Header Ads

 • Breaking News

  Cộng đồng Việt Nam DC-VA-MD ...

  Cộng đồng Việt Nam DC-VA-MD, Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn, và Vietnam Film Club sẽ tổ chức buổi trình diễn Piano Concert để gây quỹ cho các nạn nhân chiến tranh tại Ukraine.


  06/8/2023  Ngày 12 tháng 8 năm 2023, Cộng đồng Việt Nam DC-VA-MD, Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn, và Vietnam Film Club sẽ tổ chức buổi trình diễn Piano Concert để gây quỹ cho các nạn nhân chiến tranh tại Ukraine.


  Thời gian: 1 giờ trưa - Thứ Bảy ngày 12 tháng 8 năm 2023

  Địa điểm: First Vietnamese-American United Methodist Church

  4701 Arlington Blvd, Arlington, VA 22203


  Chương trình Piano Concert sẽ do Giáo sư âm nhạc Liudmyla Chychuk đến từ Kyiv, Ukraine và Nhạc sĩ Lê Văn Khoa đến từ California, Hoa Kỳ cùng trình diễn song tấu và đơn tấu. 


  Ban Tổ Chức sẽ tổng kết Donation sau buổi hòa nhạc và giao cho đại diện của UHU: Bà Maryna Baydyuk, Leader of UHU. 


  Về donation cho Ukraine, xin ghi trên chi phiếu: United Help Ukraine


  Nếu không tham dự, xin vui lòng gởi trực tiếp đến địa chỉ sau đây:


  United Help Ukraine
  PO Box 83426
  Gaithersburg, MD 20883


  https://unitedhelpukraine.org/

   


  Không có nhận xét nào