Header Ads

 • Breaking News

  Victoria Nguyễn - Thỉnh cầu: Ủng hộ phép thử cho Nhà nước Việt Nam của Đạo Cao Đài 1926  Ban Phổ tế 257 thỉnh cầu quý vị ký tên và trình bày thư: Đạo Cao Đài 1926: Phép thử cho Nhà nước Việt Nam đến quý vị dân biểu hay nghị sĩ liên quan để họ ký tên ủng hộ và chuyển thư ấy đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

  Kính gởi: Quý Chức sắc, Chức việc và quý Đồng đạo.

  Ngày 2/12/2022 Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt (Special Watch List) vì thực hiện hoặc dung dưỡng các vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo. Điều nầy rất có ý nghĩa đối với các tôn giáo độc lập tại Việt Nam trong đó có Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn lập thành năm 1926.

  Ban Phổ Tế 257 có soạn thư gởi đến các vị dân biểu hay nghị sĩ liên quan để thỉnh cầu các vị tác động đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ quan tâm đến việc chính quyền Việt Nam vi phạm QUYỀN HÀNH ĐẠO của người Đạo Cao Đài tại 1926 Quyết định 124 (4/6/1980) và Quyết định 191 (1/7/1980) do chính họ ban hành. Chứng cứ là chính quyền lấy Tòa Thánh Tây Ninh, Báo Ân Từ và các cơ sở khác có trong hai Quyết định trên đây giao cho chi phái 1997. Đây là hành vi tiêu diệt Đạo Cao Đài.

  Việc đạo là việc công nghĩa, là đem công lý đánh đổ cường quyền.

  Chúng tôi thỉnh cầu quý vị ký tên và trình bày thư: Đạo Cao Đài 1926: Phép thử cho Nhà nước Việt Nam đến quý vị dân biểu hay nghị sĩ liên quan để họ ký tên ủng hộ và chuyển thư ấy đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

  Sự hợp tác và ủng hộ của quý vị là hành vi thiết thực, là chất liệu quan trọng góp phần xây dựng tự do tôn giáo cho dân tộc Việt Nam, các tôn giáo độc lập và Đạo Cao Đài lập năm 1926.

  Nguyện xin ơn trên luôn ban phước lành và nhận lời cầu nguyện cho Đạo Cao Đài lập năm 1926 được quyền tự do hành đạo của quý vị.

  Phó Trưởng Ban Phổ Tế 257,

  Victoria Nguyễn

  CTS. Tuyên Úy Nguyễn, Victoria MDiv & MA

  (714) 726-6653  Mẫu thư đề nghị:

  Thư đề nghị ngày 1/6/2023.

  Hoa Kỳ 1-6-2023.

  Đạo Cao Đài 1926: Phép thử cho Nhà nước Việt Nam.

  Kính Ngài ……

  Bản phúc trình năm 2019 của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) nêu đích danh Chi Phái 1997 là công cụ do nhà nước quản lý và sử dụng.

  Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế tháng 5-2021, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu sự khác biệt giữa Đạo Cao Đài được thành lập năm 1926 với Chi Phái Cao Đài 1997 được nhà nước hậu thuẫn.

  Ngày 02/12/2022 Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt (Special Watch List) vì thực hiện hoặc dung dưỡng các vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo.

  Nhà nước Việt Nam diệt Đạo Cao Đài 1926

  Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ nói tắt là Đạo Cao Đài lập năm 1926 bị Nhà nước Việt Nam tiêu diệt qua hai giai đoạn.

  Giai đoạn 1: Bao vây, cô lập để Đạo tự chết (1978-1997).

  Ngày 4-6-1980 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh ra Quyết Định 124. Điều 1 tịch thu toàn bộ cơ sở tôn giáo tại Tòa Thánh Tây Ninh. Điều 2: chấp nhận Quyền Hành Đạo tại 5 cơ sở: Đền Thánh, Đền Thờ Phật Mẫu, Giáo Tông Đường, Hộ Pháp Đường và Trai đường.

  Ngày 1-7-1980 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh ra Quyết Định 191. Điều 1 giao thêm quyền sử dụng tại: Nhà Nữ Đầu Sư Đường, Nhà Nam Đầu Sư Đường, Nhà Tiếp Tân, Văn Phòng Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài …

  Đạo Cao Đài 1926 bị đàn áp và bị tịch thu hầu hết cơ sở từ trung ương đến địa phương nhưng vẫn tồn tại, nên nhà nước Việt Nam chuyển sang cách khác.

  Giai đoạn 2: Nhà nước lập ra chi phái 1997 làm công cụ diệt đạo.

