Header Ads

 • Breaking News

  Vụ Đặng Đình Bách: LHQ nói 'Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế về giam giữ tùy tiện'

  Mỹ Hằng/BBC News  Chụp lại hình ảnh, 

  Đại diện các tổ chức quốc tế kêu gọi trả tự do cho ông Đặng Đình Bách

  Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc mới đây đã có báo cáo về trường hợp của nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách.

  Báo cáo này cho hay phiên tòa xét xử ông Bách là 'bất hợp pháp', không tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về xét xử công bằng và vi phạm nhiều quyền cơ bản được quy định trong Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như Tuyên ngôn Nhân quyền.

  Nhóm cũng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Bách ngay lập tức và vô điều kiện.

  Nhân sự kiện này, BBC phỏng vấn ông Ben Swanton, đồng Giám đốc Dự án 88 (Project88) - tác giả báo cáo mang tên 'Vũ khí hóa luật để truy tố Bộ Tứ Việt Nam' (bốn nhà hoạt động môi trường gồm Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi, Ngụy Thị Khanh, Bạch Hùng Dương) - một trong các báo cáo quan trọng mà Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện đã xem xét để đưa ra kết luận nói trên.

  BBC: Ý kiến mới đây từ Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc đối với trường hợp của ông Đặng Đình Bách có ý nghĩa gì với Việt Nam?

  Ben Swanton: Nói một cách đơn giản, ý kiến của Nhóm Công tác về bắt giữ tùy tiện có nghĩa rằng ông Bách không nên bị bỏ tù. Đây là kết luận của các chuyên gia nhân quyền độc lập hàng đầu của Liên Hiệp Quốc được giao nhiệm vụ đánh giá xem người dân có bị giam giữ tùy tiện hay không. 

  Nhóm kết luận rằng việc giam giữ ông Bách không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế đặt ra để một chính phủ có thể giam giữ một người một cách hợp pháp. 

  Đại diện các tổ chức quốc tế kêu gọi trả tự do cho ông Đặng Đình Bách


  Chụp lại hình ảnh, 

  Đại diện các tổ chức quốc tế kêu gọi trả tự do cho ông Đặng Đình Bách

  Nhóm cũng kết luận rằng chính phủ Việt Nam, bằng việc giam giữ ông Bách, đã vi phạm luật pháp quốc tế về quyền con người. 

  Các kết luận này đáng chú ý vì chúng phủ nhận khẳng định của chính phủ Việt Nam rằng họ chỉ đơn giản thực hiện theo quy định của pháp luật và trừng phạt hành động trốn thuế bằng cách bỏ tù Bộ Tứ. 

  Bây giờ chính phủ Việt Nam phải giải thích vì sao họ giam giữ tùy tiện công dân của mình - những người đấu tranh cho một môi trường trong sạch hơn.

  BBC: Ông đã nghiên cứu trường hợp của ông Đặng Đình Bách và ba nhà hoạt động khác bị kết tội vì thực hiện các quyền dân sự của mình. Theo ông vì sao trường hợp của ông Đặng Đình Bách lại đặc biệt?

  Ben Swanton:Trường hợp của Bách đặc biệt vì ông ấy là người duy nhất trong Bộ Tứ không nhận tội. Chính vì thế mà ông ấy bị trừng phạt hai lần. 

  Một lần là vì ông ấy đã đấu tranh cho các chính sách về ăng lượng và nỗ lực để khiến chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho các lời hứa về việc bảo vệ người lao động và môi trường - như một phần trong thỏa thuận của chính phủ Việt Nam với Liên minh châu Âu.