Header Ads

 • Breaking News

  Hà Sĩ Phu - Câu đối Tết Quý Mão 2023

  Mèo tới, diệt trừ ngay lũ chuột!

  26 tháng Chạp năm Nhâm Dần


  Câu đối Tết Quý Mão

  1/ LÒNG CHÂN-THIỆN ĐÓN XUÂN :

  – Thuở THIỆN- ÁC đan cài, TẾT đến mong chờ “vua THIỆN Ý ” !

  – Thời GIẢ-CHÂN lẫn lộn, XUÂN về ngóng đợi “chúa CHÂN TÂM” !

  2/ HỔ ĐI MÈO TỚI :

  – MÈO như sức mạnh Dân mong, MÈO tới, diệt trừ ngay lũ CHUỘT !

  – HỔ tựa độc quyền Đảng trị, HỔ đi , vui sống cả đàn TRÂU !

  3/ GỬI NGƯỜI ĐÁNH CHUỘT SỢ VỠ BÌNH (năm MÈO nói chuyện CHUỘT)

  – Chiếc BÌNH này hỏi gốc nơi đâu, tự nó đã nảy sinh bầy CHUỘT thối !

  – Lũ CHUỘT ấy bắt nguồn ở đó, sao ông còn ôm ấp chiếc BÌNH hôi?

  4/ TẤN TRÒ ĐỜI:

  – Quan chưa lộ trị quan bị lộ,chốn Quan trường đã thấy lắm trò…vui !

  – Đứa thấp mưu thua đứa cao mưu,tình Đồng chí lại nghe nhiều chuyện…thú !

  5/ XUÂN VÀ PHÚC:

  – XUÂN đến XUÂN đi, mấy độ thăng-trầm, do vận nước !

  – PHÚC còn PHÚC hết, đôi đường họa-phúc, ở lòng dân !

  6/ NÓI NHỎ: ĐỒNG TÌNH, DẪU CHẲNG ĐỒNG TÂM:

  – Lò lửa vẫn thiêu nhau, củi cao cấp mấy tầng cháy đỏ,

  “toang” kiểu này đẹp quá, bác ơi ?

  – Hoa Kỳ còn giãy chết, nơi cháu con vạn đại dung thân,

  “chuồn” nơi ấy giàu ghê, bạn nhỉ?

  ***

  MỜI ĐỐI:Lò lửa bập bùng soi, củi cao cấp mấy tầng đỏ chói, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? (theo lời bác Phú Trọng).

  Không có nhận xét nào