Header Ads

  • Breaking News

    Dự Án LỊCH SỬ QUA CHUYỆN KỂ (Oral History)

    Bà Trần Ngọc Ánh là con của một người tham gia hoạt động cho cộng sản tại Sóc Trăng. Nhưng trong suốt 20 năm cư ngụ tại Miền Nam Việt Nam, bà đã được nuôi dưỡng - lớn lên - trưởng thành ở xã hội tự do - dân chủ dưới chế độ VNCH. Sau năm 1975, cha của bà trở về Sài Gòn trong “chiến thắng” và trở thành một cán bộ trong chính quyền mới. Là con của một cán bộ, bà có thể sẽ hưởng một cuộc sống sung túc dưới chế độ mới. Tuy nhiên, với bản chất chân thật, bà đã không sao có thể chấp nhận chính mình là một người cộng sản. Đó là lý do khiến bà đã phải trải qua biết bao chuyện thương tâm trong suốt 11 năm tù đầy… Kính mời Quý vị theo dõi khúc phim tài liệu về cuộc đời của bà Trần Ngọc Ánh. Lịch Sử Qua Chuyện Kể là một trong những dự án của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt để lưu lại những câu chuyện trong ký ức, trực tiếp qua lời thuật chuyện của những người đã từng tham gia hay là nhân chứng trong các sự kiện lịch sử cận đại. Dự án này là một công trình nghiên cứu mục đích sưu tầm, lưu trữ và giải thích lịch sử người Việt tỵ nạn. Những người Việt tỵ nạn sống sót cần có cơ hội trực tiếp chia sẻ cụ thể đầy cảm xúc về những kinh nghiệm mà mình đã trải qua, hoặc chứng kiến những biến cố lịch sử của dân tộc, trên con đường đi tìm tự do, cũng như là những khó khăn bước đầu định cư và lập nghiệp nơi xứ người. Đây là cơ hội để có thể thông cảm và hiểu biết lẫn nhau hơn giữa các thế hệ tỵ nạn; đồng thời cũng là tạo cho những thế hệ mai sau thấu hiểu, hãnh diện và nhớ ơn những hy sinh và can đảm của tiền nhân. Nếu quý vị có những kỷ vật và câu chuyện muốn được chia sẻ, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua: ➤ Điện Thư: info@vietnamesemuseum.org ➤ Điện Thoại: 714-846-8438 (714-VHM-VIET) ➤ Trang Nhà: http://vietnamesemuseum.org ➤ Facebook: https://www.facebook.com/vietnamesemuseum ➤ Hộp Thư: P.O. BOX 27372, Santa Ana, CA 92799

    Không có nhận xét nào