Header Ads

 • Breaking News

  CSVN: Quy định và hiện thực

  Người Tân Định /VNTB

  25/7/2023


  VNTB – Quy định và hiện thực

  Thượng bất chính là căn bản của ĐCSVN nên luôn dẫn đến hạ tắc loạn!

  Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký Quy định 114 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ của đảng cộng sản Việt Nam. (1)

  Nội dung hai quy định, 114 năm 2023 thay thế quy định 205 bốn năm trước, về cũng một vấn đề, xào xáo lại ý cũ và thêm phần rườm rà. (2)

  Có lẽ một bản quy định trong nội bộ đảng, nói riêng như về cái gọi là cấm lợi dụng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác bổ nhiệm và thuyên chuyển cán bộ hay gì gì đó, căn cứ theo thực trạng bê bối của đảng cộng sản VN và đảng viên, nên được viết một cách rạch ròi, dễ hiểu và phổ quát.

  Những hành vi được kể là lợi dụng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác bổ nhiệm và thuyên chuyển cán bộ là những hành vi không đạo đức và có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến công việc và hệ thống cán bộ của đảng. 

  Hành vi lợi dụng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác bổ nhiệm và thuyên chuyển cán bộ là bởi lỗi hệ thống:

  Thiếu minh bạch: Lạm dụng quyền hạn bằng cách thực hiện các quyết định về bổ nhiệm và thuyên chuyển mà không công bố thông tin đầy đủ và minh bạch về tiêu chí và quy trình đánh giá, gây nghi ngờ về tính công bằng và đúng đắn của quyết định này.

  Những quyết định chủ quan: Bổ nhiệm hoặc thuyên chuyển cán bộ dựa trên sự thiên vị cá nhân, mối quan hệ cá nhân, gia đình hoặc chính trị mà không coi trọng năng lực, đạo đức, kỹ năng và thành tích làm việc.

  Chủ trương thể chế sai trái: Sử dụng quyền hạn để bổ nhiệm hoặc thuyên chuyển cán bộ vào vị trí không phù hợp với chức vụ, đánh mất hiệu quả và hiệu suất công việc.

  Bổ nhiệm hoặc thuyên chuyển vì lợi ích cá nhân: Lợi dụng quyền hạn để thỏa mãn mục tiêu, lợi ích cá nhân, gia đình hoặc nhóm lợi ích riêng, thay vì lợi ích của tổ chức và xã hội.

  Thông tin sai lệch: Sử dụng thông tin sai lệch hoặc thiên vị trong quá trình bổ nhiệm và thuyên chuyển để lôi kéo, làm ảnh hưởng tới quyết định và đánh giá của người khác.

  Buộc bổ nhiệm hoặc thuyên chuyển: Sử dụng áp lực, đe dọa hoặc mưu kế… để buộc người khác chấp nhận bổ nhiệm hoặc thuyên chuyển vào vị trí mà họ không muốn.

  Chấp nhận hối lộ hoặc chi trả thù lao: Chấp nhận hối lộ hoặc nhận tiền hoặc quyền lợi để tạo điều kiện thuận lợi cho bổ nhiệm hoặc thuyên chuyển.

   Thuật ngữ “chạy chức, chạy quyền” thường được sử dụng để chỉ các hành vi không đạo đức và không chính đáng của một số cá nhân trong việc tìm cách đạt được chức vụ hoặc quyền lực bằng cách sử dụng các phương pháp không công bằng hoặc vi phạm quy định, quy trình trong tổ chức, chính phủ hoặc xã hội. Dưới đây là một số hành vi thường được coi là “chạy chức, chạy quyền”:

  Hối lộ và kêu gọi ủng hộ: Người sử dụng tiền bạc hoặc hứa hẹn phúc lợi, lợi ích cá nhân hoặc các lợi ích nhóm để chiêu mộ sự ủng hộ và lựa chọn cho vị trí chức vụ hoặc quyền lực.

  Gian lận trong đánh giá kết quả công việc: Vi phạm quy trình đánh giá công bằng và khách quan, làm sai lệch kết quả để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bổ nhiệm hoặc thăng chức.

  Thiên vị và ưu tiên cá nhân: Bày tỏ sự thiên vị và ưu tiên riêng cho những ứng viên mà họ có mối quan hệ cá nhân hoặc lợi ích đặc biệt.

  Ngược đãi đối thủ và người không cùng phe phái: Sử dụng các biện pháp không chính đáng để hạ bệ đối thủ cạnh tranh hoặc các ứng viên có tiềm năng cao khác.

  Tuyên truyền sai lệch và tấn công đối thủ: Tung tin sai lệch, phỉ báng hoặc tấn công nhân phẩm, danh dự của đối thủ để làm mất uy tín và ảnh hưởng đến khả năng của họ.

  Lợi dụng các mối quan hệ quyền lực: Lợi dụng các mối quan hệ quyền lực hoặc sự hỗ trợ từ những người có quyền lực để đạt được mục tiêu chạy chức, chạy quyền của họ.

  Những hành vi trên không chỉ là vô đạo đức mà còn gây hại nghiêm trọng cho sự công bằng, đáng tin cậy và hiệu quả của việc lựa chọn cán bộ và quản lý chính sách, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của đảng. Để đảm bảo quy trình công tác bổ nhiệm và thăng chức công bằng và minh bạch, các quy định, quy trình nghiêm ngặt và cơ chế kiểm soát phù hợp là rất quan trọng.

