Header Ads

  • Breaking News

    ĐỐI THOẠI NHÂN QUYỀN HOA KỲ – VIỆT NAM 2022


    Theo thông báo của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, sự kiện Đối Thoại Nhân Quyền Hoa Kỳ-Việt Nam lần thứ 26 diễn ra vào ngày 2 tháng 11 tại Hà Nội, Việt Nam. Bà Erin Barclay, viên chức cao cấp của Cơ Quan Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động (DRL), cùng ông Đỗ Hùng Việt, phụ tá ngoại trưởng cộng sản Việt Nam, sẽ dẫn đầu hai phái đoàn trong cuộc đối thoại. Phái đoàn Hoa Kỳ còn có sự tham dự của ông Rashad Hussain, đại sứ Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế; cùng bà Desirée Cormier Smith, đại diện Đặc biệt về Công lý và Công bằng chủng tộc; ông Michael Orona, Cố vấn cao cấp về Chiến lược và Quyền Bản địa thuộc Cơ Quan Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động; và ông Robert Ogburn, giám đốc Văn Phòng Các vấn đề Đông Nam Á thuộc Phòng phụ trách Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương (EAP/MLS). Cuộc đối thoại sẽ đề cập một loạt vấn đề liên quan đến nhân quyền và quyền lao động, bao gồm quyền tự do ngôn luận và lập hội; tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng; pháp quyền và cải cách luật pháp; và quyền của các thành viên thuộc các nhóm dân số bị thiệt thòi, bao gồm các nhóm dân tộc thiểu số, người thuộc cộng đồng LGBTQI +, và người khuyết tật, cũng như các trường hợp cá nhân cần quan tâm. Theo Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, việc thúc đẩy nhân quyền là yếu tố thiết yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động hợp tác với Việt Nam. Phía Hoa Kỳ cam kết tiếp tục các cuộc thảo luận thẳng thắn với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về các vấn đề này.

    Không có nhận xét nào