết quả từ việc lạm dụng quyền sở hữu của thiểu số lãnh đạo hiện tại để trao trả lại một cách công bằng cho mỗi và mọi dân oan.

  Cách làm giàu theo kiểu bóc lột dựa và tham nhũng, gian trá, lưu manh, đểu cánh và lạm quyền là có hại cho quyền lợi chung. Cách làm giàu nầy sẽ bị triệt với triệt để trong trật tự xã hội mới. Kiểu làm giàu nầy sẽ bị truy tố trong kỷ cương và pháp quyền. Chúng ta sẽ khai dân trí và xướng dân quyền để mọi người có trình độ kinh tế xã hội cao để họ có căn bản mà tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội.

  Chúng ta sẽ tổ chức thị trường trao đổi giữa người và người trong thương thảo, công bằng và tôn trọng quyền của từng người. Trong trật tự xã hội mới, người bán muốn cải tiến giá trị của hàng hóa để có thể bán giá cao. Người mua có đầy đủ tin tức thật để định giá sản phẩm và khi trao đổi thì vui lòng trả tiền để mua sản phẩm. Sẽ không có Việt Á. Những VinFast không thể dùng công an để trấn áp người tiêu thụ.

  Chúng ta sẽ ổn định tiền tệ và quản lý kinh tế và tài khoản tốt để dân có đồng tiền giá trị và cuộc sống ổn định. Chúng ta sẽ tạo dựng một cơ cấu và chương trình phúc lợi xã hội để bảo đảm tiền trợ cấp cho dân nghèo để không ai phải lo sợ phải sống trong nghèo đói. Bởi chúng ta sẽ tạo dựng một xã hội dân sự rất tốt, hậu quả là hoạt động kinh tế sẽ tốt theo với môi trường, kỷ cương và trật tự xã hội dựa trên các nguyên tắc của tự do, dân chủ và tôn trọng quyền con người. Môi trường thiên nhiên và xã hội sẽ trở nên bền vững.

  Anh Chị Nam và Vi thân mến, 

  Tôi đã đúc kết những việc làm của tôi trong hai tuần qua để trao đổi và chuyển tải những suy nghĩ nầy về bên nhà. Có vẻ như là chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm trong thời gian tới. Tuy vậy, tôi thiển nghĩ chúng ta cứ từ từ mà làm việc, cứ từ từ mà nói chuyện và lan tỏa các ý mới đến từng người một. Thời gian là ở bên phía chúng ta vì bọn chúng thiểu số lãnh đạo tham lam hiện nay càng ngày càng lụn bại trong tham lam và bỉ ổi.

  Xin hẹn các bạn vào buổi họp tới!

  Thân mến, Bá


  Không có nhận xét nào