  Điều quan trọng là xây dựng và tuân thủ các quy trình minh bạch, đúng đắn và công bằng để đảm bảo lựa chọn cán bộ được thực hiện dựa trên tiêu chí năng lực và hiệu quả công việc.

  Để ngăn chặn và đối phó với hành vi “chạy chức, chạy quyền” trong việc bổ nhiệm và thăng chức cán bộ, các lãnh đạo đảng phải thực hiện một số biện pháp dưới đây:

  Xây dựng quy trình minh bạch và công bằng: Chắc chắn rằng quy trình bổ nhiệm và thăng chức được công bố rõ ràng và minh bạch. Tiêu chí đánh giá và các yêu cầu cần thiết cho vị trí chức vụ phải được công bố công khai và được áp dụng đối với tất cả ứng viên một cách công bằng. Bổ nhiệm công chức cấp cao nhất là quyền và trách nhiệm của các cấp cao nhất trong đảng, việc bổ nhiệm minh bạch công bằng ở trên thế nào thì dòng chảy xuống sẽ tuần tự như vậy. Trong đảng, hạ đã bất chính, hối lộ, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền bởi vì thượng cấp từ tổng bí thư không chính trực.

  Thúc đẩy đạo đức và giá trị chính đáng: Xây dựng và duy trì một môi trường làm việc đạo đức, trong đó các hành vi vi phạm đạo đức được coi là không thể chấp nhận và phải bị trừng phạt một cách nghiêm khắc. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Từ thượng từng kiến trúc của đảng bê bối, đạo đức giả, vô lương tâm thì bao nhiêu quy định cũng chỉ là mớ giấy lộn; chỉ là dối trá.

  Đào tạo và giáo dục: Cung cấp đào tạo về đạo đức và quy trình công việc chính đáng cho tất cả cán bộ và nhân viên liên quan đến quy trình bổ nhiệm và thăng chức. Từ trước đảng có nhiều lớp liên tục dậy đảng viên không thiếu thứ gì, nhưng rồi ra thấy tội phạm càng tràn lan trong đảng, mà hầu như các tội nhân đều có tổ chức, giây mơ rễ má chằng chịt với nhau. Những lớp đào tạo, giáo dục, ngược lại lời nói dối lấp liếm của TBT Trọng. Việc bắt. xử phạt kẻ tội phạm chỉ như vơ bèo vạt tép.

  Kiểm soát và giám sát: Xây dựng cơ chế kiểm soát và giám sát để đảm bảo quy trình bổ nhiệm và thăng chức diễn ra đúng quy định và không bị ảnh hưởng bởi sự thiên vị hoặc sự can thiệp không chính đáng.

  Khuyến khích báo cáo: Tạo ra môi trường an toàn cho nhân viên để báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm hoặc gian lận trong quá trình bổ nhiệm và thăng chức. Vụ Các Chuyến Bay Giải Cứu cho thấy dây mơ rễ má của hệ thống tham nhũng, đồng thời sự che chắn tội phạm cho nhau rất rõ rệt trong đảng CSVN. Hình như chưa thấy có báo cáo về các vụ tham nhũng, chạy chức chạy quyền trong đảng.

  Tách biệt quyền lực: Tách biệt quyền ra khỏi việc lựa chọn cán bộ để tránh việc sử dụng quyền lực để đạt lợi ích cá nhân.

  Kiểm tra lý lịch và đánh giá tiềm năng: Đánh giá kỹ lưỡng tiềm năng và thành tích làm việc của ứng viên để đảm bảo chỉ chọn những người phù hợp nhất với yêu cầu công việc. 

  Tạo cơ hội công bằng: Tạo ra cơ hội công bằng cho tất cả nhân viên và ứng viên, không phân biệt đối xử dựa trên mối quan hệ cá nhân, chính trị hoặc nhóm lợi ích riêng.

  Khuyến khích phản hồi: Hỗ trợ việc cung cấp phản hồi từ cán bộ và nhân viên liên quan đến quy trình bổ nhiệm và thăng chức để cải thiện và nâng cao chất lượng của nó.

  Những biện pháp trên có thể giúp ngăn chặn và giảm thiểu hành vi “chạy chức, chạy quyền” trong công tác bổ nhiệm và thăng chức cán bộ. Quan trọng nhất là duy trì một môi trường công bằng, minh bạch và đạo đức để chắc chắn sự lựa chọn cán bộ được thực hiện dựa trên tiêu chí năng lực và hiệu quả công việc.

  Nhưng quan trọng nhất là cần chỉnh đốn đảng. Xem lại các lãnh đạo trước chứ không phải ra quy định. Cha me, thầy cô giáo bắt con cái, học trò ngoan mà chính mình không ngoan. Thượng bất chính là căn bản của ĐCSVN nên luôn dẫn đến hạ tắc loạn!

  Nếu từ trên bổ nhiệm công chức cấp cao nhất một cách công bình, minh bạch thế nào thì dòng chảy xuống sẽ tuần tự như vậy.

  ______________

  Chú thích

  (1)https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/bo-chinh-tri-ban-hanh-quy-dinh-moi-ve-kiem-soat-quyen-luc-va-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-642381.html

  (2)https://vietnamthoibao.org/vntb-thuong-truc-ban-bi-thu-truong-thi-mai-thay-ao-moi/

  https://vietnamthoibao.org


  Không có nhận xét nào