Header Ads

 • Breaking News

  Trần Đình Hoành - July Fourth – Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ

  July 4th là Ngày Độc Lập (Independence Day) của Mỹ, kỷ niệm ngày Tuyên Ngôn Độc Lập được công bố, July 4th, 1776. Người Mỹ gọi tắt ngày này là “July fourth” hay “Fourth”, chẳng hạn như chúc nhau “Have a nice Fourth”.

  Vào ngày này năm 1776, Quốc Hội của 13 thuộc địa của Anh quốc tại Mỹ Châu (Continental Congress), dọc theo bờ biển miền đông nước Mỹ ngày nay, công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập, tách rời khỏi Anh quốc. 13 thuộc địa đó là: Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, South Carolina, New Hampshire, Virginia, New York, North Carolina, và Rhode Island.

  Một câu trong Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ được biến thành câu mở đầu của Tuyên Ngôn Độc Lập Việt Nam: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.” Câu chuyện về bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Nam có thể đọc được ở đây.

  Vào ngày July 4th, người ta hay đốt pháo, diễn hành, picnic, biễu diễn các môn thể thao, nhạc ngoài trời, và cuối ngày có biểu diễn pháo hoa.

  Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ rất nổi tiếng, vì nó là một trong những bản văn chính trị đầu tiên trên thế giới đặt quyền lập chính quyền (và lật đổ chính quyền) vào tay nhân dân, nền tảng của các thế chế dân chủ tân thời. Quyền lập chính quyền đến từ các “quyền bất khả xâm phạm”: Quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Các quyền này, và quyền bình đẳng, con người có từ lúc được “Tạo hóa” sinh ra và trao tặng. Đây là một định đề (self-evidence), không cần phải lý luận chứng minh lăng nhăng.

  Và đây là một ‎ ý niệm rất căn bản của Thánh kinh Thiên chúa giáo. “Thượng đế sinh ra mọi người bình đẳng.” Thượng đế hay Tạo hóa là “Creator” trong tiếng Anh. Ý niệm bình đẳng đã luôn nằm trong Thánh kinh, nhưng bị thất lạc hơn một ngàn năm (có lẽ bắt đầu từ đầu năm 313 khi Hoàng đế La Mã Contanstine ra Edit of Milan, ngưng bách hại người Thiên chúa giáo, và sau đó chính Constantine trở thành người Thiên chúa giáo và biến Thiên chúa giáo thành quốc giáo La Mã), cho đến thời chống đối (protesting) ở thế kỷ 17, tức là thời các chi phái Tin Lành (Protestant) chống lại giáo hội công giáo, ý ‎ niệm bình đẳng này mới được nhìn lại và quảng bá triệt để, và nó theo các nhóm Tin Lành bỏ Âu châu chạy sang Mỹ Châu tị nạn.

  Sau đây mời các bạn đọc đoạn trích đầu của bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ.

  Chúc các bạn một ngày vui.

  Mến,

  Hoành

  Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ (đoạn trích):

  Tại Quốc Hội, ngày 4 tháng 7 năm 1776

  Tuyên Ngôn thống nhất của 13 Bang Liên Kết Của Mỹ Châu

  Khi trong dòng tiến hóa của các sự kiện của con người có nhu cầu đòi hỏi một dân tộc xóa bỏ những sợi dây chính trị nối kết họ với một dân tộc khác và nhận lãnh các quyền lực của trái đất trong đó có quyền được vị trí riêng rẽ và bình đẳng được Luật Tự Nhiên và Luật của Thượng Đế Của Tự Nhiên trao tặng, sự tôn trọng ý kiến của nhân loại đòi hỏi rằng họ nên tuyên bố lý do thúc đẩy họ chọn vị trí riêng rẽ.

  Chúng tôi xác nhận những chân lý này là định đề, rằng mọi người đều được tạo ra bình đẳng, rằng họ được Tạo hóa cho họ các Quyền bất khả xâm phạm, trong những quyền ấy có Quyền Được Sống, Quyền Tự Do và Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc. – Rằng để bảo đảm các quyền này, Chính quyền được thiết lập giữa mọi người, nhận quyền hành từ sự thỏa thuận của nhân dân,– Rằng bất kì khi nào bất kì Hình thức Chính quyền nào trở thành hủy hoại đối với các mục đích này, Nhân dân có Quyền thay đổi hay huỷ bỏ nó, và thành lập Chính quyền mới, đặt nền móng nó trên các nguyên tắc và tổ chức quyền hành của nó theo các hình thức, mà theo họ sẽ là cách có khả năng cao nhất để ảnh hưởng đến An Ninh và Hạnh Phúc của họ. Sự cẩn trọng, thật ra, sẽ đòi hỏi rằng Chính quyền thiết lập đã lâu năm không nên thay đổi vì các lý do hời hợt và tạm thời; và do đó kinh nghiệm cho thấy con người có khuynh hướng chịu đựng khi các điều xấu có thể chịu đựng được, hơn là tự sửa chữa bằng cách xóa bỏ các hình thức mà họ đã quen thuộc. Nhưng khi một chuỗi dài các lạm dụng và lộng quyền, đuổi theo một Đối tượng chứng tỏ một thiết kế để hạ thấp họ dưới Độc tài tuyệt đối, họ có quyền, họ có nhiệm vụ, lật đổ Chính quyền như vậy, và tạo các Vệ Sĩ mới cho an ninh tương lai của họ.– Đó đã là chịu đựng kiên nhẫn của các Vùng Thuộc Địa này và đó là nhu cầu hiện nay buộc họ phải thay đổi Hệ thống Chính quyền cũ của họ…


