Header Ads

 • Breaking News

  Học giả Vương Thanh

  Chúng tôi Nhất Hùng thay mặt HỘI VĂN NGHỆ SĨ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

  Trân Trọng Giới Thiệu Học Giả Vương Thanh Với Những Công Trình Văn Hóa rất đáng ngưỡng phục và rất đáng được Quý Vị tiếp tay phổ biến để duy trì VĂN HÓA VIỆT ở Hải Ngoại.

  Kính mời đọc:


  Nguyễn Du’s The Tale of Kiều, 2020s Bilingual Edition, translated by Vương Thanh. Sách dày hơn 360 trang, gồm truyện Kiều và phần sau hơn trăm trang cho thơ nhạc những tác giả khác và một ít tranh, ảnh và thư pháp.

  Nhất Hùng Giới Thiệu Đôi Nét TIỂU SỬ VƯƠNG THANH

  - Sinh ra trong thập niên 60 và qua Hoa Kỳ năm 75.

  Làm việc trong ngành điện toán.
  - Sở thích là văn chương: đọc sách, làm thơ, dịch thơ Đường, Tống, và thơ nhạc Việt qua tiếng Anh để giúp bảo tồn văn hóa Việt và chia sẻ cái Đẹp Tuyệt Vời của thi ca Việt với phương Tây.
  ĐÃ XUẤT BẢN
  Ba tập thơ, nhạc song ngữ:
  1. A Garden of Vietnamese Lyrics & Verse, Bilingual Edition, compiled and translated by Vương Thanh (2019). Sách dày hơn 600 trang, gồm 100 thi sĩ và nhạc sĩ, khoảng 150 bài thơ, nhạc được chuyển qua tiếng Anh.
  2. 40 Selected Songs by Vĩnh Điện, Bilingual Edition, translated by Vương Thanh (2020).
  3. Nguyễn Du’s The Tale of Kiều, 2020s Bilingual Edition, translated by Vương Thanh. Sách dày hơn 360 trang, gồm truyện Kiều và phần sau hơn trăm trang cho thơ nhạc những tác giả khác và một ít tranh, ảnh và thư pháp.
  GÓP THƠ VĂN
  với vài đặc san văn chương trên mạng : CoThom, art2all, Long Hồ Vĩnh Long, Đặc San Lâm Viên, Nguồn và có góp vài bài thơ trong tác phẩm “Lưu Dân Thi Thoại” do Cội Nguồn xuất bản năm 2003.

  Không có nhận xét nào