  Sau khi lập ra chi phái 1997 nhà nước đã lấy toàn bộ cơ sở hành đạo trên đây giao cho chi phái 1997. Nhà cầm quyền ép người Đạo Cao Đài 1926 phải bỏ đạo để theo chi phái 1997 mới được vào hành lễ tại Tòa Thánh, Đền Thờ Phật Mẫu …

  Tóm lại: Nhà nước Việt Nam đã vi pham Quyết Định 124 và Quyết Định 191 của họ ban hành. Vi phạm Điều 18 Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đã ký kết và có nghĩa vụ thi hành. Không phù hợp với quyền tự do tôn giáo của chính phủ Hoa Kỳ trong bang giao quốc tế.

  Phép thử cho nhà nước Việt Nam.

  Các chứng cứ vi phạm trên đây đã chứng minh rằng nhà nước Việt Nam đã tiêu diệt Đạo Cao Đài 1926 từ năm 1978 đến nay nên là sự vi pham rất nghiêm trọng, có hệ thống và còn đang tiếp diễn.

  Chúng tôi thỉnh cầu Ngài tác động đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ quan tâm đến trường hợp Đạo Cao Đài 1926 bị tiêu diệt và xem đó như một phép thử. Nếu nhà nước Việt Nam tiếp tục lấy những cơ sở hành đạo của Đạo Cao Đài 1926 giao cho chi phái 1997 sử dụng như hiện nay là Việt Nam không có thiện chí sửa đổi. Do đó đủ điều kiện để bị đưa vào danh sách CPC (Country of Particular Concern).

  Kính mong Ngài ủng hộ phép thử cho Việt Nam.

  Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.

  Tuyên Úy (CTS) Nguyễn, Victoria MDiv & MA

  (714) 726-6653.

  ĐÍNH KÈM.

  1/- Điều 2 và 3 Quyết Định 124 (4/6/1980).

  Điều 2: Những cơ sở tổ chức hành đạo Cao Đài Tây Ninh được tiếp tục hành đạo theo chánh sách tôn giáo của Nhà nước CHXHCN Việt Nam quy định gồm:

  Trong nội ô:

  -/ Đền Thánh, Hậu điện, Đông lang, Tây lang.

  -/ Đền Thờ Phật Mẫu, Hậu điện B.Â.T và nhà lễ viện Báo Ân Từ.

  -/ Giáo Tông Đường.

  -/ Hộ Pháp Đường.

  -/ Trai đường hành chánh.

  Một số bộ phận cần thiết về nhạc, lễ để phục vụ cho việc tu hành. Về nhân sự ở cơ sở này, Hội Đồng Chưởng Quản sẽ đề nghị chánh quyền cụ thể, nhưng cũng không được đăng ký hộ khẩu trong nội ô.

  Ở cơ sở:

  -/ Thánh Thất.

  -/ Đền Thờ Phật Mẫu.

  Mỗi Thánh Thất, Đền Thờ Phật Mẫu chỉ để lại từ 01 đến 03 người ngoài tuổi nghĩa vụ quân sự và lao động để chăm lo việc nhang đèn lễ cúng thuần túy tôn giáo cho tín đồ, những người này phải được địa phương nhất trí, đông đảo tín đồ tín nhiệm mới có đủ tư cách pháp nhân hành đạo.

  Mỗi công dân có đạo và không có đạo đều là công dân Việt Nam, có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau, phải làm tròn nghĩa vụ công dân của mình.

  UBND Tỉnh thừa nhận việc tổ chức Hội Đồng Chưởng Quản như hiện nay theo phương hướng tích cực về đường lối tu hành thật sự như Thông Tri, Đạo Lệnh của Hội Đồng Chưởng Quản đề ra.

  Điều 3: Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh chịu trách nhiệm triển khai học tập quyết định này cho toàn thể chức sắc, chức việc, tín đồ và chịu trách nhiệm thức hiện theo điều I, II của Quyết định.

  2/- Điều 1, Quyết Định 191 (1/7/1980).

  … theo đề nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, UBND Tỉnh chấp nhận để lại cho Đạo Cao Đài được sử dụng các cơ sở và một số máy móc, phương tiện dưới đây:

  1/- Nhà Nữ Đầu sư Đường.

  2/- Nhà Nam Đầu sư Đường.

  3/- Nhà Tiếp tân (Trong vòng rào Giáo Tông đường).

  4/- Văn phòng Chưởng quản Hiệp Thiên Đài.

  5/- Nhà thuyền Bát Nhã.

  6/- Nhà khách đình.

  7/- Hậu điện, Đông lang, Tây lang của các Thánh thất ở các địa phương trong Tỉnh (cả Trí Giác cung).

  8/- Cây ăn trái trong các cơ sở mà Hội Thánh quản lý thì được sử dụng, còn ở các khu vực khác, ban quản lý nội ô sẽ bàn bạc với Hội Thánh cụ thể sau và có báo cáo chính thức với Thường vụ Ủy Ban Tỉnh.

  9/- Ban quản lý nội ô bàn cụ thể giao cho Hội đồng Chưởng quản một số máy móc và phương tiện cần thiết khác để Hội Đồng Chưởng Quản sử dụng.

  Không có nhận xét nào