Header Ads

 • Breaking News

  Ts. Phạm Đình Bá - Cách làm việc trạm xăng cục gạch và đổi thay


  Theo báo Tuổi Trẻ, việc nỗ lực áp giá xăng dầu theo mệnh lệnh hành chính, không tôn trọng quy luật thị trường, không chỉ không giải quyết dứt điểm tình cảnh thiếu xăng dầu cục bộ, mà còn đẩy người dân vào những bất ổn "hiếm thấy", giữa đêm khuya phải xếp hàng chờ đổ xăng. [1]

  Thế thì trong tương lai khi chúng không còn nữa, chúng ta sẽ làm việc ra sao? 

  Ra quyết định chính trị là một trong những lĩnh vực nghiên cứu quan trọng nhất trong tâm lý học chính trị, và lý thuyết lựa chọn hợp lý là khung lý thuyết được sử dụng phổ biến nhất để giải thích các quá trình ra quyết định. [2] Các giả định cơ bản của lý thuyết lựa chọn hợp lý là các cá nhân có một nhóm sở thích nhất quán, thu thập thông tin cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt, đánh giá các hành động thay thế và lựa chọn các hành động có liên quan tối ưu đến niềm tin và giá trị của họ. Những quyết định như vậy được cho là sẽ làm tăng thêm gía trị hay tư lợi của các cá nhân và do đó được coi là hợp lý. 

  Tuy nhiên, cách tiếp cận lựa chọn hợp lý lại đối mặt với một nghịch lý, vì nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong thực tế, việc ra quyết định chính trị hầu như không bao giờ tuân theo những nguyên tắc này. Mọi người thiếu nhất quán trong quan điểm của mình, sử dụng thông tin không chính xác, quá tự tin vào lựa chọn của mình, không thích ứng với các đánh giá hiện có trước thông tin mới, đưa ra kết luận không xác thực từ dữ liệu không đủ và bày tỏ ý kiến ​​thành kiến. 

  Việc cung cấp bằng chứng chất lượng cao vào quá trình hoạch định chính sách là khó khăn, nhưng là điều cần thiết để cải thiện các hoạt động can thiệp để tăng thêm lợi ích cộng đồng. Quản lý tốt hơn thông qua hoạch định chính sách được cung cấp thông tin bằng chứng đòi hỏi phải xây dựng năng lực để sử dụng hiệu quả và nhu cầu bằng chứng ở tất cả các cấp chính quyền. 

  Các biện pháp can thiệp và thực hành dựa trên bằng chứng được thực hiện kém - hoặc hoàn toàn không được thực hiện - không mang lại lợi ích chung như mong đợi. Ngay cả khi được thực hiện có hiệu quả, các biện pháp can thiệp và thay đổi thực hành vẫn có thể không mang lại lợi ích chung như mong đợi nếu mất hiệu quả trong quá trình thực hiện, hoặc nếu can thiệp hoặc thực hành không bao giờ hiệu quả ngay từ đầu.

  Khoa học thực hiện là nghiên cứu khoa học về các phương pháp và chiến lược tạo điều kiện thuận lợi cho việc các nhà thực hành và các nhà hoạch định chính sách áp dụng các nghiên cứu và thực hành dựa trên bằng chứng vào việc sử dụng thường xuyên. [3]

  Lĩnh vực khoa học thực hiện tìm cách thu hẹp khoảng cách một cách có hệ thống giữa những gì chúng ta biết và những gì chúng ta làm bằng cách xác định và giải quyết các rào cản làm chậm hoặc cản trở việc tiếp nhận các can thiệp chính sách đã được chứng minh và thực hành dựa trên bằng chứng .

  Câu hỏi cơ bản của khoa học triển khai là: Làm thế nào để chúng ta đưa được "những gì hiệu quả" đến những người cần nó, với tốc độ cao hơn, độ trung thực, hiệu quả, chất lượng và mức độ phù hợp? Lập trường toàn diện này coi trọng việc áp dụng một cách có hệ thống các phương pháp nghiên cứu từ một loạt các lĩnh vực khác nhau được coi là rất quan trọng để hiểu quá trình, bối cảnh và kết quả của việc thực hiện, với mục tiêu cuối cùng là tạo ra lợi ích ở cấp độ dân số lớn và quy mô triển khai rộng khắp.

  Đó là cách làm việc trong tương lai khi chúng nó giòi bọ đục khéo dân nước bị từ chối bởi mỗi và mọi người.

  Nguồn:

  https://tuoitre.vn/dieu-hanh-gia-xang-dau-nhin-tu-hien-tuong-cay-xang-cuc-gach-20221112103543742.htm?fbclid=IwAR1swf7WhCxmOJ209LM5lD5d2xI8rfEqHCC8SBK1S6Bo3XpMnbivDLwFNHg

  https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/political-decision-making

  https://impsciuw.org/implementation-science/learn/implementation-science-overview/


  Không có nhận xét nào