  IN CONGRESS, JULY 4, 1776

  The unanimous Declaration of the thirteen united States of America

  When in the Course of human events it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.
  We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. — That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, — That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security. — Such has been the patient sufferance of these Colonies; and such is now the necessity which constrains them to alter their former Systems of Government…

  https://dotchuoinon.com/2010/07/03/july-fourth-tuyen-ngon-d%E1%BB%99c-l%E1%BA%ADp-m%E1%BB%B9/  Dấu ấn bản Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ

  Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ là văn bản chính trị tuyên bố ly khai khỏi Vương quốc Anh của 13 bang thuộc địa Bắc Mỹ. Tuyên ngôn được đọc ngày 4/7/1776, nội dung chính của bản tuyên ngôn dựa trên tư tưởng John Locke, một triết gia người Anh. Theo ông, con người có ba quyền cơ bản không thể bị tước đoạt là quyền được sống, được tự do và được sở hữu. Quyền sở hữu được Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson đề cập tới trong bản tuyên ngôn là "quyền được mưu cầu hạnh phúc".

  Bản Tuyên ngôn đã truyền cảm hứng cho nhiều bài phát biểu nổi tiếng khác như của nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King Jr. và Tổng thống Abraham Lincoln cũng như bản Tuyên ngôn độc lập của một số nước như Việt Nam, Zimbabwe…

  Câu trích dẫn nổi tiếng của bản tuyên ngôn là "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

  Những điều thú vị về ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ


  Lịch sử Mỹ ghi nhận 3 trong số 5 tổng thống đầu tiên của Mỹ qua đời đúng vào ngày Lễ Độc Lập. John Adams, tổng thống thứ 2 và Thomas Jefferson, tổng thống thứ 3, là những đối thủ trong suốt sự nghiệp chính trị nhưng lại chết cách nhau vài giờ đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Lễ Độc lập. Sau đó, James Monroe, tổng thống thứ 5 cũng qua đời vào đúng dịp kỷ niệm 55 ngày Lễ Độc Lập.
  Người Mỹ bắt đầu tổ chức lễ độc lập từ năm 1977. Các lễ kỷ niệm lớn đầu tiên diễn ra thành phố ở Philadelphia, mở màn bằng diễu hành, bắn 13 quả pháo chúc mừng cùng lễ hội pháo hoa. Tuy nhiên, mãi đến năm 1870, quốc hội Mỹ mới chính thức công nhận ngày 4/7 là ngày lễ độc lập.


  Ngày 4/7 cũng là lễ hội xúc xích lớn nhất trong năm. Theo tạp chí Time, người Mỹ tiêu thụ khoảng 155 triệu xúc xích trong ngày lễ độc lập. Tuy vậy, không ai biết rõ vì sao xúc xích lại có mặt ở Mỹ. Theo hiệp hội xúc xích quốc gia, nhiều khả năng xúc xích được người châu Âu mang đến Mỹ trong các cuộc di cư. Những chiếc xúc xích đầu tiên được cho là xuất hiện ở vùng Bắc Mỹ.

  Ngoài xúc xích, khoai tây chiên và các món nướng, người Mỹ còn chế biến nhiều món ăn độc đáo khác để kỷ niệm ngày lễ độc lập, trong đó phải kể đến món súp rùa.Theo truyền thuyết, ngày 4/7/1776, cựu tổng thống John Adams cùng vợ ăn mừng lễ độc lập với món chính là súp rùa, cá hồi kho với nước sốt trứng, đậu xanh và khoai tây luộc. Họ còn đặt lên bàn ăn cả món bánh pudding của Ấn Độ và bánh táo.


  Theo Cục điều tra dân số Mỹ, Pennsylvania - nơi Tuyên ngôn Độc lập Mỹ được thảo luận và ký - có tới 11 địa điểm có chữ "tự do" trong tên gọi. Ngoài ra, có tới 33 địa điểm khác có chữ "đoàn kết". Do đó, các nhà thống kê kết luận Pennsylvania chính là bang "yêu nước" nhất trong số các bang. Còn theo văn phòng Patriot, ở Pennsylvania còn có một thị trấn mang tên Yêu nước (Patriot) với dân số khoảng 209 người.

  Do có một vết nứt lớn trên thân, nên chuông Tự do - một trong những biểu tượng của nước Mỹ - chưa bao giờ được rung lên kể từ năm 1846. Vào ngày 4/7, người ta chỉ dám vỗ nhẹ 13 lần vào chiếc chuông trị giá hơn 3.000 USD và coi đó là dấu hiệu thông báo cho các chuông khác trên khắp đất nước.

  Không có nhận xét nào