Header Ads

 • Breaking News

  Timeline: Lịch sử Việt Nam Cộng Hòa

  Luật Khoa tạp chí 

  26/4/2023
  Đồ họa: Luật Khoa. 

  Bài viết này nằm trong số báo tháng Tư năm 2022 của Luật Khoa tạp chí, được phát hành lần đầu trên ấn bản PDF ngày 26/4/2022.


  21/7/1954: Hiệp định Geneva được ký kết, chia lãnh thổ Việt Nam thành hai miền Nam - Bắc. 

  23/10/1955: Trưng cầu dân ý ở Quốc gia Việt Nam (miền Nam).

  26/10/1955: Công bố kết quả trưng cầu dân ý: phế truất Quốc trưởng Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm lên làm quốc trưởng. Ngô Đình Diệm công bố Hiến ước Tạm thời, lập ra Việt Nam Cộng hòa, tự xưng là tổng thống.

  26/10/1956: Ban hành bản hiến pháp đầu tiên, lập ra nền Đệ nhất Cộng hòa.

  20/12/1960: Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam (còn được gọi là Việt Cộng) được thành lập ở miền Nam nhằm lật đổ chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

  1963: Biến cố Phật giáo. Phật tử biểu tình chống các chính sách thiên vị tôn giáo của Ngô Đình Diệm.

  11/1963: Đảo chính. Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị ám sát, mở ra thời kỳ quân quản (1963 - 1967).

  8/1964: Sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Mỹ bắt đầu không kích miền Bắc.

  1965: Mỹ đưa quân tham chiến tại miền Nam Việt Nam.

  1/4/1967: Ban hành bản hiến pháp thứ hai, lập ra nền Đệ nhị Cộng hòa.

  3/9/1967: Tổng tuyển cử, tướng Nguyễn Văn Thiệu đắc cử tổng thống.

  1968: Trận Mậu Thân. Xung đột hai miền leo thang.

  1969: Mỹ bắt đầu rút quân theo chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh".

  8/6/1969: Việt Cộng cùng với các nhóm đồng minh lập ra Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.

  1/10/1971: Tổng tuyển cử. Nguyễn Văn Thiệu tái đắc cử tổng thống.

  1972: Bắc Việt mở cuộc tổng tấn công quy mô lớn, bắt đầu từ Quảng Trị.

  12/1972: Mỹ không kích miền Bắc lần cuối cùng.

  27/1/1973: Hiệp định Paris được ký kết. Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Việt Nam ngày 29/3 cùng năm.

  1974: Mỹ bắt đầu cắt viện trợ cho Việt Nam Cộng hòa.

  12/1974 - 4/1975: Quân đội Bắc Việt mở chiến dịch tổng tấn công trên toàn miền Nam.

  21/4/1975: Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức.

  28/4/1975: Tướng Dương Văn Minh lên làm tổng thống, chủ động đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh.

  29/4/1975: Hoa Kỳ di tản người khỏi Việt Nam.

  30/4/1975: Quân đội Bắc Việt tiến vào Sài Gòn. Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng. Việt Nam Cộng hòa chấm dứt tồn tại và bị thay thế bằng Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Ngày 2/7/1976, hai miền sáp nhập, lập ra Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hoàn tất quá trình thống nhất đất nước.

  Sau 30/4/1975: Hơn hai triệu người có liên quan đến chính quyền Việt Nam Cộng hòa bị chính quyền mới đưa đi các trại cải tạo. Hàng trăm nghìn người vượt biên, tạo ra cuộc khủng hoảng tị nạn kéo dài tới cuối thập niên 1990.

  https://www.luatkhoa.com/2022/04


  Không có nhận xét nào