Header Ads

 • Breaking News

  Hối lộ tại Tân Sơn Nhất khi gia đình Phạm Thanh Nghiên đi tị nạn cộng sản

  Ts. Phạm Đình Bá

  18/4/2023

  " ... “Hãy hành động, tham gia, báo cáo lạm dụng, gian lận hoặc hành vi sai trái” trên trang mạng của Tổ chức Di cư Quốc tế".

  https://weareallin.iom.int/

  Phạm Thanh Nghiên được xuất khẩu sang Mỹ

  Gửi Tổ chức Di cư Quốc tế

  Theo tôi được biết, Tổ chức Di cư Quốc tế đã hỗ trợ gia đình Phạm Thanh Nghiên khởi hành qua sân bay Tân Sơn Nhất đến Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 4 năm 2023, như một phần của quá trình di cư có trật tự của gia đình đến Hoa Kỳ, trong tuân thủ pháp luật và các quy định quản lý xuất cảnh của Việt Nam.

  Thông tin đã được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Việt Nam cũng như có thể dễ dàng xác minh rằng một nhân viên biên phòng tại sân bay Tân Sơn Nhất đã yêu cầu hối lộ 500 nghìn đồng Việt Nam (khoảng 20 đô la Mỹ) vào phút cuối cùng trước khi lên máy bay Qatar để khởi hành. [1] Thật không may, một thành viên trong gia đình đã miễn cưỡng trả tiền hối lộ cho nhân viên nầy.

  Tôi muốn đăng nhập khiếu nại về hành vi sai trái, lạm dụng và gian lận của nhân viên biên phòng trên. Theo tôi hiểu, đó là vi phạm các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận của thỏa thuận mà chính phủ Việt Nam đã đưa ra với phía Hoa Kỳ trước khi gia đình di cư có trật tự.

  Những đoạn chữ ở trên đã được nạp vào cổng “Hãy hành động, tham gia, báo cáo lạm dụng, gian lận hoặc hành vi sai trái” trên trang mạng của Tổ chức Di cư Quốc tế ngày 18/04/2023. [2]

  Nguồn:

  1. Saigon Nhỏ - Như Hồ. Phạm Thanh Nghiên dựng lại nhà trên vùng đất mới. 15/04/2023; Available from: https://saigonnhonews.com/thoi-su/van-de-hom-nay/pham-thanh-nghien-dung-lai-nha-tren-vung-dat-moi/.
  2. International Organization for Migration. We are all in. 18/04/2023; Available from: https://weareallin.iom.int/form/reports.


  Không có nhận xét nào