Header Ads

 • Breaking News

  My Mother - Mẹ Tôi

  Phan  Duc  Minh  *

  ( With affection, offered to all mothers, especially    Vietnamese ones)

  *

  I grew up on a piece of land
  Which, now, is very far from my sight.
  About it,
  I'd like to talk with you, my dear friends,
  But I can't find out any words to write.
                          *
  From this side of the Pacific Ocean,
  Incessantly I have been thinking
  Of my beloved natal country;
  Like a battleship on the vast sea,
  It had been, with sorrow, gradually sinking.
                        *
  My Fatherland had been devastated by terrible wars
  That also destroyed all my childhood's memories: 
  Valleys, villages. fields and cities,
  But the greatest is surely My Mother,
  The image of an oriental woman
  Immolating her whole life for husband and children.
                       *
  I've lost the most valuable part of my life,
  Since the highest sweltering period of wars,
  But she never disappears from my sight.

  It made me cry at this moment: Oh, Mother!

  California – U.S.A.


  Phan  Duc  Minh


  - Member of the International Society of Poets               

  - Outstanding figure in Literature 2004 of Asian community & ASIA

  journal in San Diego, California


  Phỏng dịch:  Mẹ Tôi  - Thương mến gửi tới tất cả các Bà Mẹ, nhất là các Bà Mẹ Việt Nam .

                       *                                                                 

  Lớn khôn từ một mảnh đất

  Bây giờ xa quá đi thôi,

  Tôi muốn nói lên với những người thân nhất

  Mà sao tìm mãi vẫn chẳng ra lời.

                      *

  Bên đây bờ Thái Bình Dương,

  Tôi hoài nhớ đến Quê Hương,

  Như một chiến thuyền nổi trên biển rộng

  Dần dần chìm xuống một cách đau thương.

                     *

  Cuộc chiến ngày nào thiêu hủy Quê tôi,

  Phá tan thành thị, làng xóm, nương đồi.

  Cướp mất cuả tôi biết bao kỷ niệm,

  Nhưng cao quý nhất phải là hình bóng Mẹ tôi,

  Hình ảnh Đông Phương cuả người phụ nữ,

  Hạnh phúc chồng con, quên cả cuộc đời.

                    *

  Tôi đã mất đi niềm cao quý nhất

  Từ khi chiến tranh long trời lở đất,

  Nhưng hình bóng Mẹ suốt đời còn mãi trong tôi,

  Mỗi năm, giờ này, tôi gọi: Mẹ ơi!

                   *

   San Diego , California  


  Phạm Ngọc Nhiễm


  Không có nhận xét nào