Header Ads

  • Breaking News

    Ca Ngợi Tự Do

    Ca ngợi Tự Do (Hymn To Freedom) là hành âm cuối cùng của bản giao hưởng Vietnam 1975 Symphony của nhạc sĩ Lê Văn Khoa đã được trình diễn tại: Melbourne, Australia năm 2005 - Kyiv, Ukrainia, năm 2005 - Virginia, Hoa Kỳ năm 2010. Lời, nhạc, hòa âm, phối khí: Nhạc sĩ Lê Văn Khoa Trình diễn: Ban đại hoà tấu Kyiv Symphony Orchestra & Chorus Nhạc trưởng: Alla Kulbaba Editing: Vietnam Film Club

    Không có nhận xét nào