Header Ads

 • Breaking News

  Phạm Văn Duyệt - Căn Dặn

   


  Mai anh chết gởi em lời căn dặn 

  Đừng buồn chi chuyện sinh tử hợp tan 

  Mấy mươi năm trọn đạo nghĩa thiếp chàng 

  Thế là đủ, chẳng mơ màng gì nữa 

   

  Anh suốt đời không giúp gì cho nước 

  Thì làm sao mà mong chuyện cao xa

  Nhưng anh vẫn xin một điều nguyện ước 

  Thấy bóng quốc kỳ trong lễ đám ma

   

  Anh kính trọng cờ vàng ba sọc đỏ 

  Cầm trên tay không nhớ bao nhiêu lần 

  Theo đoàn quân đi diễn hành thắng  trận 

  Hay biểu tình chống bọn giết lương dân...

   

  Lá Cờ linh thiêng như hồn sông núi 

  Từng tung bay trên hoang địa Cổ Thành 

  Quân dân reo hò tin vui chiến sự 

  Nhưng cũng ngậm ngùi tử sĩ hùng anh

   

  Rồi nhớ Huế, Tết Mậu Thân ngày ấy 

  Hăm bốn ngày đêm bị giặc bao vây 

  Chúng chôn sống mấy ngàn dân vô tội 

  Giết cả anh em, giết bạn, giết thầy...

   

  Quân đội Cọng Hòa quyết tâm giải tỏa 

  Phu Vẫn Lâu lại phất phới cờ vàng 

  Một chiến sĩ bỏ mình giờ phút cuối 

  Đâu có ngờ bị bắn tỉa, chết nhanh

   

  Rồi bảy lăm, cờ mất theo vận nước 

  Thương biết bao những ngày tháng rợp trời 

  Trong lòng anh luôn một lòng ấp ủ

  Hình lá cờ, đến chết cũng mang theo

   

  Phạm Văn Duyệt

  17/7/2022

  Không có nhận xét nào