Header Ads

 • Breaking News

  Toàn văn bản Hiệp Định Paris 1973.

  Bản Scan


  Mỗi người Việt yêu nước nên đọc hết Hiệp Định nầy. Chú ý Chương V Điều 15Chương VIII Điều 21 để thấy thêm tội ác của đảng CSVN đối với dân tộc và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

  paris1973-16


  paris1973-1
  paris1973-2
  paris1973-3paris1973-4paris1973-5paris1973-6paris1973-7paris1973-8paris1973-09paris1973-10paris1973-11paris1973-12paris1973-13paris1973-14paris1973-15


  Không có nhận xét nào