Header Ads

 • Breaking News

  Như Thương – 30 tháng 4, quê hương lửa đạn

   

  Lật trang sách ngày thanh bình êm ấm

  Đồng lúa vàng quê Mẹ tiếng hoan ca

  Tuổi thanh xuân em mắt nồng, môi thắm

  Ôm vào lòng: Đất nước quê hương ta!

  .

  Rồi Bắc thuộc: Dân sống đời tăm tối

  Một nghìn năm đô hộ: Hận trường ca!

  Gương Trưng, Triệu thúc voi ngà dẫn lối

  Tiếng vọng xưa lời "Nam Quốc Sơn Hà..."

  .

  Trang Sử Việt không bao giờ có chữ:

  Tổ tiên ta "Đầu hàng giặc ngoại xâm"

  Trận mạc xưa dẫu dặm ngàn tin dữ

  Chiến sĩ hề! Bên vó ngựa nghìn năm

  .

  Thời dựng nước đã là giặc phương Bắc

  Qua thăng trầm vẫn là giặc Bắc phương!

  Cha Ông ta: Gươm thiêng ngời ánh mắt

  Thế hệ sau ghìm súng giữ quê hương

  .

  Đêm hỏa châu áo lính trận màu biếc

  Lẫn thịt xương nằm xuống chốn trận tiền

  Nghĩa Dũng Đài và hồn tượng Thương Tiếc

  Tiễn Anh về với Đất Mẹ uyên nguyên

  .

  Người tuẫn tiết máu đào vương áo trận

  Hồn Anh Linh theo gió núi mây ngàn

  Tháng Tư ơi! Triệu khăn tang còn vấn?

  Vết thương xưa: Còn hận những hoang tàn!

   

  Như Thương

  (Quốc hận 47 năm: 30/4/1975 - 30/4/2022)


  Không có nhận xét nào